• ۲۹ ارز بانکی افزایش قیمت خورد

  دلار همچنان گران تر می شود+جدول نرخ

  دلار همچنان گران تر می شود+جدول نرخ
  بانک مرکزی نرخ ۳۹ ارز بانکی را برای امروز چهارشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۵ اعلام کرد که براین اساس نرخ بانکی ۲۹ ارز افزایش و قیمت ۷ واحد پولی کاهش داشته است.در این میان نرخ ۳ ارز نیز ثابت ماند.
  ۸ ساعت قبل
 • کاهش قیمت ۲۱ واحد پولی

  نرخ رسمی دلار افزایش یافت+جدول

  نرخ رسمی دلار افزایش یافت+جدول
  بانک مرکزی نرخ ۳۹ ارز بانکی را برای امروز سه شنبه ۳ اسفند ۱۳۹۵ اعلام کرد که براین اساس نرخ بانکی ۱۳ ارز افزایش و قیمت ۲۱ واحد پولی کاهش داشته است.در این میان نرخ ۵ ارز نیز ثابت ماند.
  ۱۳۹۵/۱۲/۳
 • ۲۵ ارز بانکی افزایش قیمت خورد

  دلار دولتی امروز گران شد+جدول قیمت

  دلار دولتی امروز گران شد+جدول قیمت
  بانک مرکزی نرخ ۳۹ ارز بانکی را برای امروز دوشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۵ اعلام کرد که براین اساس نرخ بانکی ۲۵ ارز افزایش و قیمت ۱۲ واحد پولی کاهش داشته است.در این میان نرخ ۲ ارز نیز ثابت ماند.
  ۱۳۹۵/۱۲/۲
 • ۲۳ ارز بانکی کاهش قیمت خورد

  نرخ دلار بانکی تکان نخورد+جدول قیمت ها

  نرخ دلار بانکی تکان نخورد+جدول قیمت ها
  بانک مرکزی نرخ ۳۹ ارز بانکی را برای امروز شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۵ اعلام کرد که براین اساس نرخ بانکی ۱۱ ارز افزایش و قیمت ۲۳ واحد پولی کاهش داشته است.در این میان نرخ ۵ ارز نیز ثابت ماند.
  ۱۳۹۵/۱۱/۳۰
 • ۲۰ ارز بانکی کاهش قیمت خورد

  دلار با کاهش قیمت به تعطیلات رفت+نرخ

  دلار با کاهش قیمت به تعطیلات رفت+نرخ
  بانک مرکزی نرخ ۳۹ ارز بانکی را برای امروز پنجشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۵ اعلام کرد که براین اساس نرخ بانکی ۱۷ ارز افزایش و قیمت ۲۰ واحد پولی کاهش داشته است.در این میان نرخ ۲ ارز نیز ثابت ماند.
  ۱۳۹۵/۱۱/۲۸
 • قیمت ۲۲ ارز بانکی افزایش یافت

  بانک مرکزی دلار را گران کرد+جدول قیمت

  بانک مرکزی دلار را گران کرد+جدول قیمت
  بانک مرکزی نرخ ۳۹ ارز بانکی را برای امروز چهارشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۵ اعلام کرد که براین اساس نرخ بانکی ۲۲ ارز افزایش و قیمت ۱۲ واحد پولی کاهش داشته است.در این میان نرخ ۵ ارز نیز ثابت ماند.
  ۱۳۹۵/۱۱/۲۷
 • ۲۷ ارز بانکی گران شد

  دلار دولتی افزایش قیمت خورد+جدول

  دلار دولتی افزایش قیمت خورد+جدول
  بانک مرکزی نرخ ۳۹ ارز بانکی را برای امروز سه شنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۵ اعلام کرد که براین اساس نرخ بانکی ۲۷ ارز افزایش و قیمت ۶ واحد پولی کاهش داشته است.در این میان نرخ ۶ ارز نیز ثابت ماند.
  ۱۳۹۵/۱۱/۲۶
 • نرخ ۲۲ ارز بانکی کاهش یافت/دلار گران شد

  نرخ ۲۲ ارز بانکی کاهش یافت/دلار گران شد
  بانک مرکزی نرخ ۳۹ ارز بانکی را برای امروز دوشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۵ اعلام کرد که براین اساس نرخ بانکی ۱۴ ارز افزایش و قیمت ۲۲ واحد پولی کاهش داشته است.در این میان نرخ ۳ ارز نیز ثابت ماند.
  ۱۳۹۵/۱۱/۲۵
 • ۱۹ ارز بانکی گران شد

