• حمل لامبورگینی با لامبورگینی! /عکس

  حمل لامبورگینی با لامبورگینی! /عکس
  جابجایی خودروی لامبورگینی هوراکان توسط یک دستگاه دیگر لامبورگینی را مشاهده کنید.
  ۳ ساعت قبل
 • کاهش نرخ بانکی ۱۸ ارز

  کاهش قیمت پوند/ دلارتکان نخورد

  کاهش قیمت پوند/ دلارتکان نخورد
  بانک مرکزی امروز دوشنبه ۲۹مرداد ماه۱۳۹۷نرخ ۳۹ ارز مبادله ای را اعلام کرد که براین اساس نرخ بانکی ۱۴ارز افزایش و قیمت ۱۸ واحد پولی کاهش داشته است. در این میان نرخ ۷ ارز نیز ثابت ماند.
  ۸ ساعت قبل
 • عکس/ تنها لامبورگینی هوراکان ایران

  عکس/ تنها لامبورگینی هوراکان ایران
  تنها لامبورگینی هوراکان ایران در جزیره کیش است که ارزشی نزدیک به دو میلیارد تومان دارد.
  ۱۳۹۷/۵/۲۷
 • افزایش نرخ ۱۸ ارز رسمی

  دلار ثابت ماند،افزایش قیمت یورو و پوند

  دلار ثابت ماند،افزایش قیمت یورو و پوند
  بانک مرکزی امروز شنبه۲۷مرداد ماه۱۳۹۷نرخ ۳۹ ارز مبادله ای را اعلام کرد که براین اساس نرخ بانکی ۱۸ارز افزایش و قیمت ۱۳ واحد پولی کاهش داشته است. در این میان نرخ ۸ ارز نیز ثابت ماند.
  ۱۳۹۷/۵/۲۷
 • نرخ مبادله ای پوندو یورو بالا رفت

  نرخ مبادله ای پوندو یورو بالا رفت
  بانک مرکزی امروز پنجشنبه۲۵مرداد ماه۱۳۹۷نرخ ۳۹ ارز مبادله ای را اعلام کرد که براین اساس نرخ بانکی ۲۰ارز افزایش و قیمت ۱۰ واحد پولی کاهش داشته است. در این میان نرخ ۹ ارز نیز ثابت ماند.
  ۱۳۹۷/۵/۲۵
 • نرخ بانکی یورو و پوند کاهشی شد

  نرخ بانکی یورو و پوند کاهشی شد
  بانک مرکزی امروز چهارشنبه ۲۴مرداد ماه۱۳۹۷نرخ ۳۹ ارز مبادله ای را اعلام کرد که براین اساس نرخ بانکی ۷ارز افزایش و قیمت ۲۴ واحد پولی کاهش داشته است. در این میان نرخ ۸ارز نیز ثابت ماند.
  ۱۳۹۷/۵/۲۴
 • بانک مرکزی اعلام کرد

  دلار ثابت ماند،افزایش قیمت یورو و پوند

  دلار ثابت ماند،افزایش قیمت یورو و پوند
  بانک مرکزی امروز سه شنبه ۲۳مرداد ماه۱۳۹۷نرخ ۳۹ ارز مبادله ای را اعلام کرد که براین اساس نرخ بانکی ۱۸ارز افزایش و قیمت ۱۲ واحد پولی کاهش داشته است. در این میان نرخ ۹ارز نیز ثابت ماند.
  ۱۳۹۷/۵/۲۳
 • بانک مرکزی اعلام کرد

  کاهش قیمت یورو و پوند،دلار ثابت ماند

  کاهش قیمت یورو و پوند،دلار ثابت ماند
  بانک مرکزی امروز دوشنبه ۲۲مرداد ماه۱۳۹۷نرخ ۳۹ ارز مبادله ای را اعلام کرد که براین اساس نرخ بانکی ۶ارز افزایش و قیمت ۲۵ واحد پولی کاهش داشته است. در این میان نرخ ۸ ارز نیز ثابت ماند.
  ۱۳۹۷/۵/۲۲
 • کاهش قیمت یورو و پوند،دلار ثابت ماند

