• ریزش های ادامه دار دلار بانکی/جدول

  ریزش های ادامه دار دلار بانکی/جدول
  بانک مرکزی نرخ ۳۹ ارز بانکی را برای امروز دوشنبه ۲۹آبان ماه ۱۳۹۶ اعلام کرد که براین اساس نرخ بانکی ۷ارز افزایش و قیمت ۲۶واحد پولی کاهش داشته است . در این میان نرخ ۶ ارز نیز ثابت ماند.
  ۲۱ ساعت قبل
 • نرخ دلار بانکی فرو ریخت +جدول

  نرخ دلار بانکی فرو ریخت +جدول
  بانک مرکزی نرخ ۳۹ ارز بانکی را برای امروز شنبه ۲۷آبان ماه ۱۳۹۶ اعلام کرد که براین اساس نرخ بانکی ۲۲ ارز افزایش و قیمت ۱۵واحد پولی کاهش داشته است . در این میان نرخ ۲ ارز نیز ثابت ماند.
  ۱۳۹۶/۸/۲۷
 • فیتیله دلار بانکی پایین آمد+ جدول

  فیتیله دلار بانکی پایین آمد+ جدول
  بانک مرکزی نرخ ۳۹ ارز بانکی را برای امروز پنجشنبه ۲۵آبان ماه ۱۳۹۶ اعلام کرد که براین اساس نرخ بانکی ۱۴ ارز افزایش و قیمت ۲۰ واحد پولی کاهش داشته است . در این میان نرخ ۵ ارز نیز ثابت ماند.
  ۱۳۹۶/۸/۲۵
 • ریزش های ادامه دار دلار بانکی+جدول

  ریزش های ادامه دار دلار بانکی+جدول
  بانک مرکزی نرخ ۳۹ ارز بانکی را برای امروز چهار شنبه ۲۴آبان ماه ۱۳۹۶ اعلام کرد که براین اساس نرخ بانکی ۱۴ ارز افزایش و قیمت ۱۹ واحد پولی کاهش داشته است . در این میان نرخ ۶ ارز نیز ثابت ماند.
  ۱۳۹۶/۸/۲۴
 • نرخ دلار بانکی پایین آمد+جدول

   نرخ دلار بانکی پایین آمد+جدول
  بانک مرکزی نرخ ۳۹ ارز بانکی را برای امروز سه شنبه ۲۳آبان ماه ۱۳۹۶ اعلام کرد که براین اساس نرخ بانکی ۱۱ ارز افزایش و قیمت ۱۹ واحد پولی کاهش داشته است . در این میان نرخ ۹ ارز نیز ثابت ماند.
  ۱۳۹۶/۸/۲۳
 • بانک مرکزی اعلام کرد:

  روند صعودی نرخ دلار ادامه دار شد/جدول

  روند صعودی نرخ دلار ادامه دار شد/جدول
  بانک مرکزی نرخ ۳۹ ارز بانکی را برای امروز شنبه ۲۰آبان ماه ۱۳۹۶ اعلام کرد که براین اساس نرخ بانکی ۲۹ارز افزایش و قیمت ۷واحد پولی کاهش داشته است .در این میان نرخ ۳ارز نیز ثابت ماند.
  ۱۳۹۶/۸/۲۰
 • نرخ ۲۵ ارز بانکی گران شد

  دلار دولتی ۵ تومان گران شد/جدول

  دلار دولتی ۵ تومان گران شد/جدول
  بانک مرکزی نرخ ۳۹ ارز بانکی را برای امروزچهارشنبه ۱۷آبان ماه ۱۳۹۶ اعلام کرد که براین اساس نرخ بانکی ۲۵ارز افزایش و قیمت ۱۲واحد پولی کاهش داشته است .در این میان نرخ ۲ارز نیز ثابت ماند.
  ۱۳۹۶/۸/۱۷
 • نرخ دلار بانکی درمسیرصعود/جدول

