تاریخ و اقتصاد
صفحه ١ از ٨ صفحه

سیاستمدار منفور !

 • ١۴٠٠/١١/٠٩

در گیرودار مسائل و مصائب داخلی و خارجی، در حین کار مجلس دوم، وثوق‌الدوله که ناکامی تحقق مشروطه را به عینه شاهد بود، کوشید با نگاهی آسیب‌شناسانه به نقد ...

تنها سه نفر خبر داشتند!

 • ١۴٠٠/١١/٠۵

وقتی قرارداد به امضا رسید، فقط سه‌نفر از آن خبر داشتند؛ میرزا حسن‌خان وثوق‌الدوله، رئیس‌الوزرا، فیروزمیرزا نصرت‌الدوله، وزیر امورخارجه و اکبرمیرزا صا ...

چوب حراج به خزانه شاهی

 • ١۴٠٠/١٠/٢٩

اعتمادالسلطنه در بیشتر موارد همراه ناصرالدین شاه بود. بنابراین از نزدیک شاهد تلاش‌های بی‌برنامه و غیرعلمی او و دغل‌بازی و فریب‌کاری اطرافیان و نزدیکان ...

امین‌الضرب‌ها و تومانیان‌ها

 • ١۴٠٠/١٠/٢١

بندر گز در جنوب شرقی دریای خزر بعد از ورود روس‌ها رونق گرفت. هدف روس‌ها در بندر گز سیطره تجاری و مهم‌تر از آن سلطه بر ایالت خراسان بود. پس از توسعه ر ...

تلاش برای استقرار قانون

 • ١۴٠٠/١٠/١٨

نا امنی‌های اجتماعی و اقتصادی، بی‌ثباتی و متزلزل بودن شرایط حقوقی، وجود احکام ناسخ و منسوخ، بی قانونی، امکان مصادره اموال، وجود روابط خویشاوندی و هجو ...

هزارتوی مالیات‌ستانی

 • ١۴٠٠/١٠/١١

چند سالی است که اخباری در مورد فساد دستگاه‌های دولتی در ایران شنیده می‌شود؛ نوعی ارتباطات درون گروهی در ساخت قدرت که در آنها اعضا برخلاف منفعت عمومی و ...

قشنگ مثل چراغ پریان!

 • ١۴٠٠/١٠/٠١

شاه قاجار در سفر فرنگ مهمان تزار روسیه بود و آنجا در بازدیدهایش از عمارت‌‌‌های سلطنتی برای نخستین‌‌‌بار زیبایی چراغ برق را دید و به نظرش «چراغ بهشتی» ...

آگاهی به عقب‌ماندگی ایران

 • ١۴٠٠/٠٩/٢٢

ناصرالدین شاه، اساسا با فضای نشر و مطبوعات تا آنجا که مزاحمتی برای قدرتش نداشت و ثناگوی قدرتش بود مخالفتی نداشت و با هر روزنامه‌ای که کمترین نقد و ان ...

دلایل گرایش مشروطه‌‌‌خواهان به آلمان

 • ١۴٠٠/٠٩/١۴

مداخله انگلستان در بلوچستان ایران، ۱۰سال پس از انقلاب مشروطه صورت گرفت. در این دهه، اوضاع ایران برخلاف آرمان‌‌‌های مشروطه‌‌‌خواهان و آرزوهای آنان بسی ...

مرگ یک‌سوم مردم ایران!

 • ١۴٠٠/٠٩/١٢

قحطی سال ۱۲۹۶ش که در منابع تاریخی از آن به «مجاعه» (قحط‌سالی) نیز یاد می‌شود، از جمادی الاول اسفند۱۲۹۵ آغاز شد و تا مهر ۱۲۹۷ ادامه یافت. با وجود آن د ...

مشروطه نخبگان

 • ١۴٠٠/٠٨/٢٩

بخش عمده ریشه‌‌‌های نظریه دولت مشروطه و دموکراسی را باید در تاریخ سیاسی اروپا جست‌وجو کرد چراکه بن مایه نظریه دموکراسی به عصر قدرت فئودالیسم در اروپا ...

عین‌‌‌الدوله‌های تاریخ

 • ١۴٠٠/٠٨/١٣

شاید در ۲۱ آذرماه سال ۱۲۸۴شمسی که عین‌‌‌الدوله حاکم تهران تعدادی از بازرگانان خوشنام تهران را به علت افزایش قیمت قند در تهران به فلک بست، هیچ‌گاه فکر ...

مفهوم تاریخ و ملیت در ایران

 • ١۴٠٠/٠٨/٠۵

تاریخ ایران، با همه‌‌ بدی‌‌‌ها و خوبی‌‌‌های آن، نیازی به ایدئولوژی ندارد. آنچه ایران را از همه‌‌ کشورهای همسایه‌‌ متمایز می‌کند، تاریخی‌‌‌بودن - یعنی ...

هزینه‌ها و شیوه تدریس در دارالفنون

 • ١۴٠٠/٠٨/٠١

لرد کرزن، نایب‌السلطنه بریتانیا در هند که در سال‌های پایانی سلطنت ناصرالدین‌شاه به تهران آمده بود، درباره زمان تعطیلی مدرسه دارالفنون چنین می‌‌‌نویسد ...

تضاد و همکاری در روابط ایران و عثمانی

 • ١۴٠٠/٠٧/٢۶

ایران و ترکیه، دو بازیگر مهم منطقه‌‌‌ای، با نقش‌‌‌ها و درجه تاثیرگذاری متفاوت، اما مکمل یکدیگر در منطقه خاورمیانه‌‌‌اند که بر پایه‌‌‌های قدرت و نفوذ ...

زمین سوخته

 • ١۴٠٠/٠٧/١٧

«...شاهنشاه ایران از سفیر انگلیس پرسید، طرق و شوارع ایران چرا به این پایه غیر‌منظم و صعب‌العبور است؟ سفیر عرض کرد: به‌واسطه اینکه مهندس این مملکت همی ...

فرجام ناکام مشروطه‌خواهی

 • ١۴٠٠/٠٧/١۴

انقلاب مشروطه، نخستین حرکت برای برپایی دولتـی قـانونمنـد بر اساس نهادهـای جدید به‌منظور تحقق خواسته‌های نیروها و طبقات اجتمـاعی آسـیب‌دیـده از تحـولا ...

پاسخ به ضرورت‌های تجددطلبی

 • ١۴٠٠/٠٧/١٢

جنبش مشروطه‌خواهی در ایران به‌عنوان سرآغاز دگرگونی‌های اساسی در جامعه سبب شد تا آموزش و پرورش به مثابه یکی از شاخص‌های مهم دوران ‌گذار تلقی شود. ...

رویارویی با فساد دولت قاجار

 • ١۴٠٠/٠٧/٠۶

سپه‌سالار که تجربه حضور دیپلماتیک در عثمانی را داشت و از نزدیک توسعه زیرساخت‌های ریلی را در کشور مسلمان عثمانی دیده بود، می‌دانست که توسعه ایران شکل ...

دوگانگی‏‏‌های مساله‌ساز

 • ١۴٠٠/٠٧/٠۴

آغاز ارتباط هدفمند و رسمی غرب جدید با ایران را باید از دوران صفویه و ارتباطات این حکومت با برخی از کشورهای قدرتمند اروپایی، نظیر فرانسه، انگلیس، هلند ...

banker banker
نگاه بنکر
چهره های ماندگار