چند طرح وام و تسهیلاتی بانک سپه - بنکر

چند طرح وام و تسهیلاتی بانک سپه

در طرح های تسهیلاتی بانک سپه وام از 5 میلیون تا سقف 50 میلیون تومان با سود 2 الی 18 درصد دریافت کنید.
١٩ آذر, ١٣٩٨ سه شنبه ١١:١۶
کد خبر: ٢۶١٩۴٩

به گزارش بنکر (Banker)، در زیر چهار نوع از وام و تسهیلات بانک سپه شزح داده شده است:

طرح باران 2 بانک سپه

در این طرح تمامی متقاضیان (مشتریان حقیقی و حقوقی) یک فقره سپرده قرض الحسنه جاری کارت (جاری بدون دسته چک - متمرکز)و با حداقل موجودی 10 میلیون ریال برای اشخاص حقیقی و حداقل موجودی 500 میلیون ریال برای اشخاص حقوقی افتتاح می‌نمایند. این حساب تا سقف 300 میلیون ریال مشمول اولویت دریافت تسهیلات می‌باشد. مشتریان در صورت تمایل می‌توانند تا هر سقفی نسبت به افتتاح حساب اقدام نمایند و مدت ماندگاری سپرده‌گذاری ملاک برخورداری از اولویت دریافت تسهیلات در قالب کارت اعتباری مرابحه خواهد بود.
 

شرایط و ضوابط :
1- افتتاح حساب برای هر شخص حقیقی / حقوقی، صرفاً برای یک‌بار در طول مدت اجرای طرح مجاز است که این امر به‌ صورت سیستمی کنترل می‌شود.
2- انجام عملیات برداشت و واریز از سوی دارندگان حساب ویژه طرح «باران 2» در طول دوره سپرده گذاری امکانپذیر است.
3- نداشتن چک برگشتی تسهیلات گیرنده و ضامنین در نظام بانکی
4- فقدان بدهی و تعهدات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول تسهیلات گیرنده و ضامنین در نظام بانکی
5- مثبت بودن اعتبارسنجی بانک مبنی بر توان بازپرداخت تسهیلات اعطایی تسهیلات گیرنده و ضامنین
6- تسهیلات طرح صرفاً در شعبه افتتاح کننده حساب قابل پرداخت است.
7- تسهیلات طرح در قالب کارت اعتباری مرابحه مطابق با رویه ها، دستورالعمل ها و بخشنامه های موجود قابل پرداخت است و کلیه محاسبات به صورت سیستمی انجام می شود.
8- حداکثر مهلت مشتری برای مراجعه به بانک و استفاده از اولویت دریافت تسهیلات طرح حاضر 18 ماه پس از تاریخ افتتاح حساب می باشد. بدیهی است چنانچه مشتری پس از تاریخ مهلت تعیین شده برای دریافت تسهیلات مراجعه نماید بانک هیچگونه تعهدی در قبال پرداخت تسهیلات به مشتری نخواهد داشت.
9- انتقال امتیاز اولویت دریافت تسهیلات طرح برای اشخاص حقیقی دارنده حساب طرح حاضرصرفاً به یکی از بستگان (پدر، مادر، همسر، فرزند، خواهر و برادر) دارنده حساب امکانپذیر است
10- از محل هر فقره حساب مشتریان حقیقی طرح، صرفاً یک فقره تسهیلات قابل پرداخت می باشد.

11- در صورت بستن حساب و یا کاهش مانده حساب به مبلغی کمتر از حداقل های تعیین شده در قرارداد، امتیاز بهره‌مندی از تسهیلات به‌صورت سیستمی صفر شده و امکان اعطای تسهیلات به مشتری وجود نخواهد داشت.
12- چنانچه مشتری قبلاً از تسهیلات کارت اعتباری مرابحه بانک متبوع استفاده نموده باشد، امکان دریافت مجدد کارت اعتباری بدون تسویه تسهیلات قبلی امکان‌پذیر نمی‌باشد.

