یادداشت
صفحه ١ از ٨ صفحه

اصلاح یارانه با چاشنی تورم

 • ١۴٠٠/١١/٠۵

*مرتضی افقه-اقتصاددان ...

پیام رشد دلار به اقتصاد

 • ١۴٠٠/١٠/١٢

* جمشید عدالتیان- عضو سابق اتاق بازرگانی ایران ...

قیمت ناواقعی دلار

 • ١۴٠٠/٠٩/٢٨

* امین کاوئی ...

تیر خلاص به پول نقد

 • ١۴٠٠/٠٨/٢۶

*تیلور لاک/ سی‌ان‌بی‌سی ...

علل و ریشه‌های تورم

 • ١۴٠٠/٠٨/٠۵

*حیدر مستخدمین‌حسینی/ اقتصاددان و معاون اسبق حقوقی و امور مجلس وزارت اقتصاد و بانک مرکزی ...

شلاق‌های تورم بر زندگی

 • ١۴٠٠/٠٧/١٧

* جعفر گلابی ...

راه رسیدن به امنیت اقتصادی

 • ١۴٠٠/٠٧/١١

*احسان سلطانی/پژوهشگر اقتصادی ...

سه عامل تورم‌زا

 • ١۴٠٠/٠٧/٠۴

* کامران ندری - اقتصاددان ...

چگونگی اصلاح نظام بانکی

 • ١۴٠٠/٠۶/١۶

*ولی‌الله سیف/ رییس اسبق بانک مرکزی ...

بازی بانک‌ها در زمین اقتصاد

 • ١۴٠٠/٠۶/١٠

* عباس هشی- عضو جامعه حسابداران رسمی ایران ...

زنگ هشدار فقر

 • ١۴٠٠/٠۵/٣١

* زهرا كاويانی ...

نرخ سود اهرم استقلال

 • ١۴٠٠/٠۴/٢٧

*حیدر مستخدمین حسینی-اقتصاددان و استاد دانشگاه ...

پولی‌سازی اقتصاد

 • ١۴٠٠/٠۴/٠١

*آلبرت بغزیان/ اقتصاددان ...

به خاطر یک مشت دلار

 • ١۴٠٠/٠٣/٣٠

*مجتبی اسکندری/ روزنامه‌نگار ...

مدرنیزه کردن بانک ها

 • ١۴٠٠/٠٣/٢٩

*بهاءالدین حسینی هاشمی-کارشناس امور پولی و بانکی ...

تورم، مهم‌ترین مسئله ایران

 • ١۴٠٠/٠٣/٠۶

*مهدی قدیمی ...

میراث سه‌گانه تورم

 • ١۴٠٠/٠٢/٢٢

*پیمان مولوی/دبیر انجمن اقتصاددانان ایران ...

اصلاح بانکداری یا نگاه به بانک؟

 • ١۴٠٠/٠٢/١٢

* دکتر مهرداد سپه‌وند ...

تحریم ها مقصرند یا بانک مرکزی؟

 • ١۴٠٠/٠٢/٠۴

* سید حسین سلیمی - عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران ...

مقام پولی، نرخ سود و تورم

 • ١۴٠٠/٠١/٢٣

* کامران ندری/ اقتصاددان ...

banker banker
نگاه بنکر
چهره های ماندگار