سبقت تراکنش های‌ اینترنتی از کارتخوان ها

سرانه مبلغ تراکنش‌های ابزار پذیرش اینترنتی با رشدی قابل توجه از ابزار کارتخوان سبقت گرفت و به ۳۶ میلیون تومان در هر ابزار برسد.
٢٠ ارديبهشت, ١٣٩٩ شنبه ١٠:١۶
کد خبر: ٢۶۴٨٩٧

 آمار منتشره از سوی شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) در فروردین ماه سال جاری در خصوص شاخص متوسط مبلغ تراکنش‌ها به ازای هر ابزار پذیرش فعال سیستمی نشان می‌دهد که  سرانه مبلغ تراکنش‌های هر ابزار کارتخوان به عنوان رایجترین ابزار پذیرش در شبکه پرداخت الکترونیک کشور با سهمی بالغ بر ۸۹ درصد و تعداد ۸ میلیون و ۳۸۵ ابزار با مجموع مبلغ تراکنش یک هزار و ۵۴۸ هزار میلیارد میلیون ریال نسبت به ماه‌های گذشته با روند قابل توجه نزولی روبرو شده  و به ۱۸ میلیون و ۴۷۱ هزار تومان رسیده است؛ اما این در حالی است که با توجه به شیوع کرونا و افزایش خریدهای اینترنتی و افزایش دامنه مبلغی این تراکنش‌ها، میانگین مبلغ تراکنش هر ابزار پذیرش اینترنتی از کارتخوان با تعداد یک میلیون و ۱۴۸ هزار ابزار با رقم قابل توجه ۳۶ میلیون و ۶۶۶ هزار تومان سبقت گرفته است. همچنین سرانه مبلغ تراکنش هر ابزار پذیرش موبایلی نیز نسبت به ماه‌های گذشته با افزایش روبرو بوده و به حدود ۶ میلیون تومان بر اساس هر ابزار  افزایش یافته است.

به گزارش ایبنا، بر اساس جدول فوق، در فروردین ماه ۹۹ بالغ بر ۱۰ میلیون و ۸۵۷ هزار ابزار پذیرش در شبکه پرداخت فعال بوده که با استفاده از آن‌ها مبلغ یک هزار و ۹۷۸ هزار میلیارد میلیون ریال  تراکنش انجام شده است و همین موضوع باعث شده تا در نهایت با توجه به حجم گسترده مبلع تراکنش‌های ابزار پذیرش اینترنتی و کارتخوان، سرانه مبلغ تراکنش‌های مجموع ابزارهای پذیرش به ۱۸ میلیون و ۲۲۳ هزار تومان برسد.

گزارش شاپرک در خصوص تعداد متوسط تراکنش به ازای هر یک از ابزارهای پذیرش فعال سیستمی در فروردین ماه حاکی از آن است که تعداد تراکنش به ازای هر دستگاه کارتخوان به صورت متوسط ۲۰۴ تراکنش بوده است؛ همچنین تعداد متوسط تراکنش ابزار پذیرش اینترنتی و موبایلی به ترتیب ۱۰۱ و ۷۲ تراکنش اعلام شده که در نهایت تعداد متوسط تراکنش به ازای ابزارهای فعال در شبکه پرداخت را به ۱۷۷تراکنش رسانده است؛ در واقع تعداد تراکنش ابزار کارتخوان نسبت به ماه‌های گذشته کاهشی در حدود ۵۰ تراکنش داشته و متوسط مجموع ابزارها نیز به کمتر از ۲۰۰ تراکنش کاهش یافته است که نشان از افزایش دامنه مبلغی تراکنش در ابزار پذیرش اینترنتی و کاهش تعدادی و مبلغی تراکنش‌های پایانه فروشگاهی دارد.

 


ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
کد امنیتی:
SecImgSes
* نظر:
banker
نگاه بنکر
چهره های ماندگار