13- تعیین میزان تسهیلات پرداختی متناسب با میزان سپرده و مدت ماندگاری آن و همچنین تعیین مدت‌زمان بازپرداخت تسهیلات طرح، مطابق جدول ذیل:

 

مدت ماندگاری سپرده  امتیاز تسهیلات متعلقه بر حسب مبلغ 
240 روز  120 درصد
210 روز  110 درصد
180 روز  100 درصد
150 روز  80   درصد
120 روز  60   درصد
90  روز  40   درصد
60  روز  25   درصد
30  روز  10   درصد
20  روز  3    درصد
10  روز  1    درصد
1   روز 0.05 درصد

 

مدارک مورد نیاز :
1- تکمیل فرم درخواست و قرارداد افتتاح حساب سپرده طرح باران 2 (اخذ یک قطعه عکس، مهر و اثر انگشت از افراد بیسواد).
2- ارائه اصل و تصویر کارت ملی به همراه اصل و تصویر شناسنامه.

سایر موارد :
این حساب از نوع حسابهای متمرکز بانک سپه است. بنابراین دارنده این حساب می تواند از خدمات سامانه های بانکداری اینترنتی، تلفنبانک و همراه بانک استفاده کند.

 

طرح قلب سفید (ویژه پرستاران)

در این طرح پرستاران به عنوان مشتریان حقیقی یک فقره سپرده سپرده قرض الحسنه جاری کارت (جاری بدون دسته چک - متمرکز) ویژه طرح قلب سفید افتتاح می‌نمایند. این حساب تا سقف 200 میلیون ریال مشمول اولویت دریافت تسهیلات می‌باشد. مشتریان در صورت تمایل می‌توانند تا هر سقفی نسبت به افتتاح حساب اقدام نمایند و مدت ماندگاری سپرده‌گذاری ملاک برخورداری از اولویت دریافت تسهیلات در قالب کارت اعتباری مرابحه خواهد بود.

 

شرایط و ضوابط :

 1- طرح قلب سفید ویژه پرستاران محترم در نظر گرفته شده است لذا کلیه دارندگان شماره نظام پرستاری (شاغل در حوزه درمان) می توانند از مزایای این طرح بهره مند گردند.

 2- افتتاح حساب برای هر شخص حقیقی، صرفاً برای یک‌بار در طول مدت اجرای طرح مجاز است که این امر به‌ صورت سیستمی کنترل می‌شود.

 3- مشتری می‌تواند نسبت به برداشت / واریز از حساب سپرده اقدام نماید. بدیهی است برای استفاده از اولویت دریافت تسهیلات، میانگین مانده در روز، طی دوره سپرده‌گذاری ملاک عمل خواهد بود.

 4- در صورت بستن سپرده، امتیاز بهره مندی از تسهیلات به صورت سیستمی صفر خواهد شد و امکان اعطای تسهیلات به مشتری وجود نخواهد داشت.

 5- نداشتن چک برگشتی تسهیلات گیرنده و ضامنین در نظام بانکی

 6- فقدان بدهی و تعهدات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول تسهیلات گیرنده و ضامنین در نظام بانکی
 7- مثبت بودن اعتبارسنجی بانک مبنی بر توان بازپرداخت تسهیلات اعطایی تسهیلات گیرنده و ضامنین

 8- تسهیلات طرح صرفاً در شعبه افتتاح کننده حساب قابل پرداخت است.
 9- تسهیلات طرح در قالب کارت اعتباری مرابحه مطابق با رویه ها، دستورالعمل ها و بخشنامه های موجود قابل پرداخت است و کلیه محاسبات به صورت سیستمی انجام می شود.
10- نرخ تسهیلات طرح 18 درصد، حداقل مدت‌ زمان ماندگاری سپرده برای اعطای امتیاز بهره مندی از تسهیلات طرح 2 ماه، حداکثر مدت‌ زمان بازپرداخت تسهیلات 36 ماه و سقف تسهیلات پرداختی 200 میلیون ریال است.