  نرخ رسمی دلار بالا رفت+جدول قیمت

  نرخ رسمی دلار بالا رفت+جدول قیمت
  بانک مرکزی نرخ ۳۹ ارز بانکی را برای امروز شنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۵ اعلام کرد که براین اساس نرخ بانکی ۱۹ ارز افزایش و قیمت ۱۷ واحد پولی کاهش داشته است.در این میان نرخ ۳ ارز نیز ثابت ماند.
  ۱۳۹۵/۱۱/۲۳
 • ۲۰ ارز بانکی گران شد

  دلار بانکی ۳۲۳۷ تومان قیمت خورد+جدول

  دلار بانکی ۳۲۳۷ تومان قیمت خورد+جدول
  بانک مرکزی نرخ ۳۹ ارز بانکی را برای امروز پنجشنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۵ اعلام کرد که براین اساس نرخ بانکی ۲۰ ارز افزایش و قیمت ۱۱ واحد پولی کاهش داشته است.در این میان نرخ ۸ ارز نیز ثابت ماند.
  ۱۳۹۵/۱۱/۲۱
 • کاهش قیمت ۱۹ واحد پولی

  دلار و پوند گران، یورو ارزان شد+جدول

  دلار و پوند گران، یورو ارزان شد+جدول
  بانک مرکزی نرخ ۳۹ ارز بانکی را برای امروز چهارشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۵ اعلام کرد که براین اساس نرخ بانکی ۱۲ ارز افزایش و قیمت ۱۹ واحد پولی کاهش داشته است.در این میان نرخ ۸ ارز نیز ثابت ماند.
  ۱۳۹۵/۱۱/۲۰
 • افزایش قیمت ۲۴ ارز بانکی

  دلار گران، پوند و یورو ارزان شد+نرخ ها

  دلار گران، پوند و یورو ارزان شد+نرخ ها
  بانک مرکزی نرخ ۳۹ ارز بانکی را برای امروز دوشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۵ اعلام کرد که براین اساس نرخ بانکی ۲۴ ارز افزایش و قیمت ۱۰ واحد پولی کاهش داشته است.در این میان نرخ ۵ ارز نیز ثابت ماند.
  ۱۳۹۵/۱۱/۱۸
 • ۲۰ ارز بانکی گران شد

  دلار فاز افزایش برداشت+جدول نرخ

  دلار فاز افزایش برداشت+جدول نرخ
  بانک مرکزی نرخ ۳۹ ارز بانکی را برای امروز شنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۵ اعلام کرد که براین اساس نرخ بانکی ۲۰ ارز افزایش و قیمت ۱۵ واحد پولی کاهش داشته است.در این میان نرخ ۴ ارز نیز ثابت ماند.
  ۱۳۹۵/۱۱/۱۶
 • ۲۰ ارز بانکی گران شد

  سیر نزولی قیمت دلار بانکی+جدول نرخ

  سیر نزولی قیمت دلار بانکی+جدول نرخ
  بانک مرکزی نرخ ۳۹ ارز بانکی را برای امروز پنجشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۵ اعلام کرد که براین اساس نرخ بانکی ۲۰ ارز افزایش و قیمت ۱۲ واحد پولی کاهش داشته است.در این میان نرخ ۷ ارز نیز ثابت ماند.
  ۱۳۹۵/۱۱/۱۴
 • ۱۸ ارز بانکی گران شد

  کاهش ناچیز نرخ دلار بانکی +جدول قیمت

  کاهش ناچیز نرخ دلار بانکی +جدول قیمت
  بانک مرکزی نرخ ۳۹ ارز بانکی را برای امروز چهارشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۵ اعلام کرد که براین اساس نرخ بانکی ۱۸ ارز افزایش و قیمت ۱۶ واحد پولی کاهش داشته است.در این میان نرخ ۵ ارز نیز ثابت ماند.
  ۱۳۹۵/۱۱/۱۳
 • ۲۸ ارز بانکی گران شد