  کاهش قیمت یورو و پوند،دلار ثابت ماند
  بانک مرکزی امروز شنبه ۲۰ مرداد ماه۱۳۹۷نرخ ۳۹ ارز مبادله ای را اعلام کرد که براین اساس نرخ بانکی ۴ارز افزایش و قیمت ۲۸ واحد پولی کاهش داشته است. در این میان نرخ ۷ ارز نیز ثابت ماند.
  ۱۳۹۷/۵/۲۰
 • بانک مرکزی اعلام کرد

  دلار ثابت ماند، پوند ارزان شد

   دلار ثابت ماند، پوند ارزان شد
  بانک مرکزی امروزپنج شنبه ۱۸مرداد ماه۱۳۹۷نرخ ۳۹ ارز مبادله ای را اعلام کرد که براین اساس نرخ بانکی ۱۳ارز افزایش و قیمت ۱۳ واحد پولی کاهش داشته است. در این میان نرخ ۱۳ ارز نیز ثابت ماند.
  ۱۳۹۷/۵/۱۸
 • نرخ بانکی دلار ثابت،پوندو یورو گران شد

  نرخ بانکی دلار ثابت،پوندو یورو گران شد
  بانک مرکزی امروز چهارشنبه ۱۷مرداد ماه۱۳۹۷نرخ ۳۹ ارز مبادله ای را اعلام کرد که براین اساس نرخ بانکی ۲۰ارز افزایش و قیمت ۱۰ واحد پولی کاهش داشته است. در این میان نرخ ۹ ارز نیز ثابت ماند.
  ۱۳۹۷/۵/۱۷
 • نرخ بانکی ۳۹ ارز کاهش یافت

  دلار بانکی 4200 تومان شد/جدول

  دلار بانکی 4200 تومان شد/جدول
  بانک مرکزی امروز سه شنبه ۱۶مرداد ماه۱۳۹۷در اولین روز از اجرای بسته جدید ارزی نرخ ۳۹ ارز مبادله ای را اعلام کرد که براین اساس نرخ بانکی تمام واحدهای پولی با کاهش روبه رو شده است.
  ۱۳۹۷/۵/۱۶
 • نرخ دلار بانکی ثابت و پوندارزان شد

  نرخ دلار بانکی ثابت و پوندارزان شد
  بانک مرکزی امروز دوشنبه ۱۵مرداد ماه۱۳۹۷نرخ ۳۹ ارز مبادله ای را اعلام کرد که براین اساس نرخ بانکی ۷ارز افزایش و قیمت ۲۵ واحد پولی کاهش داشته است. در این میان نرخ ۷ ارز نیز ثابت ماند.
  ۱۳۹۷/۵/۱۵
 • عجیب و غریب‌ترین آگهی اجاره آپارتمان!

  عجیب و غریب‌ترین آگهی اجاره آپارتمان!
  تصویری از یک آگهی عجیب اجاره آپارتمان را مشاهده می‌کنید که مبلغ ودیعه و اجاره بهای آن دیدنی است.
  ۱۳۹۷/۵/۱۳
 • نرخ ۱۷ارز بانکی افزایش یافت

  نرخ بانکی دلار افزایش،پوندو یورو ارزان شد

  نرخ بانکی دلار افزایش،پوندو یورو ارزان شد
  بانک مرکزی امروز شنبه ۱۳مرداد ماه۱۳۹۷نرخ ۳۹ ارز مبادله ای را اعلام کرد که براین اساس نرخ بانکی ۱۷ارز افزایش و قیمت ۱۹ واحد پولی کاهش داشته است. در این میان نرخ ۳ ارز نیز ثابت ماند.
  ۱۳۹۷/۵/۱۳
 • نرخ ۲۳ ارز بانکی افزایش یافت

  تداوم افزایش نرخ دلار بانکی/جدول

  تداوم افزایش نرخ دلار بانکی/جدول
  بانک مرکزی امروز پنج شنبه ۱۱مرداد ماه۱۳۹۷نرخ ۳۹ ارز مبادله ای را اعلام کرد که براین اساس نرخ بانکی ۲۳ارز افزایش و قیمت ۱۵ واحد پولی کاهش داشته است. در این میان نرخ ۱ ارز نیز ثابت ماند
  ۱۳۹۷/۵/۱۱
 • افزایش نرخ بانکی ۲۰ ارز

