شماره شبا تهران شارژ

رؤسای كل بانك مرکزی+نمونه امضا

فهرست اسامی رؤسای کل بانک مرکزی از بدو تاسيس تا کنون به همراه سال تصدی آنها به شرح زير است.

به گزارش بنکر (Bankerبانک مرکزی ايران در سال 1339 تأسيس گرديد.
 بنابر قانون پولی و بانکی کشور، ماده 19، بند ب، رديف 5، جناب آقای محمدجواد وهاجی، قائم مقام رياست کل، در زمان فوت جناب آقای دکتر نوربخش (اوايل سال 1382) با اختيارات رياست کل، اداره بانک را عهده دار بوده‌اند.

نام نام خانوادگی سال تصدی عکس و امضا
ابراهيم کاشانی 11339
علی اصغر پورهمايون 1340
مهدی سميعی 1343
خداداد فرمانفرمائيان 1348
مهدی سميعی 1349  
عبدلعلی جهانشاهی 1350
محمد يگانه 1352
حسن علی مهران 1354
يوسف خوش کيش 1356
محمدعلی مولوی 1357
علی رضا نوبری 1358
سيد محسن نوربخش 1360
مجيد قاسمی 1365
سيد محمدحسين عادلی 1368
سيد محسن نوربخش 1373 noorbakhsh
محمدجواد وهاجی (قائم مقام رئيس کل(2 1382  
ابراهيم شيبانی 1382
طهماسب مظاهری 1386
محمود بهمنی 1387
ولی اله سیف 1392 seif
عبدالناصر همتی 1397 hemmati
 

ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
کد امنیتی:
SecImgSes
* نظر:
banker
نگاه بنکر
چهره های ماندگار