11- در صورت حفظ سپرده در مدت زمانی بیشتر از حداقل مدت ماندگاری، امتیاز حساب محاسبه لیکن پرداخت تسهیلات بالاتر از سقف در نظر گرفته شده (200 میلیون ریال)، امکان پذیر نمی باشد.
12- حق تقدم اعطای تسهیلات این طرح برای حساب های حقیقی، قابل انتقال به غیر نمی باشد.
13- در صورت بهره مندی از حق تقدم تسهیلات طرح و قبل از پرداخت تسهیلات و صدور کارت اعتباری، بایستی حداقل معادل ده درصد مبلغ تسهیلات متعلقه، به عنوان وثیقه نقدی از مشتری اخذ و در حساب «قلب سفید» ایشان تا زمان بازپرداخت کامل تسهیلات مسدود و الباقی وثایق مورد نیاز نیز مطابق با مطابق بخشنامه ها و دستورالعمل های اعتباری موجود اخذ گردد.
14- امکان اخذ ضمانت به شکل متقابل ممنوع بوده و این موضوع به‌ صورت سیستمی کنترل می‌شود.
15- چنانچه مشتری قبلاً از تسهیلات کارت اعتباری مرابحه بانک متبوع استفاده نموده باشد، امکان دریافت مجدد کارت اعتباری بدون تسویه تسهیلات قبلی امکان پذیر نمی باشد. شایان ذکر است پرداخت تسهیلات برای متقاضیانی که از تسهیلات کارت اعتباری سایر بانکها استفاده کرده باشند و مجموع تسهیلات دریافتی آنها در قالب کارت اعتباری از 500 میلیون ریال بیشتر نشده باشد امکانپذیر می باشد.
16- تعیین میزان تسهیلات پرداختی متناسب با میزان سپرده و مدت ماندگاری آن و همچنین تعیین مدت زمان بازپرداخت تسهیلات طرح، مطابق جدول ذیل:

سطح سقف تسهیلات پرداختی (ریال) درصد میزان تسهیلات حداقل مدت ماندگاری حداکثر مدت بازپرداخت
سفید 50.000.000 80 درصد میانگین مانده حساب 2 ماه  12 ماه 
90 درصد میانگین مانده حساب 3 ماه 18 ماه
100 درصد میانگین مانده حساب 4 ماه 24 ماه

سبز

100.000.000 80 درصد میانگین مانده حساب 2 ماه 12 ماه
90 درصد میانگین مانده حساب 3 ماه 18 ماه
100 درصد میانگین مانده حساب 4 ماه 24 ماه
آبی 150.000.000 80 درصد میانگین مانده حساب 2 ماه 18 ماه
90 درصد میانگین مانده حساب 3 ماه 24 ماه
100 درصد میانگین مانده حساب 4 ماه 36 ماه
سرمه ای 200.000.000 80 درصد میانگین مانده حساب 2 ماه 18 ماه
90 درصد میانگین مانده حساب 3 ماه 24 ماه
100 درصد میانگین مانده حساب 4 ماه 36 ماه

مدارک مورد نیاز :
1- تکمیل فرم درخواست و قرارداد افتتاح حساب سپرده طرح قلب سفید
2- ارائه اصل و تصویر کارت ملی به همراه اصل و تصویر شناسنامه

سایر موارد : این حساب از نوع حسابهای متمرکز بانک سپه است. بنابراین دارنده این حساب می تواند از خدمات سامانه های  بانکداری اینترنتی، تلفنبانک و همراه بانکاستفاده کند.

 

طرح سرافرازان (ویژه بازنشستگان)

 

بانک سپه به منظور ارج نهادن به خدمات بازنشستگان و مستمری بگیران محترم نیروهای مسلح ج.ا.ا به عنوان مشتریان وفادار، اقدام به ارائه طرح سرافرازان نموده است. در این طرح به مشمولین، تا سقف فردی 100 میلیون ریال تسهیلات در قالب کارت اعتباری مرابحه وفق شرایط و ضوابط جاری بانک، اعطا می‌شود.

 

شرایط و ضوابط :

1- مشمولین این طرح صرفاً بازنشستگان و مستمری بگیران محترم نیروهای مسلح ج.ا.ا ساکن در شهرستان‌ها می‌باشند که حقوق خود را از بانک سپه دریافت می‌کنند.
2- در این طرح براساس میانگین حساب حقوقی افراد تا 2 برابر میانگین دوماهه حساب کوتاه مدت و تا 3 برابر میانگین دوماهه حساب قرض‌الحسنه تا سقف 100 میلیون ریال تسهیلات کارت اعتباری با مدت بازپرداخت 36 ماهه وفق ضوابط جاری پرداخت می‌شود.
3- نرخ تسهیلات 18 درصد با ضمانت یک نفر بازنشسته نیروهای مسلح ج.ا.ا با رعایت سایر مقررات می‌باشد.
* توجه: چنانچه مشتری قبلاً از تسهیلات کارت اعتباری مرابحه بانک سپه استفاده کرده باشد، امکان دریافت مجدد کارت اعتباری وجود ندارد. شایان ذکر است پرداخت تسهیلات برای متقاضیانی که از تسهیلات کارت اعتباری سایر بانکها استفاده کرده باشند و مجموع تسهیلات دریافتی آنها در قالب کارت اعتباری از 500 میلیون ریال بیشتر نشده باشد امکانپذیر می باشد.

