شماره شبا تهران شارژ

روز‌های خونین بانک‌ها در بازار سرمایه

در شانزدهمین از روز اسفند ماه ۹۹، شاخص گروه بانک‌ها و موسسات اعتباری، ۱۰۶واحد، معادل ۱.۶درصد افت کرد و عدد ۶هزار و ۵۸۱ واحد را رقم زد. با جابجایی حدود ۵۱۰میلیون برگه سهم نمادهای بانکی، مجموع ارزش معاملات نمادهای این گروه به بیش از ۳۴۰میلیارد تومان رسید.

به گزارش بنکر (Banker)، بانک تجارت (وتجارت) پس از این که از دقایق ابتدایی معاملات با صف فروش معامله می‌شد، در آخرین لحظات، با دو درصد افت، عدد ۲۴۷تومان برای قیمت پایانی و قیمت آخرین معامله رقم زد. سهامداران وتجارت با جابجایی حدود ۱۸۰میلیون برگه سهم، معاملاتی به ارزش ۴۴۰میلیارد تومان را رقم زدند. همچنین اشخاص حقیقی خریدار ۲۶درصد و فروشنده ۹۳درصد برگه سهم‌های «وتجارت» بودند. از طرفی کدهای حقوقی ۷۴درصد سفارشات خرید و هفت درصد سفارشات فروش را ثبت کردند. گفتنی است وتجارت در ۱۵روز گذشته، به طور متوالی افت کرده و در این مدت حدود ۱۹درصد کاهش قیمت را به ثبت رسانده‌است.

روز‌های خونین بانک‌ها

بانک صادرات (وبصادر) نیز از همان دقایق ابتدایی، با صف فروش همراه شد و حجم این صف به حدود ۶۰میلیون برگه سهم رسید. سرانجام قیمت آخرین معامله و قیمت پایانی وبصادر، پس از دو درصد افت، به ۲۲۶تومان رسید. ارزش معاملات امروز «وبصادر» حدود ۱۱میلیارد تومان بود. همچنین حدود ۴۸میلیون برگه سهم این نماد خرید و فروش شد که ۴۵درصد از سهام بانک صادرات را حقیقی‌ها و ۵۵درصد را حقوقی‌ها خریداری کردند. از طرف دیگر ۹۷درصد از سهام این بانک را اشخاص حقیقی و سه درصد را کدهای حقوقی به فروش رساندند. سهام وبصادر نیز در ۱۵روز گذشته کاهش قیمت ۱۸درصد را تجربه کرده‌است.

بانک ملت (وبملت) نیز در بیشتر دقایق معاملات امروز، با صف فروش معامله شد و در نهایت با دو درصد افت، عدد ۳۵۲تومان را برای قیمت پایانی و آخرین معامله ثبت کرد. سهامداران بانک ملت با معاملاتی به ارزش ۵۳میلیارد تومان، ۱۵۰میلیون برگه سهم این نماد را خرید و فروش کردند. حقیقی‌ها ۲۷درصد سفارشات خرید و حقوقی‌ها ۷۳درصد آن‌ها را ثبت کردند. در سوی دیگر بازار اشخاص حقیقی دست بالاتر را داشتند و ۸۲درصد سفارشات فروش را ثبت کردند و کدهای حقوقی، سهم ۱۸درصدی از فروش برگه سهم‌های وبملت داشتند.

بانک دی (دی) که از روز بازگشایی در چهارم اسفند ماه تا کنون بیش از ۳۰درصد افت قیمت را تجربه کرده، در تمام مدت زمان معاملات امروز، با صف فروش همراه بود و حجم این صف به بیش از ۶۷میلیون برگه سهم رسید. اما با این وجود، به دلیل کمتر بودن حجم معاملات امروز این نماد ار حجم مبنا، قیمت پایانی دی با یک درصد افت، به رقم ۲۱¡۱۳۴ریال رسید. قیمت آخرین معامله دی معادل ۲۰¡۹۳۲ریال ثبت شد که حاکی از افت دو درصدی این نماد است. پس از جابجایی یک میلیون و ۳۵۰هزار برگه سهم بانک دی، ارزش معاملات این نماد به حدود سه میلیارد تومان رسید. معاملات امروز دی در قبضه حقیقی‌ها بود و همه سفارشات توسط آن‌ها ثبت شد.


ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
کد امنیتی:
SecImgSes
* نظر:
banker
نگاه بنکر
چهره های ماندگار