• یورو و پوند ارزان شد/ دلار تکان نخورد

  یورو و پوند ارزان شد/ دلار تکان نخورد
  بانک مرکزی امروز شنبه اول اردیبهشت ماه ۱۳۹۷نرخ ۳۹ ارز مبادله ای را اعلام کرد که براین اساس نرخ بانکی ۱۴ ارز افزایش و قیمت ۲۰ واحد پولی کاهش داشته است.در این میان نرخ ۵ ارز نیز ثابت ماند.
  ۵۳ دقیقه قبل
 • نرخ دلار بانکی ثابت و پوندارزان شد/جدول

  نرخ دلار بانکی ثابت و پوندارزان شد/جدول
  بانک مرکزی امروزچهارشنبه ۲۹ فروردین ماه ۱۳۹۷نرخ ۳۹ ارز مبادله ای را اعلام کرد که براین اساس نرخ بانکی ۱۲ ارز افزایش و قیمت ۱۸ واحد پولی کاهش داشته است.در این میان نرخ ۹ ارز نیز ثابت ماند.
  ۱۳۹۷/۱/۲۹
 • یورو و پوند گران شد/ دلار تکان نخورد

  یورو و پوند گران شد/ دلار تکان نخورد
  بانک مرکزی امروزسه شنبه ۲۸ فروردین ماه ۱۳۹۷نرخ ۳۹ ارز مبادله ای را اعلام کرد که براین اساس نرخ بانکی ۲۱ ارز افزایش و قیمت ۱۱ واحد پولی کاهش داشته است.در این میان نرخ ۷ ارز نیز ثابت ماند.
  ۱۳۹۷/۱/۲۸
 • قیمت دلار بانکی ثابت ماند/جدول

  قیمت دلار بانکی ثابت ماند/جدول
  بانک مرکزی امروز یکشنبه ۲۶فروردین ماه ۱۳۹۷نرخ ۳۹ ارز مبادله ای را اعلام کرد که براین اساس نرخ بانکی ۱۲ ارز افزایش و قیمت ۱۶ واحد پولی کاهش داشته است.در این میان نرخ ۱۱ ارز نیز ثابت ماند.
  ۱۳۹۷/۱/۲۶
 • ۱۵ ارز افزایش قیمت خورد

  نرخ دلار بانکی ثابت و پوند گران شد+جدول

  نرخ دلار بانکی ثابت و پوند گران شد+جدول
  بانک مرکزی امروز پنج شنبه ۲۳فروردین ماه ۱۳۹۷نرخ ۳۹ ارز مبادله ای را اعلام کرد که براین اساس نرخ بانکی ۱۵ ارز افزایش و قیمت ۱۵ واحد پولی کاهش داشته است.در این میان نرخ ۹ ارز نیز ثابت ماند.
  ۱۳۹۷/۱/۲۳
 • بانک مرکزی اعلام کرد

  نرخ دلار دولتی ثابت ماند/جدول

  نرخ دلار دولتی ثابت ماند/جدول
  بانک مرکزی امروز چهارشنبه ۲۲فروردین ماه ۱۳۹۷نرخ ۳۹ ارز مبادله ای را اعلام کرد که براین اساس نرخ بانکی ۱۲ ارز افزایش و قیمت ۱۸ واحد پولی کاهش داشته است.در این میان نرخ ۹ ارز نیز ثابت ماند.
  ۱۳۹۷/۱/۲۲
 • بانک مرکزی اعلام کرد:

  دلار دولتی ۴۲۰۰۰ تومان شد/جدول

  دلار دولتی ۴۲۰۰۰ تومان شد/جدول
  بانک مرکزی امروز سه شنبه ۲۱ فروردین ماه ۱۳۹۷نرخ ۳۹ ارز مبادله ای را اعلام کرد که براین اساس نرخ بانکی ۳۹ ارز افزایش داشته است.
  ۱۳۹۷/۱/۲۱
 • نرخ دلار بانکی ارزان و پوندگران شد/جدول

  نرخ دلار بانکی ارزان و پوندگران شد/جدول
  بانک مرکزی امروز شنبه ۱۸ فروردین ماه ۱۳۹۷نرخ ۳۹ ارز مبادله ای را اعلام کرد که براین اساس نرخ بانکی ۱۰ ارز افزایش و قیمت ۲۸واحد پولی کاهش داشته است.در این میان نرخ ۱ ارز نیز ثابت ماند.
  ۱۳۹۷/۱/۱۸
 • جدیدترین نرخ ارزهای دولتی

