برچسب: ارزهاي دولتي

نقاط خاموش ليست ارزی

ارزهاي دولتي دوباره بر سر زبان‌ها افتاده، آن هم با همان مسئله‌اي که سال 97 بازداشت‌هاي گسترده و پرونده‌هاي قضائي ...

پیشنهاد بنکر