شماره شبا تهران شارژ

چک های برگشتی به هسته سخت رسید؟

در مردادماه 99، بیش از5/8میلیون فقره چک به ارزشی حدود 193 هزار میلیارد تومان مبادله شده که نسبت به مرداد 98، از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب در حدود 17 و 124 درصد افزایش را نشان می دهد.

به گزارش بنکر (Banker با این حال، سهم چک های برگشتی از تعداد و مبلغ کل چک های مبادله ای به 3/9 و 8/9درصد رسیده است که نسبت به مرداد 98، به ترتیب روند افزایشی و کاهشی داشته است.

در مجموع به نظر می رسد به رغم این که سهم چک های برگشتی تا حد زیادی نسبت به سال های قبل به دلیل اجرای قانون جدید چک، کاهش یافته اما در حدود همین نسبت های اخیر متوقف مانده است.


ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
کد امنیتی:
SecImgSes
* نظر:
banker
نگاه بنکر
چهره های ماندگار