تاریخ و اقتصاد

ملّتی که تاریخ خود را نداند، محکوم به تکرار آن خواهد بود

سرگذشت ریال…

در زمان شاه طهماسب صفوى، ارزش هر تومان ایران برابر با ١٠ پوند انگليس بود یعنی تومان ایران تقریبا با...

صفحه 1 از 21 1 2 21