شماره شبا تهران شارژ

قانون ملی شدن بانک ها

قانون ملی شدن بانک ها ( مصوب 17/3/1358 ) به شرح زیر است:

ماده 1- برای حفظ حقوق و سرمایه های ملی و به کار انداختن چرخ های تولید کشور و تضمین سپرده ها و پس اندازهای مردم در بانک ها ضمن قبول اصل مالکیت مشروع مشروط و با توجه به :
- نحوه تحصیل درآمد بانک ها و انتقال غیر مشروع سرمایه ها به خارج.
- نقش اساسی بانک ها در اقتصاد کشور و ارتباط طبیعی اقتصاد کشور با موسسات بانکی.
- مدیون بودن بانک ها به دولت و احتیاج آنها به سرپرستی دولت.
- لزوم هماهنگی فعالیت بانک ها با سایر سازمان های کشور.
- لزوم سوق دادن فعالیت در جهت اداری و انتفاعی اسلامی.

از تاریخ تصویب این قانون کلیه بانک ها ملی اعلام می گردد و دولت مکلف است بلافاصله نسبت به تعیین مدیران بانک ها اقدام نماید.

ماده 2- از این تاریخ تنها امضای مدیرانی که از طرف دولت برای بانک ها معین می گردند دارای اعتبار قانونی می باشد.

لایحه قانونی اصلاح «قانون ملی شدن بانک ها مصوب 17/3/1358 شورای انقلاب اسلامی» (مصوب 7/4/1358)

ماده واحده – بانک های ملی شده مشمول قانون مصوب 17/3/1358 از شمول ماده 116 قانون تجارت مستثنی می گردند.


ملی شدن بانک ها و موسسه های اعتباری

قانون ملی شدن بانک ها در تاریخ 17/3/1358 به تصویب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران رسید و سپس در تاریخ 7/4/1358 اصلاح شد.

لایحه قانونی ملی شدن موسسات بیمه و موسسات اعتباری در آبان ماه 1358 به تصویب شورای انقلاب جمهوری اسلامی رسید.


لایحه قانونی ملی شدن موسسات بیمه و موسسات اعتباری
لایحه قانونی ملی شدن موسسات بیمه و موسسات اعتباری ( مصوب آبان ماه 1358 ) به شرح زیر است:

ماده 1- به منظور حفظ حقوق بیمه گذاران و گسترش صنعت بیمه در سراسر کشور و گماردن بیمه به خدمت مردم از تاریخ تصویب این قانون کلیه موسسات بیمه کشور ضمن قبول اصل مالکیت مشروع، ملی اعلام می شود.

ماده 2- پروانه فعالیت نمایندگی موسسات بیمه خارجی در ایران لغو می شود و بیمه مرکزی ایران ترتیب تصفیه عملیات نمایندگی های مذکور را به هر نحوی که مقتضی بداند خواهد داد.

ماده 3- به جای مجامع عمومی موسسات بیمه، مجمع عمومی مشترکی متشکل از وزیر امور اقتصاد و دارایی، وزیر بازرگانی و وزیر بهداری و بهزیستی، وزیر مشاور و سرپرست سازمان برنامه و بودجه، وزیر کار امور اجتماعی خواهد بود.

ماده 4- به جای هیات مدیره موسسات بیمه کشور، هیات مدیره مشترکی متشکل از رئیس کل بیمه مرکزی ایران ، مدیر عامل شرکت سهامی بیمه ایران و نمایندگان وزارتخانه های مذکور در ماده 3 خواهد بود.

ماده 5- مدیران عامل موسسات بیمه کشور از طرف هیات مدیره مشترک موسسات بیمه انتخاب و به تصویب مجمع عمومی مشترک موسسات بیمه خواهد رسید و احکام انتصاب مدیران عامل از طرف وزیر امور اقتصاد و دارایی صادر خواهد شد.

ماده 6- کلیه اختیارات مدیران عامل سابق موسسات بیمه تا تصویب مقررات جدید از طرف وزیر امور اقتصاد و دارایی صادر خواهد شد.

ماده 7- کلیه کارکنان موسسات بیمه کشور تا تصویب مقررات استخدامی مربوط، تابع مقررات استخدامی موجود خواهند بود، لکن از لحاظ حداقل و حداکثر حقوق، تابع مقررات مصوب دولت می باشند.

ماده 8- کلیه شرکت های پس انداز و وام مسکن مشمول قانون ملی شدن بانک ها، از تاریخ تصویب قانون مذکور خواهند بود.


ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
کد امنیتی:
SecImgSes
* نظر:
banker
نگاه بنکر
چهره های ماندگار