شماره شبا تهران شارژ

رشد درآمدهای کارمزدی بانک ایران زمین

بانک ایران زمین که با نماد وزمین و سرمایه 4 هزار میلیارد ریال از بانک های فعال در بازار سرمایه کشور است، در 9 ماهه امسال موفق شد 66 میلیارد و 392 میلیون ریال از محل کارمزدهای دریافتی درآمد کسب کند که نسبت به رقم 317 میلیارد و202 میلیون ریال مقطع مشابه سال گذشته، 109 درصد رشد را نشان می دهد.

به گزارش بنکر (Bankerجمع درآمدهای غیرمشاغ این بانک بورسی هم 1.241 میلیارد و 775 میلیون ریال اعلام شده که نسبت به مبلغ 627 میلیارد و 990 میلیون ریال پایان آذرماه پارسال، 98 درصد بیشتر شده است.

بر اساس این گزارش، بانک ایران زمین تا پایان آذرماه امسال توانسته است 14.390 میلیارد و 427 میلیون ریال درآمد مشاع به جمع درآمدهای خود بیفزاید.

این بانک خصوصی در سرفصل سایر درآمدها نیز 86 درصد رشد را تجربه کرده و از مبلغ 310 میلیارد و 788 میلیون ریال سال گذشته به درآمدی معادل 578 میلیارد و 383 میلیون ریال درآمد در این سرفصل دست پیدا کرده است.

سود حاصل از سرمایه گذاری های وزمین نیز در 9 ماهه مبلغی معادل 12.089 میلیارد و 199 میلیون ریال اعلام شده است.

این گزارش حاکی است، سود و وجه التزام تسهیلات اعطایی بانک ایران زمین نیز در پایان فصل سوم سال جاری، مبلغی معادل 2.301 میلیارد و 228 میلیون ریال بوده است.

در عین حال، جمع دارایی های وزمین در پایان سال گذشته 353.520 میلیارد و 340 میلیون ریال بوده که با 19 درصد رشد به 421.104 میلیارد و 106 میلیون ریال در پایان 9 ماه امسال افزایش یافته است.


ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
کد امنیتی:
SecImgSes
* نظر:
banker
نگاه بنکر
چهره های ماندگار