• روند کاهشی نرخ دلار در صرافی ها/جدول

  روند کاهشی نرخ دلار در صرافی ها/جدول
  امروز سه شنبه۲۸شهریور ماه صرافی ها هر دلار آمریکا را با قیمت ۳هزار و ۹۰۳ تومان به فروش رساندند که نسبت به روز گذشته باز هم کاهش قیمت روبه رو شده است.
  ۱۲ ساعت قبل
 • تداوم افزایش نرخ بانکی دلار/جدول

  تداوم افزایش نرخ بانکی دلار/جدول
  بانک مرکزی نرخ ۳۹ ارز بانکی را برای امروز سه شنبه ۲۸ شهریور ماه ۱۳۹۶اعلام کرد که براین اساس نرخ بانکی ۲۱ارز افزایش و قیمت ۱۶ واحد پولی کاهش داشته است.در این میان نرخ ۲ ارز نیز ثابت ماند.
  ۱۶ ساعت قبل
 • دلار در صرافی ها ارزان تر شد/جدول

  دلار در صرافی ها ارزان تر شد/جدول
  امروز دوشنبه۲۷ شهریور ماه صرافی ها هر دلار آمریکا را با قیمت ۳هزار و ۹۰۵ تومان به فروش رساندند که نسبت به روز گذشته باز هم کاهش قیمت روبه رو شده است.
  ۱۳۹۶/۶/۲۷
 • نرخ ۳۳ارز بانکی رشد کرد

  نرخ دلار بانکی در قله صعود/جدول

  نرخ دلار بانکی در قله صعود/جدول
  بانک مرکزی نرخ ۳۹ ارز بانکی را برای امروز دوشنبه ۲۷ شهریور ماه ۱۳۹۶اعلام کرد که براین اساس نرخ بانکی ۳۳ ارز افزایش و قیمت ۴ واحد پولی کاهش داشته است.در این میان نرخ ۲ ارز نیز ثابت ماند.
  ۱۳۹۶/۶/۲۷
 • دلار در صرافی ها ۳۹۰۹ تومان شد/جدول

  دلار در صرافی ها ۳۹۰۹ تومان شد/جدول
  امروز صرافی ها هر دلار آمریکا را با قیمت ۳هزار و ۹۰۹ تومان به فروش رساندند که نسبت به روز گذشته باز هم کاهش قیمت روبه رو شده است.
  ۱۳۹۶/۶/۲۶
 • نرخ بانکی دلار ارزان شد/جدول

  نرخ بانکی دلار ارزان شد/جدول
  بانک مرکزی نرخ ۳۹ ارز بانکی را برای امروز شنبه ۲۵ شهریور ماه ۱۳۹۶اعلام کرد که براین اساس نرخ بانکی ۱۸ ارز افزایش و قیمت ۱۷ واحد پولی کاهش داشته است.در این میان نرخ ۴ ارز نیز ثابت ماند.
  ۱۳۹۶/۶/۲۵
 • نرخ دلار بانکی همچنان می تازد/جدول

  نرخ دلار بانکی همچنان می تازد/جدول
  بانک مرکزی نرخ ۳۹ ارز بانکی را برای امروز پنجشنبه ۲۳ شهریور ماه ۱۳۹۶اعلام کرد که براین اساس نرخ بانکی ۱۹ ارز افزایش و قیمت ۱۸ واحد پولی کاهش داشته است.در این میان نرخ ۲ ارز نیز ثابت ماند.
  ۱۳۹۶/۶/۲۳
 • دلار بانکی همچنان در مسیر گرانی /جدول

  دلار بانکی همچنان در مسیر گرانی /جدول
  بانک مرکزی نرخ ۳۹ ارز بانکی را برای امروز چهارشنبه ۲۲ شهریور ماه ۱۳۹۶اعلام کرد که براین اساس نرخ بانکی ۲۷ ارز افزایش و قیمت ۹ واحد پولی کاهش داشته است.در این میان نرخ ۳ ارز نیز ثابت ماند.
  ۱۳۹۶/۶/۲۲
 • نرخ دلار بانکی و پوند گران شد+جدول