  نرخ دلار بانکی درمسیرصعود/جدول
  بانک مرکزی نرخ ۳۹ ارز بانکی را برای امروزسه شنبه ۱۶ آبان ماه ۱۳۹۶ اعلام کرد که براین اساس نرخ بانکی ۳۴ارز افزایش و قیمت ۲واحد پولی کاهش داشته است .در این میان نرخ ۳ارز نیز ثابت ماند.
  ۱۳۹۶/۸/۱۶
 • جهش قیمت دلار در صرافی ها+جدول

  جهش قیمت دلار در صرافی ها+جدول
  امروز دوشنبه ۱۵ آبان ماه ۱۳۹۶ صرافی ها هر دلار آمریکا را با ۱۷ تومان افزایش با قیمت ۴ هزار و ۶۹ تومان به فروش رساندند.
  ۱۳۹۶/۸/۱۵
 • دلار بانکی ۳۵۰۰ تومان را رد کرد/جدول

   دلار بانکی ۳۵۰۰ تومان را رد کرد/جدول
  بانک مرکزی نرخ ۳۹ ارز بانکی را برای امروز دوشنبه 15 آبان ماه ۱۳۹۶ اعلام کرد که براین اساس نرخ بانکی ۳۴ارز افزایش و قیمت ۴واحد پولی کاهش داشته است .در این میان نرخ ۱ارز نیز ثابت ماند.
  ۱۳۹۶/۸/۱۵
 • کاهش قیمت ۱۹ واحد پولی

  آغاز هفته گران برای دلار بانکی/جدول

  آغاز هفته گران برای دلار بانکی/جدول
  بانک مرکزی نرخ ۳۹ ارز بانکی را برای امروز شنبه ۱۳ آبان ماه ۱۳۹۶ اعلام کرد که براین اساس نرخ بانکی ۱۷ارز افزایش و قیمت ۱۹واحد پولی کاهش داشته است .در این میان نرخ ۲ارز نیز ثابت ماند.
  ۱۳۹۶/۸/۱۳
 • نرخ دلار در صرافی ها پایین کشید/جدول

  نرخ دلار در صرافی ها پایین کشید/جدول
  امروز پنج شنبه یازدهم آبان ماه ۱۳۹۶ صرافی ها هر دلار آمریکا با اندکی کاهش نسبت به روز گذشته، ۴هزار و۵۳ تومان به فروش رساندند.
  ۱۳۹۶/۸/۱۱
 • کاهش قیمت ۲۱ واحد پولی

  دلار بانکی از نفس افتاد/جدول

  دلار بانکی از نفس افتاد/جدول
  بانک مرکزی نرخ ۳۹ ارز بانکی را برای امروزپنجشنبه ۱۱ آبان ماه ۱۳۹۶ اعلام کرد که براین اساس نرخ بانکی ۱۴ارز افزایش و قیمت ۲۱واحد پولی کاهش داشته است .در این میان نرخ ۴ارز نیز ثابت ماند.
  ۱۳۹۶/۸/۱۱
 • ادامه روند صعودی نرخ بانکی دلار/جدول

  ادامه روند صعودی نرخ بانکی دلار/جدول
  بانک مرکزی نرخ ۳۹ ارز بانکی را برای امروز چهار شنبه ۱۰ آبان ماه ۱۳۹۶ اعلام کرد که براین اساس نرخ بانکی ۲۱ارز افزایش و قیمت ۱۵واحد پولی کاهش داشته است .در این میان نرخ ۳ارز نیز ثابت ماند.
  ۱۳۹۶/۸/۱۰
 • دلار روی تابلوی صرافی ها کاهشی شد

  دلار روی تابلوی صرافی ها کاهشی شد
  امروز سه شنبه نهم آبان ماه ۱۳۹۶ صرافی ها هر دلار آمریکا با کاهش قیمت نسبت به روز گذشته، ۴هزار و۵۴ تومان به فروش رساندند.
  ۱۳۹۶/۸/۹
 • نرخ ۳۳ارز بانکی رشد کرد

  تداوم روند گرانی دلار/جدول

  تداوم روند گرانی دلار/جدول
  بانک مرکزی نرخ ۳۹ ارز بانکی را برای امروز سه شنبه ۹ آبان ماه ۱۳۹۶ اعلام کرد که براین اساس نرخ بانکی ۳۳ارز افزایش و قیمت ۴واحد پولی کاهش داشته است .در این میان نرخ ۲ ارز نیز ثابت ماند.
  ۱۳۹۶/۸/۹
 • دلار دولتی گران تر شد/جدول