 

مدارک مورد نیاز :
1- تکمیل فرم درخواست و قرارداد افتتاح حساب سپرده طرح سرافرازان
2- ارائه اصل و تصویر کارت ملی به همراه اصل و تصویر شناسنامه

3- پرینت میانگین 2 ماهه حساب و هم‌چنین فیش حقوقی جهت مشخص نمودن توان پرداخت اقساط فرد در پرونده تسهیلاتی

سایر موارد :

این حساب از نوع حسابهای متمرکز بانک سپه است. بنابراین دارنده این حساب می تواند از خدمات سامانه های  بانکداری اینترنتی، تلفنبانک و همراه بانکاستفاده کند.

 

طرح بهین کارت سپه

شرح محصول بهین کارت سپه:

بهین کارت سپه، ابزار اعتباری جهت برقراری ارتباط مالی بین بانک و تولیدکنندگان و عرضه کنندگان داخلی و همچنین پاسخ دهی همزمان به نیاز های تسهیلاتی مشتریان بانک می باشد.

ویژگی‌های بهین کارت سپه:

ü      سقف اعتبار کارت 500 میلیون ریال

ü       نرخ 18 درصد

ü      مدت بازپرداخت اعتبار 36 ماه

ü      فاقد آبونمان (برخلاف کارتهای اعتباری)

ü      اعتبار کارت یکساله

این کارت‌ها صرفاً بر روی دستگاه‌های کارتخوان ویژه این طرح که قبلاً توسط بانک سپه در فروشگاه‌ها/ نمایندگی‌های تولیدکنندگان و عرضه کنندگان طرف قرارداد با بانک نصب شده‌اند، قابل استفاده می‌باشند.

 

  تولیدکنندگان و عرضه کنندگان داخلی:

تمامی تولیدکنندگان معتبر، فروشگاههای زنجیره ای بزرگ (ترجیحا دارای شعب فروش در سراسر کشور) ، فروشگاههای مجازی معتبر و ارائه دهندگان خدمات می توانند در این طرح حضور داشته باشند.

در این طرح، بانک وجه کالاهای خریداری شده توسط دارندگان بهین کارت سپه را با کسر تخفیف مندرج در قرارداد فی‌مابین به تولیدکنندگان و عرضه کنندگان کالا و خدمات پرداخت می نماید.

صورتحساب فروشنده توسط سامانه اعتباری تهیه شده توسط بانک سپه به صورت خودکار از طریق پست الکترونیکی در اختیار تولیدکنندگان طرف قرارداد با بانک قرار می‌گیرد. این صورتحساب شامل سرجمع کل تراکنش‌های انجام‌شده در پایانه فروش نصب شده در فروشگاه‌ها/ نمایندگی‌های معرفی شده از سوی تولیدکنندگان و عرضه کنندگان کالا و خدمات می باشد .

 

 استفاده‌کنندگان بهین کارت سپه:

دارندگان بهین کارت سپه، جهت خرید کالا، خدمات و همچنین استفاده از اعتبار تخصیص یافته به کارت‌های مذکور صرفاً می‌توانند به فروشگاه‌های طرف قرارداد با بانک سپه مراجعه نمایند.

شرح هر تراکنش انجام شده توسط دارنده بهین کارت سپه، از طریق پیامک به شماره همراه مشتری، جهت اطلاع ارسال می‌شود.

پس از گذشت یک ماه از تاریخ صدور کارت خرید و استفاده مشتری در دستگاه‌های کارتخوان ویژه طرح، صورتحساب مشتری تهیه و از طریق پست الکترونیکی و پیامک برای مشتری ارسال خواهد شد.

به منظور اطلاع رسانی لیست فروشگاه‌های طرف قرارداد موضوع این طرح در سایت اختصاصی بهین کارت به نشانی  www.banksepah.ir/shopping  درج شده است.

