تورم دوباره صعودی شد

هرچند مرکز آمار ایران می‌گوید منحنی شاخص تورم در بهمن‌ماه امسال کاهشی بوده و نرخ تورم سالانه از 38.6درصد در دی‌ماه با 1.6درصد کاهش به 37درصد رسیده اما نکته قابل تامل این است که نرخ تورم ماهانه که در دی‌ماه نسبت به آذرماه به 8دهم درصد رسیده بود، در بهمن‌ماه امسال دوباره صعودی شده و به 1.1درصد رسیده. به‌نظر می‌رسد این رویداد تداوم روند کاهش نرخ تورم را ، در ماه‌های آینده با مقاومتی جدی مواجه خواهد کرد.

به گزارش (Banker)، عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی هفته گذشته وعده داده بود: نرخ تورم در سال آینده به کمتر از 20درصد کاهش خواهد یافت. البته حتی با فرض تحقق این وعده، اقتصاد ایران همچنان با نرخ تورم بالا در بین کشورهای جهان مواجه خواهد شد. پیش‌بینی کسری بودجه دولت در سال آینده به میزان دست‌کم 100هزار میلیارد تومان و احتمال استقراض دولت از بانک مرکزی از یک سو و سبقت گرفتن نرخ رشد پایه پولی نسبت به نرخ رشد نقدینگی از سوی دیگر با چاشنی شکننده بودن ثبات فعلی بازار ارز، ازجمله گزاره‌هایی است که خطر افزایش نرخ تورم را در میانه سال آینده تقویت می‌کند. البته بانک مرکزی تلاش دارد با استفاده از ابزار عملیات بازار باز که تاکنون در 4مرحله به نتیجه نرسیده، نرخ سود بین بانکی را کاهش و از روند فزاینده نرخ نقدینگی جلوگیری کند.

 

ادامه مسیر کاهش تورم
نرخ تورم نقطه به نقطه از اردیبهشت امسال به بعد روند نزولی را تجربه کرده و از 52.1درصد به 25درصد در بهمن‌ماه و نرخ تورم سالانه هم با فاصله چندماهه از 42.7درصد در شهریور به 37درصد در بهمن‌ماه کاهش یافته است. برآوردهای مرکز آمار، در شرایطی که آمارهای بانک مرکزی کماکان کتمان می‌شود، نشان می‌دهد نرخ تورم ماهانه بهمن‌ماه در مناطق شهری 1.2درصد، نرخ تورم نقطه به نقطه 25.1درصد و نرخ تورم سالانه هم 36.5درصد بوده است. همچنین نرخ تورم ماهانه یک‌ماه مانده به پایان سال‌جاری در مناطق روستایی 7دهم درصد، نرخ تورم نقطه به نقطه 24.4درصد و نرخ تورم سالانه هم 40.1درصد برآورد شده که نشان می‌دهد نرخ تورم سالانه نقاط روستایی از نقاط شهری همچنان بیشتر است.

 

تورم ماهانه خوراکی‌ها معکوس شد
نکته قابل تامل اینکه نرخ تورم ماهانه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها و دخانیات، هم در کل کشور و هم نقاط روستایی و شهری، که در دی‌ماه منفی شده بود، در بهمن‌ماه دوباره صعودی شده، هرچند نرخ تورم نقطه به نقطه در کل کشور از 24درصد در دی ماه به 19.7درصد و در مناطق شهری از 24درصد به 19.6درصد و در نقاط روستایی از 24.3درصد به 20.1درصد در دی‌ماه کاهش یافته است. این روند در منحنی نرخ تورم سالانه گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها به اضافه دخانیات هم مشاهده می‌شود، به‌نحوی که نرخ تورم سالانه این گروه در کل کشور از 52.1درصد به 47.9درصد، در مناطق شهری از 52.4درصد به 48.1درصد و در نقاط روستایی هم از 51.3درصد به 47.2درصد رسیده است.

این گزارش می‌افزاید در بهمن‌ماه نرخ تورم ماهانه گوشت قرمز 1.1درصد منفی بوده درحالی‌که شاخص قیمت سبزی رشدی 4درصدی را تجربه کرده است. در بین گروه‌های غیرخوراکی، نرخ تورم ماهانه گروه حمل‌ونقل بیشترین رشد را داشته و در بهمن نسبت به دی‌ماه به 4.3درصد رسیده است.


ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
کد امنیتی:
SecImgSes
* نظر:
banker
نگاه بنکر
چهره های ماندگار