  دلار دولتی گران تر شد/جدول
  بانک مرکزی نرخ ۳۹ ارز بانکی را برای امروز دوشنبه ۸ آبان ماه ۱۳۹۶ اعلام کرد که براین اساس نرخ بانکی ۳۷ارز افزایش و قیمت ۱واحد پولی کاهش داشته است .در این میان نرخ ۱ ارز نیز ثابت ماند.
  ۱۳۹۶/۸/۸
 • دلار دولتی گران شد /جدول

  دلار دولتی گران شد /جدول
  بانک مرکزی نرخ ۳۹ ارز بانکی را برای امروز شنبه ۶ آبان ماه ۱۳۹۶ اعلام کرد که براین اساس نرخ بانکی ۳۱ارز افزایش و قیمت ۸واحد پولی کاهش داشته است .
  ۱۳۹۶/۸/۶
 • نرخ ۳۳ ارز بانکی رشد کرد

  گرانی آخر هفته دلار و پوند بانکی/جدول

  گرانی آخر هفته دلار و پوند بانکی/جدول
  بانک مرکزی نرخ ۳۹ ارز بانکی را برای امروز پنج شنبه چهارم آبان ماه ۱۳۹۶ اعلام کرد که براین اساس نرخ بانکی ۳۳ارز افزایش و قیمت ۴واحد پولی کاهش داشته است.در این میان نرخ ۲ ارز نیز ثابت ماند.
  ۱۳۹۶/۸/۴
 • نرخ دلار بانکی گران تر شد/جدول

  نرخ دلار بانکی گران تر شد/جدول
  بانک مرکزی نرخ ۳۹ ارز بانکی را برای امروز چهار شنبه سوم آبان ماه ۱۳۹۶ اعلام کرد که براین اساس نرخ بانکی ۲۴ارز افزایش و قیمت ۱۳واحد پولی کاهش داشته است.در این میان نرخ ۲ ارز نیز ثابت ماند.
  ۱۳۹۶/۸/۳
آخرین اخبار

افزایش قیمت مسکن با نرخ تورم

پیگیری برقراری روابط بانکی ایران و مالزی

معرفی خدمات بانک ملی به آینده‌سازان

حمایت از تولید سیاست‌ بانک مهر اقتصاد

حمایت بانک صنعت از صنایع خسارت دیده

طلا ۱۲۹۱ دلاری شد

اقدامات حمایتی بانک ملی از زلزله‌زدگان

تسهیلات حوزه مسکن بسیار گران است

راه اندازی سامانه نظارتی بازار سرمایه

اطمینان صنعت بیمه به بیمه گذاران زلزله زده

تعیین تکلیف ۹۸ درصد سپرده گذاران فرشتگان

تکالیف هیات دولت برای شبکه بانکی

آخرین وضعیت معاملات در بازار سهام

بخشش جرایم بدهکاران بانکی زلزله زده

تصویب آیین‌نامه ضوابط مربوط به بیمه مشترک

جهش قیمت سکه / رشد اندک دلار

بانک ملت به زلزله‌زدگان وام ساخت مسکن می‌دهد

ایران در جمع ۱۱کشور فاقد بانک خارجی

پرداخت خسارت بیمه سامان به زلزله زدگان

حمایت‌های بانک شهر از توسعه شهرها

بیمه نوسانات ارزاز طریق صندوق‌های ارزی

لزوم راه اندازی بازار آتی ارز در بورس

نرخ دلاردر صرافی ها اعلام شد/جدول

وظایف سامانه معاملات الکترونیکی ارزی

سکه در صرافی ها باز هم گران شد

افزایش سقف تسهیلات سپرده بانک مسکن

تسهیلات بانک مسکن به زلزله‌زدگان

تعداد بیمه شدگان زن در تامین اجتماعی

حل مشکل حساب بانکی‌ ایرانی‌ها در چین

سفرهای ژانویه تاثیری بر قیمت ارز ندارد