 

 


21 دیدگاه
[21] حق - 12 ارديبهشت, 1401 دوشنبه 12:31
آقای ربیس بانک و رییس شعبه ی خورده محترمانه تر با ارباب رجوع صحبت کنید فکر نکنید شکمتون از بانک و پول مردم سیره کردم دست گدایی جلوتون دراز کردن که با بی احترامی صحبت میکنید - پاسخ
[20] احمد - 11 ارديبهشت, 1401 يكشنبه 10:58
بی ش رفای کذااااب - پاسخ
[19] بابک غفرانی - 21 فروردين, 1401 يكشنبه 18:23
باسلام عزیزم خسته نباشی ببخشید من نیاز مالی پول میخام وام بردارم من متاهل هستم یک عدد بچه دارم من خرید دارم چند ماه نمیتونم خریدمو کنم من کسی ندارم ضامین بشه وام بردارم من میخام وام با سفته و چک بدم من کارمی کنم اگر میخاد فیش حقوق میارم کسر گواهی حقوق میدن من ماهانه ۷میلیون میگیرم قسطی واریز می کنم وهم میشه خودم به خودم ضامین بشم یا نه من کسی ندارم کارمند خاهشی دارم التماس کمکم کنید وام بدید من حساب دارم بانک سپه حساب کار کرده توخدا راهنمایی کنید چکار کنم وام بگیرم الطف تماس بگیرید یا اس ا م اس پیام بدید همراه (09221843128) جواب بدید ممنون توخدا قسمتون میدم توبه حضرت ابوالفضل قسمتون میدم توبه حضرت حسین قسمتون میدم توبه امام رضا قسمتون میدم توبه امام علی قسمتون میدم توبه حضرت زهرا قسمتون میدم توبه حضرت مهدی قسمتون برای من نیاز دارم وام خریدمو کنم منمون با تشکر یاعلی کمکم کن - پاسخ
[18] آیدا - 18 فروردين, 1401 پنجشنبه 16:52
خیلی کارتون زشته ملت رو مسخره میکنید - پاسخ
[17] سیدعلی مهدوی - 25 اسفند, 1400 چهارشنبه 22:42
سلام من حقوق بگیر بانک سپه هستم ۲۱سال سابقه کار دارم وهیچ وامی نگرفتم وحقوقم روخالص دریافت میکنم حالا یه ملکی خریداری کردم ونیازمند ۱۰۰تومن وام هستم ۱۸ درصد چندتاکارت سپه هم دارم مدت ده سالم هست حسابم گردش کرده حالا خواستم بپرسم این امرمیسره میشه این تسهیلات رودریافت کنم وگرنه مجبورم ماشینم روبفروشم - پاسخ
[16] حبیب عزی - 03 اسفند, 1400 سه شنبه 16:26
سلام خسته نباشید من میخوام یه وام ۱۰۰ میلیونی از بانک سپه بگیرم حسابم تو بانک سپه هست کارت خوان هم دارم وابسته بانک سپه هست آیا میشه وام دریافت کنم راهنمایی کنید - پاسخ
[15] نامشخص - 02 اسفند, 1400 دوشنبه 16:57
سلام من وام ۵۰ تومنی می‌خوام آیا امکان پذیر هست همسرم کارمند هستن - پاسخ
[14] بدبخت - 29 بهمن, 1400 جمعه 16:24
آخه شما چرا انقدر ما بدبخت بیچاره هارو زجر میدین آخه بجا حرف موقت میزنه وام بدون ضامن ولی میگن باید باید ضامن حقوق بگیر بیاری بجا میگن با کارت یارانه ۱۰ ملیون وام میدیم میری بانک میگن نه بابا آقا منم اد من ۱۰ ملیون وام با کارت یارانه میخوام ضامن ندارم ولی سفته میدم کارت یارانه معیشتی می زارم من چهار تا بچه دارم خانواده شیش نفره ایم آقا اگر یخورده مردانگی تو وجودت کمک کن این ۱۰ ملیون وام بگیرم بتونم یه اتاق ۱۲ متری اجاره کنم ۰۹۱۹۴۴۳۲۸۸۵لطفا کمکم کنین - پاسخ
