یادداشت
صفحه ١ از ٧ صفحه

چگونگی اصلاح نظام بانکی

 • ١۴٠٠/٠۶/١۶

*ولی‌الله سیف/ رییس اسبق بانک مرکزی ...

بازی بانک‌ها در زمین اقتصاد

 • ١۴٠٠/٠۶/١٠

* عباس هشی- عضو جامعه حسابداران رسمی ایران ...

زنگ هشدار فقر

 • ١۴٠٠/٠۵/٣١

* زهرا كاويانی ...

نرخ سود اهرم استقلال

 • ١۴٠٠/٠۴/٢٧

*حیدر مستخدمین حسینی-اقتصاددان و استاد دانشگاه ...

پولی‌سازی اقتصاد

 • ١۴٠٠/٠۴/٠١

*آلبرت بغزیان/ اقتصاددان ...

به خاطر یک مشت دلار

 • ١۴٠٠/٠٣/٣٠

*مجتبی اسکندری/ روزنامه‌نگار ...

مدرنیزه کردن بانک ها

 • ١۴٠٠/٠٣/٢٩

*بهاءالدین حسینی هاشمی-کارشناس امور پولی و بانکی ...

تورم، مهم‌ترین مسئله ایران

 • ١۴٠٠/٠٣/٠۶

*مهدی قدیمی ...

میراث سه‌گانه تورم

 • ١۴٠٠/٠٢/٢٢

*پیمان مولوی/دبیر انجمن اقتصاددانان ایران ...

اصلاح بانکداری یا نگاه به بانک؟

 • ١۴٠٠/٠٢/١٢

* دکتر مهرداد سپه‌وند ...

تحریم ها مقصرند یا بانک مرکزی؟

 • ١۴٠٠/٠٢/٠۴

* سید حسین سلیمی - عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران ...

مقام پولی، نرخ سود و تورم

 • ١۴٠٠/٠١/٢٣

* کامران ندری/ اقتصاددان ...

مسیر بازارها در ۱۴۰۰

 • ١۴٠٠/٠١/٢١

*دکتر علی فرحبخش ...

انزوای اقتصادی ایران

 • ١۴٠٠/٠١/١٨

*فریال مستوفی/ رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران ...

اعتبار ازدست‌رفته بانک مرکزی

 • ١۴٠٠/٠١/١۴

*پیمان مولوی / اقتصاددان ...

آغاز قرن زنجیره‌ها

 • ١٣٩٩/١٢/٢٣

*محمدرضا برهانی /دانشجوی دکتری مهندسی صنایع دانشگاه تربیت مدرس ...

اما و اگرهای نرخ سود

 • ١٣٩٩/١٢/١۵

*بهاءالدین حسینی‌هاشمی/ کارشناس ارشد بانکی ...

قربانیان تورم دو رقمی

 • ١٣٩٩/١١/٢٧

*دکتر لطفعلی بخشی/ اقتصاددان ...

افق پیش روی بازار ارز

 • ١٣٩٩/١٠/٢٩

*کمیل طیبی/ اقتصاددان ...

پرهیز از دستکاری نرخ ارز

 • ١٣٩٩/١٠/٢٧

*علیرضا کدیور/ تحلیلگر بازار سرمایه ...

banker banker
نگاه بنکر
چهره های ماندگار