  نرخ دلار دولتی افرایش یافت+جدول قیمت

  نرخ دلار دولتی افرایش یافت+جدول قیمت
  بانک مرکزی نرخ ۳۹ ارز بانکی را برای امروز سه شنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۵ اعلام کرد که براین اساس نرخ بانکی ۲۸ ارز افزایش و قیمت ۶ واحد پولی کاهش داشته است.در این میان نرخ ۵ ارز نیز ثابت ماند.
  ۱۳۹۵/۱۱/۱۲
 • ۱۹ ارز گران شد

  نرخ دلار بانکی پایین آمد+جدول قیمت

  نرخ دلار بانکی پایین آمد+جدول قیمت
  بانک مرکزی نرخ ۳۹ ارز بانکی را برای امروز دوشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۵ اعلام کرد که براین اساس نرخ بانکی ۱۹ ارز افزایش و قیمت ۱۴ واحد پولی کاهش داشته است.در این میان نرخ ۶ ارز نیز ثابت ماند.
  ۱۳۹۵/۱۱/۱۱
 • ۲۳ ارز بانکی کاهش قیمت خورد

  نرخ رسمی دلار بالا رفت+جدول

  نرخ رسمی دلار بالا رفت+جدول
  بانک مرکزی نرخ ۳۹ ارز بانکی را برای امروز شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۵ اعلام کرد که براین اساس نرخ بانکی ۸ ارز افزایش و قیمت ۲۳ واحد پولی کاهش داشته است.در این میان نرخ ۸ ارز نیز ثابت ماند.
  ۱۳۹۵/۱۱/۹
 • کاهش قیمت ۱۹ واحد پولی

  پوند و دلار گران شد+جدول قیمت

  پوند و دلار گران شد+جدول قیمت
  بانک مرکزی نرخ ۳۹ ارز بانکی را برای امروز چهارشنبه ۶ بهمن ۱۳۹۵ اعلام کرد که براین اساس نرخ بانکی ۱۸ ارز افزایش و قیمت ۱۹ واحد پولی کاهش داشته است.در این میان نرخ ۲ ارز نیز ثابت ماند.
  ۱۳۹۵/۱۱/۶
 • ریزش های ادامه دار دلار بانکی+جدول

  ریزش های ادامه دار دلار بانکی+جدول
  بانک مرکزی نرخ ۳۹ ارز بانکی را برای امروز سه شنبه ۵ بهمن ۱۳۹۵ اعلام کرد که براین اساس نرخ بانکی ۲۳ ارز افزایش و قیمت ۱۳ واحد پولی کاهش داشته است.در این میان نرخ ۳ ارز نیز ثابت ماند.
  ۱۳۹۵/۱۱/۵
آخرین اخبار

بازدهی آیفکس به بیش از ۲ درصد رسید

آیین‌نامه حاکمیت شرکتی در مراحل نهایی

بانک رفاه اوراق گواهی سپرده منتشر می کند

تعیین تکلیف بدهکاران حساب ذخیره ارزی

بخشودگی جرایم وام‌ها اجرا می‌شود

این ۵ بانک روسی معتبر هستند

بانک ها از آب کره می گیرند؟!

سودهای معوق کاسپینی ها پرداخت می شود

اسکناس‌ نو هفته آینده به بازار می آید

شاخص به رشد ۴۷ واحدی بسنده کرد

انواع سکه گران شد/نرخ دلار پایین آمد

بانک‌ها سرگرم بازی پانزی؟!

جزئیات نامه وزیر صنعت به سیف

بورس‌های آسیایی صعود کردند

خودبانک جدید بانک ملت آغاز به کار کرد

مراودات جهانی با بانک‌ها میسر شد

پرداخت تسهیلات به حادثه دیدگان پلاسکو

شناسایی اقدامات خرابکارانه بانکی

برگزاری نشست کمیسیون ادارات رفاه بانک‌ها

افزایش گشایش LC نزد بانک ملی

جزئیات جدید از ساخت شهرک طلا در تهران

رقابت ناسالم بانک ها با حذف کارمزد!

وضعیت بازار مسکن در روزهای آخر سال

مقاومت بورس در برابر انتشار اوراق جدید

گزینه "ادغام" روی میز بانک مرکزی

قیمت طلا با افزایش روبرو می شود

کاهش رشد منابع بانک‌ها در بانک مرکزی

سرنوشت چک های سوخته پلاسکو

تولیدکنندگان پول بانک ها را نمی دهند

شبکه بانکی منتظر به روز شدن قانون