کرونا، 12.5 درصد چک‌ها را برگشت زد

گزارش بانک مرکزی از آمار چک‌های مبادله‌ای در اردیبهشت ماه 99 نشان می‌دهد برخلاف تعلیق سه ماهه برخی از تنبیه‌های مربوط به چک برگشتی توسط دولت به‌خاطر شیوع کرونا و همچنین افزایش چشمگیر تعداد و مبلغ چک‌های مبادله‌ای در اردیبهشت، نسبت تعداد چک‌های برگشتی به مبادله‌ای در این ماه نسبت به فروردین 31.6 درصد کاهش یافته است.

به گزارش بنکر (Banker)، با این توضیح که با شیوع کرونا در ایران از اواخر بهمن ماه 98 سبب شد تا بسیاری از واحدهای اقتصادی تعطیل یا نیمه تعطیل شوند، موضوعی که در تسویه تعهدات مالی آنها بخصوص وصول چک‌های صادر شده توسط آنها نیز تأثیرگذار بود. به همین دلیل، دولت برخی از تنبیه‌های مربوط به چک برگشتی را برای سه ماه به حالت تعلیق درآورد تا در صورت برگشت چک در روزهای کرونایی، فعالان اقتصادی دچار مشکلات زیادی نشوند. بر همین اساس و همان‌طور که انتظار می‌رفت، گزارش بانک مرکزی از آمار چک‌های مبادله‌ای در اردیبهشت ماه 99 مشابه فروردین ماه 99 و اسفند ماه 98، نشان دهنده رقم قابل توجه تعداد و مبلغ چک‌های برگشتی بعد از طی یک سال روند کاهشی بوده است.
مطابق گزارش بانک مرکزی، در اردیبهشت ماه 1399 در کل کشور بالغ بر 8 میلیون فقره چک به ارزشی بیش از 1358 هزار میلیارد ریال مبادله گردید که نسبت به مـاه قبـل از نظـر تعـداد و مبلـغ بـه ترتیـب 30.9 درصـد و 108.3 درصد افزایش نشان می‌دهد.


افزایش 40.1 درصدی تعداد چک‌های وصولی
در اردیبهشت ماه 1399، در کل کشور حدود 7 میلیون فقره چک به ارزشی حـدود 1191 هـزار میلیارد ریال وصول گردید که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب 40.1 درصـد و 128.4 درصـد افزایش نشان می‌دهـد. از کل تعداد و مبلغ چک‌های مبادله شده در ماه مذکور به ترتیب 87.5 و 87.7 وصول گردیده است. درصد تعداد و مبلغ چک‌های وصول شده در فروردین ماه 1399 به ترتیب معادل 81.7 درصـد و 80 درصد و در اردیبهشت ماه 1398 بـه ترتیـب برابـر 90.9 درصـد و 90.7 درصـد بوده است.


برگشت خوردن 12.5 درصد چک‌ها به‌خاطر شیوع کرونا
در اردیبهشت ماه 1399، در کل کشور بالغ بر 999 هزار فقـره چـک بـه ارزشـی حـدود 167 هـزار میلیارد ریال برگشت داده شده است که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد 10.3 درصد کاهش و از نظر مبلغ 28 درصد افزایش نشان می‌دهـد.
دلیل افزایش 28 درصدی مبلغ چک‌های برگشتی با وجود کاهش تعداد آن، افزایش چشمگیر مبلغ چک‌های مبادله‌ای در اردیبهشت 99 نسبت به فروردین 99 بوده است.  براساس این گزارش، از کل تعداد و مبلغ چک‌های مبادله شده در ماه مـذکور (اردیبهشت 99) بـه ترتیـب 12.5 درصد و 12.3 درصد برگشت داده شده است. تعداد و مبلغ چک‌های برگشت داده شده نسبت به چک‌های مبادله شده در فروردین ماه امسال به ترتیب معادل 18.3 و 20 درصد و در اردیبهشت ماه 98 به ترتیب برابـر 9.1  و 9.3 درصد بوده است.
به عبارت دیگر، تعداد چک‌های برگشت داده شده نسبت به چک‌های مبادله شده در اردیبهشت ماه 99 در مقایسه با فروردین ماه امسال 31.6 درصد کاهش یافته است.  کارشناسان اعتقاد دارند با پایان تعلیق سه ماهه برخی از تنبیه‌های مربوط به چک برگشتی توسط دولت به‌خاطر شیوع کرونا و همچنین در صورت اجرای بندهای عقب افتاده قانون جدید چک از جمله چک الکترونیک توسط بانک مرکزی، شاهد کاهش چشمگیر تعداد و مبلغ چک‌های برگشتی نسبت به مبادله‌ای در ماه‌های آتی خواهیم بود.


ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
کد امنیتی:
SecImgSes
* نظر:
banker
نگاه بنکر
چهره های ماندگار