  نرخ دلار بانکی و پوند گران شد+جدول
  بانک مرکزی نرخ ۳۹ ارز بانکی را برای امروز سه شنبه ۲۱ شهریور ماه ۱۳۹۶اعلام کرد که براین اساس نرخ بانکی ۲۳ ارز افزایش و قیمت ۱۴ واحد پولی کاهش داشته است.در این میان نرخ ۲ ارز نیز ثابت ماند.
  ۱۳۹۶/۶/۲۱
 • نرخ بانکی دلارافزایشی شد /جدول

  نرخ بانکی دلارافزایشی شد /جدول
  بانک مرکزی نرخ ۳۹ ارز بانکی را برای امروز دوشنبه ۲۰ شهریور ماه ۱۳۹۶اعلام کرد که براین اساس نرخ بانکی ۲۱ ارز افزایش و قیمت ۱۵ واحد پولی کاهش داشته است.در این میان نرخ ۳ ارز نیز ثابت ماند.
  ۱۳۹۶/۶/۲۰
 • نرخ بانکی دلار کاهش یافت/جدول

  نرخ بانکی دلار کاهش یافت/جدول
  بانک مرکزی نرخ ۳۹ ارز بانکی را برای امروز یکشنبه ۱۹ شهریور ماه ۱۳۹۶اعلام کرد که براین اساس نرخ بانکی ۲۵ ارز افزایش و قیمت ۱۱ واحد پولی کاهش داشته است.در این میان نرخ ۳ ارز نیز ثابت ماند.
  ۱۳۹۶/۶/۱۹
 • صرافی‌ها دلار را گران کردند+جدول

  صرافی‌ها دلار را گران کردند+جدول
  امروز پنجشنبه ۱۶ شهریور ماه ۱۳۹۶ صرافی ها هر دلار آمریکا را با قیمت ۳ هزار و ۹۱۴ تومان به فروش رساندند که نسبت به روز گذشته ۱۸ تومان افزایش قیمت داشت و به این ترتیب دلار وارد کانال ۳۹۰۰ تومانی شد.
  ۱۳۹۶/۶/۱۶
 • تداوم افزایش نرخ بانکی دلار و یورو/جدول

  تداوم افزایش نرخ بانکی دلار و یورو/جدول
  بانک مرکزی نرخ ۳۹ ارز بانکی را برای امروز چهارشنبه ۱۵ شهریور ماه ۱۳۹۶اعلام کرد که براین اساس نرخ بانکی ۲۸ ارز افزایش و قیمت ۹واحد پولی کاهش داشته است.در این میان نرخ ۲ ارز نیز ثابت ماند.
  ۱۳۹۶/۶/۱۵
 • ۲۸ ارز بانکی افزایش قیمت خورد

  نرخ دلار بانکی همچنان می تازد/جدول

  نرخ دلار بانکی همچنان می تازد/جدول
  بانک مرکزی نرخ ۳۹ ارز بانکی را برای امروزسه شنبه ۱۴ شهریور ماه ۱۳۹۶اعلام کرد که براین اساس نرخ بانکی ۲۸ ارز افزایش و قیمت ۱۰واحد پولی کاهش داشته است.در این میان نرخ ۱ ارز نیز ثابت ماند.
  ۱۳۹۶/۶/۱۴
 • ۱۹ ارز افزایش قیمت خورد

  نرخ دلار بانکی در قله صعود/جدول

  نرخ دلار بانکی در قله صعود/جدول
  بانک مرکزی نرخ ۳۹ ارز بانکی را برای امروز دوشنبه ۱۳ شهریور ماه ۱۳۹۶اعلام کرد که براین اساس نرخ بانکی ۱۹ ارز افزایش و قیمت ۱۴واحد پولی کاهش داشته است.در این میان نرخ ۶ ارز نیز ثابت ماند.
  ۱۳۹۶/۶/۱۳
 • نرخ دلار بانکی در قله صعود/جدول

  نرخ دلار بانکی در قله صعود/جدول
  بانک مرکزی نرخ ۳۹ ارز بانکی را برای امروز پنج شنبه ۹شهریور ماه ۱۳۹۶اعلام کرد که براین اساس نرخ بانکی ۲۱ ارز افزایش و قیمت ۱۵واحد پولی کاهش داشته است.در این میان نرخ ۳ ارز نیز ثابت ماند.
  ۱۳۹۶/۶/۹
 • نرخ بانکی دلار و یورو افزایش یافت/جدول

