برچسب: وزیر صنعت و تجارت

جزئیات سفر همتی به عمان

رئیس کل بانک مرکزی کشورمان روز گذشته به عمان سفر کرد که در نخستین روز این سفر، توسعه روابط اقتصادی ...

پیشنهاد بنکر