دوره جامع مدیریت ریسک‌‌ ویژه مدیران

دانشکده مدیریت دانشگاه تهران و انجمن مالی ایران برگزار می کنند: دوره جامع مدیریت ریسک‌‌ ویژه مدیران بانک ها،بیمه و شرکت های سرمایه گذاری

سازمان‌ها، در فضای پرتلاطم امروز، بدون شناسایی و تحلیل ریسک‌های موجود در محیط، قادر به ادامه فرایند رشد و توسعه پایدار و خلق ارزش برای سهام‌داران، نخواهند بود. از این رو تسلط مدیران و کارشناسان به مفاهیم ریسک و ارزیابی آن، تاثیری مستقیم بر دست‌یابی به اهداف استراتژیک سازمان‌ها خواهد داشت.

هدف اصلی هر کسب و کار، حداکثرسازی ثروت سهامداران است. سهامداران در یک اقتصاد مبتنی بر بازار، منابع را در اختیار کسب و کاری قرار خواهند داد که انتظار دارند با توجه به ریسک هایی که با آن مواجه هستند، حداکثر میزان افزایش ممکن در ثروت را داشته باشند. به علاوه آنها در بررسی گزینه های موجود برای سرمایه گذاران، بازده حاصل از هر سرمایه گذار را در مقابل ریسک های احتمالی آن قرار می دهند. هدایت راهبردییک واحد انتفاعی، به معنای شناسایی عوامل خلق و زوال ثروت است. هر یک از این دو مورد بیانگر جستوجوی فرصت هایی است که مستلزم شناسایی ریسک های مورد پذیرش و ریسک های قابل اجتناب است. بنابراین رشد هر نوع فعالیت انتفاعی مستلزم ارزیابی و پذیرش ریسک است. توانایی هر فعالیت در مدیریت ریسک های موجود، از ویژگی های اصلی موفقیت آن در زمینه رقابت است. به هر حال تغییرات سریع فناوری و ارتباطات، جهانی شدن فعالیت ها و تغییر در بازارها موجب بزرگ تر شدن، پیچیده تر شدن و پویاتر شدن معرض های ریسک شده است.

شاید بتوان در یک تقسیم‌بندی کلی عمده‌ریسک‌هایی که پیش‌روی سازمان‌ها قرار دارند را در چهار مورد اصلی قرارداد:
ریسک تطبیق،ریسک تجاری،ریسک عملیاتی،ریسک مالی.بدون تردید، آشنایی مدیران و کارشناسان شرکت‌ها با مفاهیم مدیریت ریسک، می‌تواند تاثیر بسزایی در بهبود فرایند خلق ارزش و توسعه پایدار در موسسات داشته باشد.

چنین مواردی، انجمن مالی ایران را بر آن داشت که با استفاده از پتانسیل‌های خود، در کنار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، به تعریف دوره جامع مدیریت ریسک‌هاي اقدام نماید. این دوره با تمرکز بر مفاهیم ارزیابی، کنترل و مدیریت ریسک‌های مالی و عملياتي طراحی شده و جزئیات بیشتر آن در وب سایت مرکز آموزش های کاربردی دانشکده مدیریت postmba.org/riskmanagement قابل استفاده می باشد.

همچنین جهت کسب هر گونه اطلاعات دیگر می توانید 88357606-88229901 تماس بگیرید.


ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
کد امنیتی:
SecImgSes
* نظر:
banker
نگاه بنکر
چهره های ماندگار