  نرخ بانکی دلار افزایش،پوندو یورو ارزان شد

  نرخ بانکی دلار افزایش،پوندو یورو ارزان شد
  بانک مرکزی امروز چهارشنبه ۱۰مرداد ماه۱۳۹۷نرخ ۳۹ ارز مبادله ای را اعلام کرد که براین اساس نرخ بانکی ۲۰ارز افزایش و قیمت ۱۸ واحد پولی کاهش داشته است. در این میان نرخ ۱ ارز نیز ثابت ماند
  ۱۳۹۷/۵/۱۰
 • افزایش نرخ بانکی ۳۴ ارز

  نرخ بانکی دلار۲۰ ریال افزایش یافت

  نرخ بانکی دلار۲۰ ریال افزایش یافت
  بانک مرکزی امروز سه شنبه ۹مرداد ماه۱۳۹۷نرخ ۳۹ ارز مبادله ای را اعلام کرد که براین اساس نرخ بانکی ۳۴ارز افزایش و قیمت ۴ واحد پولی کاهش داشته است. در این میان نرخ ۱ ارز نیز ثابت ماند.
  ۱۳۹۷/۵/۹
 • کاهش نرخ بانکی ۱۹ ارز

  دلار و پوندگران و یورو ارزان شد/جدول

  دلار و پوندگران و یورو ارزان شد/جدول
  بانک مرکزی امروز دوشنبه ۸ مرداد ماه۱۳۹۷نرخ ۳۹ ارز مبادله ای را اعلام کرد که براین اساس نرخ بانکی ۱۸ارز افزایش و قیمت ۱۹ واحد پولی کاهش داشته است. در این میان نرخ ۲ ارز نیز ثابت ماند.
  ۱۳۹۷/۵/۸
 • عکس/ دورهمی کلاسیک‌های ایران

  عکس/ دورهمی کلاسیک‌های ایران
  تصویری جالب و دیدنی از دورهمی خاص‌ترین کلاسیک‌های ایران در یک قاب.
  ۱۳۹۷/۵/۷
آخرین اخبار

دلارهایمان را به شما بدهیم تا آقازاده‌ها از آن استفاده کنند!

صورت‌های مالی سال ٩٦ بانک صادرات تصویب شد

مجوز برگزاری مجمع بانک ملت صادر شد

مهلت تعویض دسته چک‌ها تا آبان ماه تمدید شد

سکه امروز چقدر گران شد؟

جشنواره عید تا عید بانک ایران زمین

معرفی برندگان جشنواره پایانه های فروشگاهی بانک گردشگری

بازگشت آرامش به بازار ارز

۳ روز دیگر، پایان مهلت شرکت در قرعه‌کشی بانک ملی

نرخ کالاها به روایت بانک مرکزی

زیان ۱۳۹۵ ریالی هر سهم بانک تجارت

وضعیت مالی کدام بانک ها بهتر است؟

مشتریان خوش «پیمان» بانک صادرات جایزه می‌گیرند

اقدامات بانک صادرات برای سودآوری بیشتر

تسهیلات پرداختی بانک‌ها ۹ درصد افزایش یافت

دلار درحال بازگشت به کانال ۹هزار تومانی

بهترین فرصت فروش طلا چه زمانی است؟

شناسایی روشهای سوءاستفاده از ارز دولتی

تجلیل از آزادگان در بانک ملی ایران

چک های غیر صیادی در بانک ملّی پذیرش نمی شود

بانک ها بهترین پناهگاه برای مردم هستند

قیمت جهانی طلا تغییر نکرد

اعلام آخرین مهلت واگذاری چک های غیر صیادی

دلایل حذف دلار از سامانه نیما

قیمت‌ها در بازار مسکن واقعی نیست

حذف دلار از اقتصاد ایران امکانپذیراست

دلار از "سنا" حذف شد!

کاهش قیمت پوند/ دلارتکان نخورد

واکنش وزیر اقتصاد به وصول استیضاح

شرط دو برابر شدن مبلغ یارانه‌های نقدی