عملیات بازار باز ایران

*غلامحسین خورشیدی‪

عملیات بازار باز یا  Ope- markeoperatio- یکی از سیاست‌های شناخته شده پولی دنیاست. یعنی در کنار سیاست نشر پول یا سیاست تغییرات نرخ اندوخته قانونی و بررسی سیاست‌های پولی دیگر، این سیاست در دنیا اجرا می‌شود.
به عبارتی سیاستی شناخته شده در ادبیات اقتصادی جهان است و معمولا یک نوع بازار سپاری محسوب می‌شود.
این عملیات دست بازار را در تعیین تکلیف شرایط خود باز می‌گذارد، اما باید در همزیستی با سیاست‌های دیگر پولی و مالی باشد، تا مجموع سیاستها به صورت یکپارچه و به اصطلاح یک کاسه و هماهنگ عمل نماید.
از آنجایی که آقای همتی رییس کل بانک مرکزی ایران اقتصاددان است و محاسباتی که انجام می‌دهد، برمبنای اصول علمی‌اقتصادی انجام می‌دهد،
به طور یقین با اجرای این سیاست در کنار سایر سیاست‌های اقتصادی، اقتصاد کشور می‌تواند به یک بازیافت موقعیت واقعی دست یابد.
این بازیافت واقعی به خاطر برون سپاری اوراق بهادار رخ می‌دهد. بانک مرکزی در عملیات بازار باز ، سر زنجیری را که در اقتصاد یک سرش دست بازار است، در دست آنها گذاشته و سر دیگر را در اختیار خود می گیرد. یعنی متناسب با قدرت عمل بازار، بانک مرکزی سعی می‌کند این زنجیر را در تعادل نگه دارد.
عملیات بازار باز ابزاری برای بانک مرکزی است تا نتایج برونزایی بازار در قبال بانک مرکزی اعمال شود و این بانک با سیاست‌های هوشیارانه بازار را کنترل می‌کند.
به عقیده بنده اجرای عملیات بازار باز در ایران نتایج خوبی می‌تواند داشته باشد، اما این که چقدر این نتایج به دست می‌آید به محیط پیرامونی و این که مابقی سیاست‌های اقتصادی چه باشد ، برمی‌گردد.
حتی شرایط سیاسی هم می‌تواند بر این طرح تاثیرگذار باشد و عملیات بازار باز را تحت الشعاع قرار دهد.


ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
کد امنیتی:
SecImgSes
* نظر:
banker
نگاه بنکر
چهره های ماندگار