  دلار سر به زیر شد/جدول

  دلار سر به زیر شد/جدول
  بانک مرکزی امروز پنج شنبه ۱۶ فروردین ماه ۱۳۹۷نرخ ۳۹ ارز مبادله ای را اعلام کرد که براین اساس نرخ بانکی ۶ ارز افزایش و قیمت 26واحد پولی کاهش داشته است.در این میان نرخ ۷ ارز نیز ثابت ماند.
  ۱۳۹۷/۱/۱۶
 • افزایش نرخ دلار و پوند بانکی/جدول

  افزایش نرخ دلار و پوند بانکی/جدول
  بانک مرکزی امروز چهار شنبه ۱۵ فروردین ماه ۱۳۹۷نرخ ۳۹ ارز مبادله ای را اعلام کرد که براین اساس نرخ بانکی ۲۹ ارز افزایش و قیمت ۷واحد پولی کاهش داشته است.در این میان نرخ ۳ ارز نیز ثابت ماند.
  ۱۳۹۷/۱/۱۵
 • نرخ دلار بانکی گران و پوند ارزان شد/جدول

  نرخ دلار بانکی گران و پوند ارزان شد/جدول
  بانک مرکزی امروز سه شنبه ۱۴ فروردین ماه ۱۳۹۷نرخ ۳۹ ارز مبادله ای را اعلام کرد که براین اساس نرخ بانکی ۳۰ ارز افزایش و قیمت ۸ واحد پولی کاهش داشته است.در این میان نرخ ۱ ارز نیز ثابت ماند.
  ۱۳۹۷/۱/۱۴
 • قیمت ۲۲ ارز دولتی افزایش یافت

  قیمت ۲۲ ارز دولتی افزایش یافت
  بانک مرکزی نرخ تبادلی ۳۹ ارز را برای امروز اعلام کرد که طی آن نرخ ۵ ارز کاهش و قیمت ۲۲ واحد پولی دیگر افزایش یافت.
  ۱۳۹۷/۱/۶
 • نرخ دولتی دلار، یورو و پوند کاهش یافت/جدول

  نرخ دولتی دلار، یورو و پوند کاهش یافت/جدول
  بانک مرکزی امروز دوشنبه ۲۸ اسفندماه ۱۳۹۶نرخ ۳۹ ارز مبادله ای را اعلام کرد که براین اساس نرخ بانکی ۶ارز افزایش و قیمت ۲۲واحد پولی کاهش داشته است.در این میان نرخ ۱۱ ارز نیز ثابت ماند.
  ۱۳۹۶/۱۲/۲۸
 • دلار بانکی ۲ ریال ارزان شد/جدول

  دلار بانکی ۲ ریال ارزان شد/جدول
  بانک مرکزی امروز شنبه ۲۶ اسفندماه ۱۳۹۶نرخ ۳۹ ارز مبادله ای را اعلام کرد که براین اساس نرخ بانکی ۲۹ارز افزایش و قیمت ۵واحد پولی کاهش داشته است.در این میان نرخ ۵ ارز نیز ثابت ماند.
  ۱۳۹۶/۱۲/۲۶
 • دلار، پوند و یورو دولتی ارزان شد+جدول

  دلار، پوند و یورو دولتی ارزان شد+جدول
  بانک مرکزی امروزپنج شنبه ۲۴ اسفندماه ۱۳۹۶نرخ ۳۹ ارز مبادله ای را اعلام کرد که براین اساس نرخ بانکی ۱۵ ارز افزایش و قیمت ۱۶واحد پولی کاهش داشته است.در این میان نرخ ۸ ارز نیز ثابت ماند.
  ۱۳۹۶/۱۲/۲۴
 • افزایش نرخ ۳۳ ارز بانکی

  دلار و یورو دولتی در مدار صعودی/جدول

  دلار و یورو دولتی در مدار صعودی/جدول
  بانک مرکزی امروزچهارشنبه ۲۳ اسفندماه ۱۳۹۶نرخ ۳۹ ارز مبادله ای را اعلام کرد که براین اساس نرخ بانکی ۳۳ ارز افزایش و قیمت ۳ واحد پولی کاهش داشته است.در این میان نرخ ۳ ارز نیز ثابت ماند.
  ۱۳۹۶/۱۲/۲۳
 • افزایش نرخ ۳۵ ارز بانکی

