شماره شبا تهران شارژ

کارگران چقدر عیدی و پاداش می‌گیرند؟

براساس قانون تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون کار مصوب 1370، باید به همه مشمولان قانون کار، اعم از قرارداد دائمی، موقت و کار معین، کارمزدی و کارگران فصلی به نسبت کارکرد سالانه، عیدی پرداخت شود. البته مبلغ عیدی و پاداش براساس میزان کارکرد کارگر و دستمزد پایه او متفاوت است؛ اما درهرصورت رقم پایه عیدی و پاداش پرداختی نباید از 2برابر حداقل دستمزد هر کارگر کمتر باشد.

به گزارش بنکر (Banker با نزدیک شدن به آخر سال، کارگاه‌های مشمول کار طبق وظیفه قانونی خود باید نسبت به پرداخت حداقل حقوق و عیدی به نیروی کار خود اقدام کنند. این پرداخت به کارگرانی که کمتر از یک سال در یک کارگاه مشمول قانون کار فعالیت کرده باشد تعلق می‌گیرد و رقم آن با تقسیم کردن دو برابر حداقل حقوق و مزایای مستمر پرداختی به کارگر، تقسیم‌بر 365(یا 366در سال کبیسه) مشخص می‌شود.

 

پرداخت عیدی و پاداش در قانون
طبق مفاد ماده‌واحده قانون تعیین عیدی و پاداش سالانه مشمولان قانون کار مصوب 1370، کارگرانی که حقوق پایه آنها بر مبنای حداقل دستمزد مصوب سال محاسبه می‌شود، معادل 2برابر حداقل حقوق هر سال را به‌عنوان عیدی و پاداش دریافت خواهند کرد و براساس این قاعده، رقم عیدی و پاداش کارگران حداقلی‌بگیر در سال‌جاری به ۳میلیون و ۳۳هزار و ۷۶۵تومان خواهد رسید.
عیدی و پاداش سایر کارگران مشمول قانون کار که حداقلی‌بگیر نیستند نیز طبق همین فرمول و برمبنای حداقل مزد دریافتی محاسبه می‌شود. ضمناً در قانون برای پرداخت عیدی و پاداش به کارگران سقف نیز تعیین شده و مبلغ پرداختی نباید از 3برابر حداقل دستمزد مصوب هر سال بیشتر باشد. بر این اساس، افراد مشمول قانونی کار اعم از حداقلی‌بگیر یا غیرحداقلی‌بگیر، در اواخر امسال حداقل 2برابر و حداکثر 3برابر حداقل حقوق سال 98 عیدی و پاداش می‌گیرند. با توجه به اینکه حداقل حقوق مصوب امسال یک‌میلیون و ۵۱۶ هزار و ۸۸۲تومان است، مبلغ عیدی و پاداش کارگران رقمی در حدود ۳میلیون و ۳۳ هزار و ۷۶۵ تومان تا ۴ میلیون و ۵۵۰ هزار و ۶۴۶تومان خواهد بود.

 

عیدی و پاداش کارگران فصلی و کارمزدی
فرمول محاسبه عیدی و پاداش کارگران مشمول قانون کار اعم از دائمی و پاره‌وقت تقریباً یکسان است و از یک قاعده کلی پیروی می‌کند. بر این اساس کارگران فصلی یا کسانی که کمتر از یک سال در کارگاه فعالیت کرده‌اند، که برای یک سال کامل در کارگاه فعالیت نمی‌کنند نیز به شیوه کارگران دائمی مشمول دریافت عیدی و پاداش هستند اما به‌واسطه اینکه این کارگران فقط بخشی از سال فعالیت کرده‌اند، مبنای تعیین عیدی و پاداش آنها نیز بر پایه میزان کارکرد آنها قرار خواهد گرفت؛ به‌گونه‌ای عیدی و پاداش این کارگران بر مأخذ دستمزد 60روز آنها و به نسبت ایام کارکرد آنها در سال محاسبه شود. همچنین کارگران کارمزدی نیز با درنظر گرفتن متوسط کارمزد دریافتی از کارگاه و برحسب تعداد روزهای فعالیت مشمول دریافت عیدی و پاداش هستند. از سوی دیگر براساس ماده 39قانون کار، مزد و مزایای کارگران پاره‌وقت که کمتر از ساعات قانونی تعیین شده در قانون کار به فعالیت در کارگاه اشتغال دارند، باید به نسبت ساعات کار فعالیت، محاسبه و پرداخت شود به‌گونه‌ای که مثلاً اگر یک کارگر نیمه‌وقت حداقلی‌بگیر معادل نصف یک کارگر تمام‌وقت حداقلی بگیر فعالیت کرده باشد، معادل نیمی از عیدی و پاداش دریافتی از سوی کارگر تمام‌وقت را دریافت می‌کند. حتی در قانون کار و ماده74 این قانون مدت‌زمان مرخصی استعلاجی مورد تأیید سازمان تأمین اجتماعی نیز به‌واسطه اینکه جزو سوابق کار کارگران محسوب می‌شود، مشمول پرداخت عیدی و پاداش سالانه عنوان شده و باید مدنظر قرار بگیرد.

 

محاسبه هزینه معیشت کارگران بر مبنای هزینه‌های نیمه بهمن98

ششمین جلسه کمیته مزد شورای‌عالی کار بدون نتیجه قاطع برای تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال 99 به پایان رسید؛ اما مقرر شده در جلسه بعدی محاسبه هزینه معیشت کارگران بعد از یکی دو‌ماه معطلی در دستور کار قرار بگیرد. آنگونه که حاتم شاکرمی، معاون وزیر کار و دبیر شورای‌عالی کار گفته است: مبنای این محاسبات هزینه‌های نیمه بهمن‌ 98 خواهد بود که با استناد به گزارش‌های مراجع ذیصلاح برآورد خواهد شد. به گزارش همشهری، پیش‌از این اعضای کارگری شورای‌عالی کار در تلاش بودند که آمارهای واقعی و تورم اختصاصی معیشت کارگری، مبنای محاسبات هزینه معیشت کارگران قرار بگیرد تا ارقام برآورد شده برای این شاخص بیشتر به حقیقت زندگی کارگران نزدیک باشد؛ اما فعلاً سرنوشت این تلاش مشخص نیست و گفته‌های دبیر شورای‌عالی کار مبنی بر استناد به گزارش‌های مراجع ذی‌صلاح نیز احتمال تداوم روند سال‌های قبل و معیار قرار گرفتن نرخ تورم مرکز آمار در این محاسبات را تقویت می‌کند.


ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
کد امنیتی:
SecImgSes
* نظر:
banker
نگاه بنکر
چهره های ماندگار