برچسب: چپاول

هشدار به روند حذف ارز ترجیحی

حسین راغفر استاد اقتصاد در روزنامه اعتماد نوشت: طی هفته‌ها و ماه‌های اخیر نه‌تنها روند شتابنده رشد قیمت‌ها در کشور ...

پیشنهاد بنکر