قانون جدید بیمه درباره خودروی گران قیمت

بر اساس قوانین بیمه مرکزی، چناچه در زمان حادثه ارزش خودروی سواری کمتر از ۵۰ درصد خسارات بدنی در آن سال باشد، آن را خودروی متعارف و بالاتر از آن را خودروی غیر متعارف (لوکس) می‌نامند.
99/06/28 جمعه 12:01
کد خبر: 267040

به گزارش بنکر (Bankerیعنی در حال حاضر اگر خودروی شما بالای ۱۸۰ میلیون تومان قیمت داشته باشد، خودروی غیرمتعارف شناخته می‌شود.

براساس این قانون، فرض کنید قیمت اتومبیل شما ۳۶۰ میلیون تومان باشد. در این صورت چنانچه دچار حادثه‌ای شوید و حتی مقصر حادثه نیز نباشید، شرکت بیمه و شخص مقابل، مجموعاً ملزم به پرداخت تنها نصف خسارت شما هستند و تنها راه باقی مانده جهت جبران خسارت، داشتن بیمه بدنه می‌باشد؛ لذا بدیهی است در صورت نداشتن بیمه بدنه جبران تمامی خسارت به عهده خودتان می‌باشد.

طریقه جبران خسارت شخص زیاندیده بر اساس قوانین جدید
در زمان نگارش این مقاله، دیه جبران خسارت بدنی مبلغ ۳۶۰ میلیون تومان می‌باشد، بنابراین اتومبیل‌های با ارزش کمتر از ۱۸۰ میلیون تومان، خودروی متعارف و ارزش بالای ۱۸۰ میلیون تومان، خودروی غیر متعارف می‌باشد.

با توجه به قوانین جدید، چنانچه فرد زیاندیده مالک خودرویی متعارف باشد، مقصر حادثه موظف به پرداخت کل خسارت می‌باشد.

الف- فرض کنید شخص مقصر حادثه با خودرویی به ارزش ۱۰۰ میلیون تومان تصادف بکند. در اینجا دو حالت متصور است.

«فرض می‌کنیم بیمه شخص ثالثِ مقصر حادثه دارای تعهد مالی ۹ میلیون تومان می‌باشد»

حالت اول
چنانچه خسارت وارده به شخص زیاندیده بر اساس کارشناسی حداکثر مبلغ ۹ میلیون تومان باشد (مثلاً ۷ میلیون تومان). بیمه شخص ثالث کاملاً جوابگوی کل خسارت خواهد بود.

حالت دوم
چنانچه خسارت وارده به زیاندیده مبلغی بالاتر از ۹ میلیون تومان (مثلاً ۱۲ میلیون تومان) باشد، بیمه شخص ثالث تا سقف ۹ میلیون تومان از خسارت را پرداخت نموده و الباقی مبلغ توسط مقصر حادثه باید پرداخت گردد.

ب- حال فرض کنید شخص مقصر حادثه با خودرویی به ارزش بالاتر از ۱۸۰ میلیون تومان تصادف بکند. در این حالت در هر صورت بر اساس قوانین جدید نسبتی از خسارت بر عهده مقصر حادثه می‌باشد (فارغ از اینکه شخص مقصر حادثه دارای بیمه ثالث با چه میزانی از تعهد باشد). ذیلاً به ذکر مثال‌هایی فرمول روش محاسبه را شرح می‌دهیم.

مثال ۱:
فرض کنید خودرویی دارای ارزش ۳۶۰ میلیون تومان می‌باشد، بر اساس این قانون شخص مقصر حادثه و حتی شرکت بیمه صادر کننده بیمه شخص ثالث، تنها موظف به پرداخت نیمی از خسارت خواهد بود و الباقی خسارت وارده بر عهده شخص زیاندیده می‌باشد. مثلاً اگر خودرو ۵۰ میلیون تومان آسیب دیده باشد، شخص موظف به پرداخت فقط ۲۵ میلیون می‌باشد (که در صورت داشتن بیمه ۹ میلیون تومانی باید مبلغ ۱۶ میلیون تومان را شخصاً پرداخت نماید) و اگر خسارت مثلاً ۹ میلیون تومان باشد با اینکه بیمه شخص ثالث فرد ظاهراً جوابگوی تعهد است، اما فقط مبلغ ۴.۵ میلیون تومان پرداخت می‌نماید و الباقی بر عهده خودِ شخص زیاندیده می‌باشد که البته هیچ تقصیری در این حادثه نداشته است؛ بنابراین با یک فرمول ساده متوجه می‌شویم که حاصل تقسیم ارزش خودروی متعارف (۱۸۰ میلیون) تقسیم بر ارزش خودروی زیاندیده شده و حاصل آن در میزان خسارت بر آورد شده ضرب می‌شود

فرمول محاسبه خسارت پرداختی
چند مثال ساده:

ارزش خودروی شما میزان خسارت وارده میزان تعهد راننده مقصر سهم پرداختی زیاندیده
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ۲۲,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵۵,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹,۰۰۰,۰۰۰ ۲۱,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ ۸۴,۰۰۰,۰۰۰
۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ۵۶,۰۰۰,۰۰۰
۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ۸۸,۰۰۰,۰۰۰
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ ۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰

همانگونه که ملاحضه می‌کنید بر اساس این قانون، متاسفانه اکثر هزینه جبران خسارت به عهده‌ی زیاندیده می‌باشد.

و هرچه ارزش خودرو بالاتر می‌رود، این نسبت بیشتر به ضرر زیاندیده می‌شود؛ لذا قانونگذار به شرکت‌های بیمه این مجوز را اعطا نموده که قسمتی از خسارت که بر عهده زیاندیده (مالک خودروی لوکس می‌باشد را در صورت داشتن بیمه بدنه، بدون اینکه تخفیفات عدم خسارت بیمه بدنه شخص از بین برود، جبران نماید. در حالیکه پیش از این چنین امری مقدور نبود؛ لذا این نمایندگی (فکوری کد ۹۱۱۳) با توجه به کسب تجربه‌ای گرانبها در خصوص مشاوره و صدور بیمه نامه‌های بدنه خودروهای لوکس و دارای حداکثر مجوزهای بازدید و صدور این نوع بیمه نامه‌ها و با بهره گیری از تیمی کارآمد و طرح‌هایی متنوع با بالاترین میزان تخفیفات، آماده خدمت رسانی به مشتریان گرامی می‌باشد.


ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
کد امنیتی:
SecImgSes
* نظر:
banker
نگاه بنکر
چهره های ماندگار