شماره شبا تهران شارژ

بیشترین سود سپرده یک‌ساله بانک ها

در حال حاضر بیش از 15 بانک و موسسه مالی (آینده، گردشگری، اقتصاد نوین، ایران‌زمین، تجارت، رفاه کارگران، دی، سامان، سرمایه، شهر، صادرات، پارسیان، پاسارگاد، قوامین، ملی، مؤسسات توسعه، نور و ملل) حساب‌های یک‌ساله با نرخ سود 20 درصدی افتتاح می‌کنند

به گزارش بنکر (Banker شرایط و جزئیات متفاوتی ازجمله حداقل مبلغ افتتاح حساب و نرخ شکست دارند. برخی از حساب‌های یک‌ساله قابلیت واریز و برداشت و بستن بدون ضرر و زیان حساب بعد از یک ماه را دارند که درواقع حکم حساب کوتاه‌مدت را برای مشتری پیدا می‌کنند.

طبق آخرین مصوبات شورای پول و اعتبار در حال حاضر سود عادی سپرده‌های کوتاه‌مدت بانک‌ها و مؤسسات مالی 10 درصد و سود سپرده‌های بلندمدت 15 درصد تعیین‌شده است.

بانک سود بلندمدت حداقل سرمایه‌گذاری نرخ شکست

گردشگری

20 یک میلیون تومان

بعد از یک ماه بدون نرخ شکست

اقتصاد نوین

20

5 میلیون تومان

بین یک تا 3 ماه: 15 درصد، بین 3 تا 6 ماه: 17 درصد و بین 6 تا 12 ماه: 18٫5 درصد

ایران‌زمین

20

10 میلیون تومان

قبل از 3 ماه 15 درصد و بعد از 3 ماه 19 درصد

تجارت

20

2 میلیارد تومان

1 تا 6 ماه 14 درصد و بعد از 6 ماه بدون نرخ شکست

دی 20

10 میلیون تومان

قبل از 3 ماه 10 درصد و بعد از 3 ماه بدون نرخ شکست

سامان 20

1 میلیارد تومان

قبل از موعد یک‌ساله 14 درصد

سرمایه 20

30 میلیون تومان

قبل از 3 ماه 17٫5 درصد و بعد از 3 ماه بدون نرخ شکست

شهر 20

50 میلیون تومان

بعد از یک ماه بدون نرخ شکست

پارسیان 20

یک میلیارد تومان

قبل از 6 ماه 9٫5 درصد و بعد از 6 ماه بدون نرخ شکست

پاسارگاد 20

300 میلیون تومان

قبل از 3 ماه 10 درصد و بعد از 3 ماه بدون نرخ شکست

قوامین

20

20 میلیون تومان

قبل از  یک ماه 19 درصد

ملی 20

100 میلیون

قبل از 3 ماه 10 درصد و بعد از 3 ماه بدون نرخ شکست

آینده 20

15 میلیون

بعد از یک ماه بدون نرخ شکست

رفاه کارگران

20

50 میلیون

قبل از یک سال 10 درصد

موسسه نور

20 یک‌میلیون

بعد از یک ماه بدون نرخ شکست

موسسه ملل

20

یک‌میلیون

بعد از یک ماه بدون نرخ شکست

موسسه توسعه

20

500 میلیون

قبل از یک سال 10 درصد

 


ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
کد امنیتی:
SecImgSes
* نظر:
banker
نگاه بنکر
چهره های ماندگار