ثروتمندانی كه ثروتمندتر شدند

ضريب جيني كشور در سال گذشته در تمام مناطق روستايي و شهري كشور افزايش يافت؛ چنانكه از 0.399 در سال 98 به 0.4 در سال 99 رسيد.
١٠ شهریور, ١۴٠٠ چهارشنبه ١٠:٢٣
کد خبر: ٢٧١٠٠۵

به گزارش بنکر (Banker)، در مناطق شهري و روستايي نيز ضريب جيني با افزايش همراه بوده و به 0.3538 و 0.359 رسيد. مقايسه اعداد و ارقام نشان مي‌دهد كه همواره نابرابري درآمدي در مناطق روستايي بيشتر از مناطق شهري است.

اگرچه اين امر را نيز مي‌توان از بالا بودن تورم و بيكاري در اين مناطق نيز دريافت. در بخش ديگري از گزارش مركز آمار به نسبت هزينه 10 درصد ثروتمند به 10هزينه درصد فقير كل كشور نيز اشاره شده كه بر اساس آن در سال 98 اين نسبت 13.69 بود كه در سال 99 به 13.96 رسيد. بدين معنا كه به ثروتمندان افزوده شده است.

 

سهم دهك اول از كل هزينه‌ها، كاهشي بود


در بخش ديگري از گزارش مركز آمار به سهم دهك‌هاي هزينه‌اي نيز اشاره شده كه بر اساس آن در سال 90 سهم دهك اول از كل هزينه‌ها 2.63 درصد و سهم دهك دهم نيز 29.18 درصد بود. اين سهم در سال 99 به ترتيب به 2.25 درصد و 31.4 درصد رسيد. بدين معنا كه در سال گذشته 31.4 درصد از كل هزينه‌هايي كه در اقتصاد ايران وجود داشت، توسط خانواده‌هاي پردرآمد انجام شده و در نقطه مقابل افراد حاضر در دهك اول كه آسيب‌پذيري بيشتري در مقابل تكانه‌هاي اقتصادي دارند تنها 2.25 درصد از هزينه‌هاي اقتصاد را پرداخت كردند.

اين امر زماني هشدار‌دهنده خواهد بود كه جامعه هدف سياست‌هاي حمايتي مانند اختصاص يارانه معيشتي، نه دهك‌هاي ابتدايي كه دهك‌هاي اول تا هفتم و حتي هشتم باشد. مانند آنچه در جريان يارانه‌هاي معيشتي اتفاق افتاد. در بخش ديگري از گزارش مركز آمار نشان داده شده كه 47.7 درصد از خانوارهاي كشور در دو دهك پايين هزينه‌اي قرار دارند. اگرچه چندي پيش رييس كميته امداد از زير خط فقر بودن 33 درصد يا حدود 26 ميليون نفر از افراد جامعه زير خط فقر خبر داده بود.

اما قرار داشتن حدود 48 درصد از خانوارهاي كشور يا 12 ميليون خانواده نشان از عمق فقري است كه كشور با آن دست به گريبان است. در بخش ديگري از گزارش مركز آمار تعداد خانواده‌هاي حاضر در دو دهك بالايي 5.8 درصد يا بيش از 6 ميليون و 500 هزار خانوار در دو دهك بالايي هزينه‌اي قرار دارند.

اگر تعداد هر خانواده به صورت ميانگين سه نفر در نظر گرفته شود، 36 ميليون نفر در دو دهك بالايي قرار دارند كه با استناد به صحبت‌هاي رييس كميته امداد 26 ميليون نفر آنها در فقر مطلق زندگي مي‌كنند. با توجه به مشكلاتي كه كشور از اسفند 98 با آن دست به گريبان است و حتي در سال جاري نيز شدت بيشتري گرفته، چه بسا افراد حاضر در دو دهك ابتدايي هزينه‌اي افزايش يابند. از كل جمعيت كشور نيز با همان فرض ميانگين تعداد هر خانواده سه نفر، 19.5 ميليون نفر در دو دهك بالايي هزينه‌اي قرار دارند.


ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
کد امنیتی:
SecImgSes
* نظر:
banker banker
نگاه بنکر
چهره های ماندگار