شکاف درآمد سالمندان ایرانی

گزارش وزارت کار می‌گوید: درآمد یک خانوار ایرانی دارای سالمند ساکن نقاط شهری در سال‌99 نسبت به سال قبل آن 36درصد رشد کرده و به بیش از 7.2میلیون تومان رسیده و در همین مدت متوسط درآمد سالانه یک خانوار بدون سرپرست 38.6درصد افزایش یافته و میانگین درآمد یک خانوار دارای سرپرست سالمند تنها 9دهم برابر متوسط درآمد سالانه یک خانوار بدون سرپرست سالمند بوده است.
١١ مهر, ١۴٠٠ يكشنبه ٠٩:٣۵
کد خبر: ٢٧١٢٩۵

به گزارش بنکر (Bankerبیشترین سهم از درآمد یک خانوار دارای سرپرست سالمند یا بدون سرپرست سالمند در نقاط شهری ایران طی سال گذشته مربوط به سایر درآمدها ازجمله درآمد از محل اجاره‌بها و درآمد ناشی از مزد و حقوق بوده است.

این در شرایطی‌ است که متوسط درآمد یک خانوار روستایی ایرانی دارای سرپرست سالمند طی سال گذشته رشدی 40.6درصدی داشته و به 3.7میلیون تومان رسیده و میانگین درآمد یک سال خانوارهای بدون سرپرست سالمند هم با رشدی 41.4درصدی به 4میلیون و 470هزار تومان رسیده است.

به‌طور میانگین، ‌درآمد یک خانوار دارای سرپرست خانوار روستایی 7دهم برابر میانگین درآمد سالانه یک خانوار روستایی بدون سرپرست بوده اما میانگین درآمد یک سال خانوار دارای سرپرست سالمند از یک خانوار بدون سرپرست سالمند کمتر بوده است.

به‌گزارش وزارت کار، سال گذشته برای خانوار دارای سرپرست سالمند بیشترین سهم از درآمد مربوط به سایر درآمدها ازجمله درآمدهای ناشی از مشاغل کشاورزی بوده درحالی‌که بیشترین سهم از درآمد یک خانوار روستایی بدون سرپرست سالمند ناشی از درآمدهای مزدبگیری و حقوق‌بگیری بوده است.

جغرافیای سالمندی در خانواده‌ها


 تعداد خانوارهای دارای سالمند با 10.4درصد در سال99 نسبت به سال قبل رشد کرده است. طبق آمار، 4.8میلیون نفر از سالمندان ایرانی در خانواده‌ها زندگی می‌کنند و تعداد خانوارهای دارای سرپرست سالمند با رشدی 11.4درصدی به حدود 4.5میلیون نفر رسیده است.

این آمارها نشان می‌دهد 4.5میلیون سالمند وظیفه نان‌رسانی به خانواده‌های خود را بر‌عهده دارند که در آینده با پیر‌شدن آنها، خانواده‌هایشان بر اثر تورم بالا با مشکل معیشتی و سلامتی مواجه می‌شوند. در سال‌ گذشته نسبت خانوارهای دارای سالمند و سرپرست سالمند به کل خانوارهای ایرانی به‌ترتیب 24.1درصد و 22.2درصد رسیده که بیشترین درصد از خانوارهای دارای سالمند و سرپرست سالمند مربوط به دهک‌های اول فقیرترین و دهک دهم ثروتمندترین می‌شود.


ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
کد امنیتی:
SecImgSes
* نظر:
banker banker
نگاه بنکر
چهره های ماندگار