قانون بانکداری

بانک مرکزی تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری، موظف به تنظیم مقررات مربوط به ارز و پول است.

خیارات در عقد قرارداد

خیار حق و اختیاری است که توسط قانون به هر یک از طرفین قرارداد یا شخص ثالث داده شده و یا در ضمن قرارداد به...

متن کامل طرح بانکداری ایران

طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران در سه قسمت، ۲۰ فصل و ۲۱۴ ماده تدوین و کلیات آن به تصویب صحن علنی مجلس شورای اسلامی رسیده...

مهم‌ترین اصلاحات طرح بانکداری

طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران در ۲۰ فصل تنظیم شده که از مهم‌ترین اصلاحات در این طرح توجه ویژه به استقلال بانک مرکزی و توسعه...

شرایط واخواست برات

نمایندگان مجلس در جلسه علنی و در ادامه بررسی جزئیات لایحه تجارت( کتاب دوم: اسناد تجارتی) مبحث هشتم مربوط به واخواست مواد ۴۱۳ تا ۴۲۱...

قانون جدید چک + متن قانون

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون اصلاح قانون صدور چک» که در جلسه علنی روز...

طرح بانکداری جمهوری اسلامی

طرح جدید مجلس برای تحقق بانکداری بدون ربا، چند سالی هست که محل تضارب آرا و نقد و نظرات مختلف قرار گرفته است. به‌تازگی، دکتر...

صفحه 1 از 2 1 2

پیشنهاد بنکر