شماره شبا تهران شارژ

قهر تدریجی بانک ها با تسهیلات مسکن

در دنیا تسهیلات مسکن به رغم بازپرداخت طولانی، اما به واسطه نوع تضامین محکم، از مورد علاقه ترین تسهیلات برای بانک ها به شمار می رود.

به گزارش بنکر (Bankerبه عنوان مثال در 10 سال اخیر، سهم تسهیلات مرتبط با حوزه مسکن از کل تسهیلات مندرج در ترازنامه بانک های آمریکا، بین 22 تا 32 درصد (با روندی نزولی) بوده است. اما در کشور ما بانک ها علاقه ای به اعطای تسهیلات مسکن ندارند.

به طوری که سهم تسهیلات یادشده از کل تسهیلات در سال های 90 تا 98 با روندی نزولی از 17 به 7 درصد رسیده است ضعف های ساختاری ترازنامه بانک ها، امکان فعالیت بانک ها در فعالیت های غیر مولد و نیز امکان تسهیلات دهی آن ها به این فعالیت ها، به همراه کاهش قدرت اقتصادی خانوارها، از جمله عواملی هستند که افت اعطای تسهیلات مسکن را رقم زده اند.


ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
کد امنیتی:
SecImgSes
* نظر:
banker
نگاه بنکر
چهره های ماندگار