  دلار دولتی ۷۶ ریال گران شد/جدول

  دلار دولتی ۷۶ ریال گران شد/جدول
  بانک مرکزی امروز سه شنبه ۲۲ اسفندماه ۱۳۹۶نرخ ۳۹ ارز مبادله ای را اعلام کرد که براین اساس نرخ بانکی ۳۵ ارز افزایش و قیمت ۳ واحد پولی کاهش داشته است.در این میان نرخ ۱ ارز نیز ثابت ماند.
  ۱۳۹۶/۱۲/۲۲
 • نرخ دولتی دلار، یورو و پوند گران شد/جدول

  نرخ دولتی دلار، یورو و پوند گران شد/جدول
  بانک مرکزی امروز دوشنبه ۲۱ اسفندماه ۱۳۹۶نرخ ۳۹ ارز مبادله ای را اعلام کرد که براین اساس نرخ بانکی ۳۳ ارز افزایش و قیمت ۴ واحد پولی کاهش داشته است.در این میان نرخ ۲ ارز نیز ثابت ماند.
  ۱۳۹۶/۱۲/۲۱
 • نرخ دلار بانکی گران و پوند ارزان شد/جدول

  نرخ دلار بانکی گران و پوند ارزان شد/جدول
  بانک مرکزی امروز شنبه ۱۹ اسفندماه ۱۳۹۶نرخ ۳۹ ارز مبادله ای را اعلام کرد که براین اساس نرخ بانکی ۲۸ ارز افزایش و قیمت ۸ واحد پولی کاهش داشته است.در این میان نرخ ۳ ارز نیز ثابت ماند.
  ۱۳۹۶/۱۲/۱۹
 • افزایش قیمت ۲۵ ارز بانکی

  نرخ دولتی دلار، یورو و پوند بالا رفت+جدول

  نرخ دولتی دلار، یورو و پوند بالا رفت+جدول
  بانک مرکزی امروز پنج شنبه ۱۷ اسفندماه ۱۳۹۶نرخ ۳۹ ارز مبادله ای را اعلام کرد که براین اساس نرخ بانکی ۲۵ ارز افزایش و قیمت ۱۲ واحد پولی کاهش داشته است.در این میان نرخ ۲ ارز نیز ثابت ماند.
  ۱۳۹۶/۱۲/۱۷
آخرین اخبار

تسهیلات مضاعف برای خانه های وام دار

انتصاب سرپرست اداره کل حقوقی بانک دی

کلاه شرعی بر سر قراردادهای جدید بانکی!

وجود بازار آزاد ارز به صلاح نیست

یورو و پوند ارزان شد/ دلار تکان نخورد

رکورد تاریخی سکه ثبت شد

مهمترین عامل افزایش قیمت طلا

افتتاح اولین شعبه بانک تمام روباتیک چین

رکورد در بازار سنتی طلا و جواهر

تشکیل حساب ارزی بدون شرط

مشکل بازار ارز ایران از نگاه بلومبرگ

افت معاملات مسکن در فروردین ۹۷

باید به دلار ۴۲۰۰تومن فرصت داد

استفاده از به روزترین سرویس‌های بانکی در نمایشگاه کتاب

حضور پر رنگ بانک ملی در بانکداری دیجیتال در سال ٩٧

سکه از حراج خارج شد

فروش بیت کوین در صرافی‌ها غیرقانونی است

سکه در هفته اخیر چقدر گران شد؟

چرا پیش فروش سکه متوقف شد؟

دارندگان ارز بخوانند!

بازار طلا در انتظار افزایش بیشتر قیمت‌ها

پیش بینی افزایش نرخ بهره فدرال رزرو آمریکا

افزایش نرخ ارز از دغدغه های دولت است

افزایش ۳۶ هزار تومانی قیمت سکه

یورو به صرفه تر از دلار است

قیمت دلار ممکن بود ۱۰ هزار تومان شود!

افزایش قیمت طلا در راه است؟

آثار روانیِ دلار ۶ هزار تومانی باقی‌است

صراف‌ها عامل اصلی تحولات اقتصادی اخیر

اعتبار ۵ میلیونی برای معامله آتی سکه

اخبار پربازدید