[13] صفری - 28 بهمن, 1400 پنجشنبه 21:35
سلام وقتتون بخیر اگر حساب سپرده نگین آتیه باز کنیم و به مبلغ اولیه اضافه بشه مثلا ۲۰۰ میلیون شود بعد از یکماه و ادامه داشته باشد به عنوان خانم ، می‌توان بعد از چندماه و چه مبلغی وام گرفت ،افتتاح حساب ۲۶ ماه ۱۰ سال ۱۴۰۰ هست.با تشکر - پاسخ
[12] رویا - 25 بهمن, 1400 دوشنبه 18:43
سلام توروخدامیشه جوابم بدین من50تاوام ازبانک سپه گرفتم18درصد امابه محض واریزگفتن واماروبستن اطلاع داریدکی بازمیشه خیلی لازم دارم... اهوازهستم. - پاسخ
[11] محمد - 20 بهمن, 1400 چهارشنبه 22:41
وام 50ملیونی - پاسخ
[10] محمد - 17 بهمن, 1400 يكشنبه 13:25
سلام من حساب بانک سپه دارم و با حسابم هم کار کردم و کارت خوانم هم بانک سپه است و میتونه پشتوانه ش باشه آیا الان میتونم از بانک سپه وام بگیرم ممنون میشم جواب بدید - پاسخ
[9] دانیال - 15 بهمن, 1400 جمعه 21:26
سلام.من پول خوابوندم وقتی رفتم برا وام گفتن واما بسته شدن..خواستم ببینم تا کی باز میشن؟؟؟ - پاسخ
[8] شهریار نجفی تبار - 14 بهمن, 1400 پنجشنبه 22:27
از اینکه اعطای تسهیلات سراسری و غیرحضوری میباشد بسیار سپاسگزاریم. - پاسخ
[7] بهمن بخشی - 10 بهمن, 1400 يكشنبه 19:02
سلام چرا درسایت اینقدر تبلیغ وام میکنید ولی بانک که میری خبری نیست.بازنشسته هستم حقوق بگیر بانک سپه نیاز مبرم به مبلغ50میلیون دارم خواهشا همکاری کنید - پاسخ
[6] نرگس - 27 دی, 1400 دوشنبه 10:09
وام 15میلیونی میخوام - پاسخ
رییس اعتبارات - 08 بهمن, 1400 جمعه 01:54
دیراومدیدفقط یه چندتایی پنج میلیونی مونده
رییس اعتبارات - 08 بهمن, 1400 جمعه 01:52
دیراومدیدفقط هفت میلیونی مونده
[5] علیرضا قربانی - 06 دی, 1400 دوشنبه 14:02
سلام خسته نباشید درخواست وام میخوام چکار باید کنم نیاز شدید به وام دارم ممنون میشم راهنمای کنید - پاسخ
[4] عبدالله کریمپور - 28 آذر, 1400 يكشنبه 17:12
وام میخواهم - پاسخ
حسین شهریاری - 11 دی, 1400 شنبه 19:10
سلام نیازفوری به وام ۵میلیون تومانی ازبانک سپه دارم لطفا رسیدگی کنیدممنون
[3] علی دارایی شکفتی - 10 آذر, 1400 چهارشنبه 20:22
درخواست وام جهت خرید وسایل ازدواج فززند پسدم - پاسخ
رییس اعتبارات - 08 بهمن, 1400 جمعه 01:57
خداپسرت روحفظ کنه،شرمنده فقط به فرزندان دختروام میدیم
[2] اسداله - 21 آبان, 1400 جمعه 09:17
سلام خسته نباشید بنده حساب جاری دارم میتونم 30تومان وام ضروری بگیرم سابقه ام سغیده خداروشکر - پاسخ
رییس شعبه - 29 دی, 1400 چهارشنبه 10:16
اره 350گذاشتم تو کشو برو بردار
رییس بانک - 25 دی, 1400 شنبه 12:24
اره بیا ۳۰۰ تومن وام بگیر.
برادر گلم اینجا جای پرسیدنه آخه. مگه این سایت وام میده یا متعلق به بانکه که میپرسی؟؟؟؟؟
[1] جمیل لویمی - 26 تیر, 1400 شنبه 17:40
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
کد امنیتی:
SecImgSes
* نظر:
banker aron
نگاه بنکر
چهره های ماندگار