  نرخ بانکی دلار و یورو افزایش یافت/جدول
  بانک مرکزی نرخ ۳۹ ارز بانکی را برای امروز چهار شنبه ۸شهریور ماه ۱۳۹۶اعلام کرد که براین اساس نرخ بانکی ۲۳ ارز افزایش و قیمت ۱۲واحد پولی کاهش داشته است.در این میان نرخ ۴ ارز نیز ثابت ماند.
  ۱۳۹۶/۶/۸
 • نرخ دلار بانکی همچنان می تازد/جدول

  نرخ دلار بانکی همچنان می تازد/جدول
  بانک مرکزی نرخ ۳۹ ارز بانکی را برای امروز سه شنبه ۷شهریور ماه ۱۳۹۶اعلام کرد که براین اساس نرخ بانکی ۲۷ ارز افزایش و قیمت ۱۰واحد پولی کاهش داشته است.در این میان نرخ ۲ ارز نیز ثابت ماند.
  ۱۳۹۶/۶/۷
 • افزایش قیمت ۳۵ ارز بانکی

  نرخ دلار بانکی همچنان در اوج/جدول

  نرخ دلار بانکی همچنان در اوج/جدول
  بانک مرکزی نرخ ۳۹ ارز بانکی را برای امروز دوشنبه ۶شهریور ماه ۱۳۹۶اعلام کرد که براین اساس نرخ بانکی ۳۵ ارز افزایش و قیمت ۳واحد پولی کاهش داشته است.در این میان نرخ ۱ ارز نیز ثابت ماند.
  ۱۳۹۶/۶/۶
 • افزایش قیمت ۳۱ ارز بانکی

  دلار بانکی همچنان در مسیر گرانی /جدول

  دلار بانکی همچنان در مسیر گرانی /جدول
  بانک مرکزی نرخ ۳۹ ارز بانکی را برای امروز شنبه ۴شهریور ماه ۱۳۹۶اعلام کرد که براین اساس نرخ بانکی ۳۱ ارز افزایش و قیمت ۶واحد پولی کاهش داشته است.در این میان نرخ ۲ ارز نیز ثابت ماند.
  ۱۳۹۶/۶/۴
آخرین اخبار

تهدید‌های دلار آمریکا در سطح بین‌الملل

مدیرعامل کارگزاری بانک آینده تغییر کرد

اختلال در تلفن‌های روابط عمومی بانک ملی

بانک سامان به سامانه "صیاد" پیوست

اینترنتی در بانک سینا حساب قرض‌الحسنه باز کنید

معرفی برندگان جشنواره تابستانه ناواکو

دلار روی تابلوی صرافی ها آرام گرفت

برگزاری نشست کارگروه حفاظتITبانک‌ها

پست بانک ایران حامی واحدهای تولیدی

آفت‌های ارز مدیریت شده

کاهش قیمت سکه و دلار در بازار آزاد

جشنواره هواداری موسسه کوثر آغاز شد

طلا از ریزش دست برداشت

توییت همتی درباره بیمه تخصصی زندگی

بانک گردشگری استخدام می‌کند+ثبت نام

نقش تبلیغات در معرفی خدمات بانک‌ها

روند کاهشی نرخ دلار در صرافی ها/جدول

نوسان قیمت سکه درصرافی‌ها/جدول

انتقال پول با صوت ممکن شد

بررسی عوامل رونق بورس در هفته های اخیر

تکذیب گرو گذاشتن درآمدهای نفتی در فاینانس‌ها

شاخص بورس در ارتفاع ۵۸ هزار واحدی

کدام بانک‌ها بیشترین وام را پرداخت کردند؟

واریز سود سهام عدالت هفته آینده

بانک صنعت حامی طرح رونق تولید

راه‌های خروج از رکود بازار مسکن بررسی شد

عوامل بازدارنده اصلاح نرخ سود بانکی

پشت‌پرده جمله "کارتخوان خراب است"

مشکل سپرده‌گذاران کاسپین حل نشد

بازنگری صورت های مالی موسسات بیمه