برچسب: ابوالحسن ابتهاج

نقش مفتش در بانک فلاحتی

ابوالحسن ابتهاج تابستان سال ۱۳۱۵ از بانک شاهی کناره‌گیری کرد. وی در کتاب خاطرات خود این‌گونه عنوان می‌کند: «آخر وقت ...

روایت رشوه‌خواری بانکی

ابوالحسن ابتهاج در تهران پس از انجام مصاحبه و شرکت در آزمون ورودی به استخدام بانک شاهی درآمد ورود ابتهاج ...

الغای قانون نشر اسکناس

یکی از حوادث ناراحت‌کننده در مدت خدمتم در بانک ملی پیش‌آمدن جریان الغای قانون نشر اسکناس است. ماجرا به این ...

پیشنهاد بنکر