صدرنشین تراکنش‌های شاپرکی کدامند؟

براساس آمار رسمی اعلام شده از سوی شرکت شاپرک از عملکرد این شرکت در مردادماه ۱۳۹۹، بالغ بر ۸۹۸. ۲ میلیون تراکنش با ارزش ۷۶۹. ۴ هزار میلیارد ریال در شبکه الکترونیک پرداخت کارت پردازش شده که نسبت به تیر ماه رشد ۹۵. ۰ درصدی در تعداد و ۲۸. ۸ - درصدی در ارزش ریالی داشته است.

به گزارش بنکر (Bankerدر جدول زیر آمار تعداد و ارزش تراکنش‌های شاپرک در مرداد ماه ۱۳۹۹ و درصد تغییرات آن نسبت به ماه گذشته درج شده است.

همچنین در جدول زیر آمار تعداد و ارزش تراکنش‌های شاپرک در مرداد ۱۳۹۹ و ماه مشابه سال گذشته به همراه درصد تغییرات آن است که براساس این آمار، تراکنش های شاپرک نسبت به ماه مشابه سال قبل از نظر تعداد ۲۳.۰۱ درصد و از نظر مبلغ نیز ۸۲.۲۵ درصد رشد داشته است.

ارزش اسمی تراکنش‌های مرداد ۱۳۹۹ نسبت به ماه گذشته با رشد ۲۸. ۸ - درصدی همراه بوده و این در حالی است که ارزش حقیقی تراکنش‌ها در مرداد ۱۳۹۹ رشد ۳۹. ۱۱- درصدی را تجربه کرده است. ارزش حقیقی تراکنش‌ها در واقع ارزش تراکنش‌های شاپرکی بدون در نظر گرفتن اثرات تورم است. به عبارت دیگر ارزش تراکنش‌های شاپرکی که نسبت به نرخ تورم خالص سازی شده است، ارزش حقیقی تراکنش‌های شاپرکی را تشکیل می‌دهد.  

همچنین رشد ۲۵. ۸۲ درصدی در ارزش اسمی تراکنش‌ها در قیاس نقطه به نقطه بوده که می‌توان آن را شاهدی برای افزایش استقبال عمومی از پرداخت الکترونیکی تفسیر کرد. همچنین ملاحظه می‌شود که رشد حقیقی ارزش تراکنش‌ها بدون در نظر گرفتن اثرات تورم محاسبه شده است ۶۸. ۳۹ درصد است. 

تعداد ابزارهای شاپرکی در مجموع نسبت به تیر ماه رشد ۰۷. ۰ درصدی را تجربه کرده که به نظر می‌رسد سبب این تغییر، کاهش ۹۷. ۰ - درصدی تعداد ابزار کارتخوان فروشگاهی است. ابزارهای پذیرش اینترنتی در مرداد ۱۳۹۹ نسبت به تیر ماه رشد ۷۸. ۵ درصدی را تجربه کرده‌اند و تعداد ابزار پذیرش موبایلی نیز در مدت مشابه با افزایش ۴۲. ۱ درصدی همراه بوده است. 

عملکرد هر ابزار پذیرش به لحاظ تعداد و مبلغ تراکنش‌ها

بیشترین سهم بازار تراکنش‌های شاپرکی در اختیار ابزار کارتخوان فروشگاهی است. این در حالی است که عواملی مانند وجود محدودیت انجام تراکنش بر روی ابزار پذیرش موبایلی، تعداد بالای ابزار کارتخوان فروشگاهی، فراگیر بودن این ابزار، عدم نیاز این ابزار به تجهیزات مکمل دیگر نظیر کامپیوتر یا گوشی موبایل و عواملی از این دست را می‌توان از جمله عوامل تاثیر گذار بر تعداد تراکنش‌های ابزار پذیرش کارتخوان فروشگاهی دانست.

این در حالی است که به منظور استفاده از ابزار پذیرش اینترنتی، به بستر اینترنتی امن و در استفاده از ابزار پذیرش موبایل به وجود دستگاه گوشی تلفن همراه نیاز است که ممکن است هنگام خرید در دسترس همگان قرار نداشته باشد.  

همانطور که مشخص است کارتخوان فروشگاهی با سهم ۵۴. ۸۹ درصدی، بیشترین تعداد تراکنش را در بین سایر ابزارهای پذیرش داشته است و ابزار پذیرش موبایلی و ابزار پذیرش اینترنتی به ترتیب در جایگاه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.

متوسط تراکنش هر ابزار پذیرش شاپرکی در مرداد ۱۳۹۹، ۲۵۵ تراکنش است که این تعداد نسبت به مقدار مشابه در ماه گذشته افزایش ۲۳. ۲ واحدی، (۸۸. ۰ درصدی) را تجربه کرده است. بیشترین افزایش متوسط تعداد تراکنش مربوط به کارتخوان فروشگاهی است. در مرداد ماه متوسط تعداد تراکنش‌های اینترنتی با کاهش ۰۰. ۰ درصدی از ۱۳۷ تراکنش در تیر ماه ۱۳۹۸ به ۱۳۷ تراکنش رسیده است.

متوسط تعداد تراکنش هر ابزار پذیرش موبایلی ۸۶ تراکنش است که این مقدار نسبت به ماه گذشته با افزایش ۸۱. ۲ واحدی همراه بوده است. متوسط تعداد تراکنش هر ابزار کارتخوان فروشگاهی نیز با ۲۶. ۴ واحد افزایش نسبت به تیر ۱۳۹۹به ۳۰۰ عدد در مرداد ماه رسیده است.

متوسط مبلغ کارکرد هر ابزار پذیرش اینترنتی در مرداد۱۳۹۹ ماه نیز با کاهش ۱۸. ۱۸۰ میلیون ریالی نسبت به ماه گذشته به ۰۵. ۷۱۹ میلیون ریال رسیده است. متوسط مبلغ کارکرد هر ابزار پذیرش موبایلی با افزایش ۲۸. ۰ میلیون ریالی نسبت به ماه گذشته به ۹۸. ۶ میلیون ریال به ازای هر ابزار در مرداد ماه رسیده است. متوسط مبلغ کارکرد هر ابزار کارتخوان فروشگاهی نیز برابر با ۱۶. ۴۳۸ میلیون ریال است که این میزان نیز نسبت به ماه گذشته ۹۱. ۲۴ میلیون ریال کاهش را تجربه کرده است.


ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
کد امنیتی:
SecImgSes
* نظر:
banker
نگاه بنکر
چهره های ماندگار