برچسب: احداث راه‌آهن

جدال بر سر سرمایه خارجی

در مورد سرمایه لازم برای احداث راه‌آهن و نحوه تامین آن نیز در میان هواداران راه‌آهن توافق نظر حاصل نبود. ...

پیشنهاد بنکر