• اول هفته گرانی دلار و پوند بانکی /جدول

  اول هفته گرانی دلار و پوند بانکی /جدول
  بانک مرکزی امروز شنبه ۳۰دی ماه ۱۳۹۶نرخ ۳۹ ارز مبادله ای را اعلام کرد که براین اساس نرخ بانکی ۳۲ ارز افزایش و قیمت ۵ واحد پولی کاهش داشته است . در این میان نرخ ۲ارز نیز ثابت ماند.
  ۱۳۹۶/۱۰/۳۰
 • ادامه رشد قیمت دلار در صرافی ها

  ادامه رشد قیمت دلار در صرافی ها
  امروز پنج شنبه ۲۸ دی ماه ۱۳۹۶ صرافی ها هر دلار آمریکا را با افزایش قیمت نسبت به روز گذشته با قیمت ۴هزار و ۴۳۴تومان به فروش رساندند.
  ۱۳۹۶/۱۰/۲۸
 • افزایش نرخ دلار و پوند بانکی/جدول

  افزایش نرخ دلار و پوند بانکی/جدول
  بانک مرکزی امروز پنج شنبه ۲۸دی ماه ۱۳۹۶نرخ ۳۹ ارز مبادله ای را اعلام کرد که براین اساس نرخ بانکی ۲۵ ارز افزایش و قیمت ۱۳ واحد پولی کاهش داشته است . در این میان نرخ ۱ارز نیز ثابت ماند.
  ۱۳۹۶/۱۰/۲۸
 • نرخ دلار بانکی کوتاه آمد+جدول

  نرخ دلار بانکی کوتاه آمد+جدول
  بانک مرکزی امروز چهار شنبه ۲۷دی ماه ۱۳۹۶نرخ ۳۹ ارز مبادله ای را اعلام کرد که براین اساس نرخ بانکی ۱۱ ارز افزایش و قیمت ۲۳ واحد پولی کاهش داشته است . در این میان نرخ ۵ ارز نیز ثابت ماند.
  ۱۳۹۶/۱۰/۲۷
 • نرخ دلار بانکی همچنان می تازد/جدول

  نرخ دلار بانکی همچنان می تازد/جدول
  بانک مرکزی امروز سه شنبه 26دی ماه ۱۳۹۶نرخ ۳۹ ارز مبادله ای را اعلام کرد که براین اساس نرخ بانکی ۳۱ ارز افزایش و قیمت ۷ واحد پولی کاهش داشته است . در این میان نرخ ۱ ارز نیز ثابت ماند.
  ۱۳۹۶/۱۰/۲۶
 • دلار و پوند در مسیر صعود+جدول

  دلار و پوند در مسیر صعود+جدول
  بانک مرکزی امروز دوشنبه ۲۴دی ماه ۱۳۹۶نرخ ۳۹ ارز مبادله ای را اعلام کرد که براین اساس نرخ بانکی ۳۶ ارز افزایش و قیمت ۱ واحد پولی کاهش داشته است . در این میان نرخ ۲ ارز نیز ثابت ماند.
  ۱۳۹۶/۱۰/۲۵
 • اول هفته گرانی دلار بانکی /جدول

  اول هفته گرانی دلار بانکی /جدول
  بانک مرکزی امروز شنبه ۲۳دی ماه ۱۳۹۶نرخ ۳۹ ارز مبادله ای را اعلام کرد که براین اساس نرخ بانکی ۳۴ ارز افزایش و قیمت ۳ واحد پولی کاهش داشته است . در این میان نرخ ۲ ارز نیز ثابت ماند.
  ۱۳۹۶/۱۰/۲۳
 • دلار صعودی و پوند نزولی شد/جدول

  دلار صعودی و پوند نزولی شد/جدول
  بانک مرکزی امروز چهارشنبه ۲۰دی ماه ۱۳۹۶نرخ ۳۹ ارز مبادله ای را اعلام کرد که براین اساس نرخ بانکی۱۹ارز افزایش و قیمت ۱۹ واحد پولی کاهش داشته است . در این میان نرخ ۱ ارز نیز ثابت ماند.
  ۱۳۹۶/۱۰/۲۰
 • دلار و پوند در مسیر صعود+جدول

  دلار و پوند در مسیر صعود+جدول
  بانک مرکزی امروز سه شنبه ۱۹دی ماه ۱۳۹۶نرخ ۳۹ ارز مبادله ای را اعلام کرد که براین اساس نرخ بانکی۲۸ارز افزایش و قیمت ۸ واحد پولی کاهش داشته است . در این میان نرخ ۳ ارز نیز ثابت ماند.
  ۱۳۹۶/۱۰/۱۹
 • نرخ دلار بانکی در مسیرصعود/ جدول

  نرخ دلار بانکی در مسیرصعود/ جدول
  بانک مرکزی امروز دوشنبه ۱۸دی ماه ۱۳۹۶نرخ ۳۹ ارز مبادله ای را اعلام کرد که براین اساس نرخ بانکی۳۳ارز افزایش و قیمت ۴ واحد پولی کاهش داشته است . در این میان نرخ ۲ ارز نیز ثابت ماند.
  ۱۳۹۶/۱۰/۱۸
 • کاهش نرخ دلار و افزایش قیمت پوند/جدول

  کاهش نرخ دلار و افزایش قیمت پوند/جدول
  بانک مرکزی امروز شنبه ۱۶دی ماه ۱۳۹۶نرخ ۳۹ ارز مبادله ای را اعلام کرد که براین اساس نرخ بانکی۲۲ارز افزایش و قیمت ۱۵ واحد پولی کاهش داشته است . در این میان نرخ ۲ ارز نیز ثابت ماند.
  ۱۳۹۶/۱۰/۱۶
 • نرخ دلار بانکی در مسیر افزایش+جدول

  نرخ دلار بانکی در مسیر افزایش+جدول
  بانک مرکزی امروز پنج شنبه ۱۴دی ماه ۱۳۹۶نرخ ۳۹ ارز مبادله ای را اعلام کرد که براین اساس نرخ بانکی۳۰ارز افزایش و قیمت ۸ واحد پولی کاهش داشته است . در این میان نرخ ۱ ارز نیز ثابت ماند.
  ۱۳۹۶/۱۰/۱۴
 • دلار دولتی امروز ارزان شد+جدول

  دلار دولتی امروز ارزان شد+جدول
  بانک مرکزی امروز چهارشنبه ۱۳دی ماه ۱۳۹۶نرخ ۳۹ ارز مبادله ای را اعلام کرد که براین اساس نرخ بانکی۱۶ارز افزایش و قیمت ۱۶ واحد پولی کاهش داشته است . در این میان نرخ ۷ ارز نیز ثابت ماند.
  ۱۳۹۶/۱۰/۱۳
 • چرا سکه را حراج می‌کنند؟

  چرا سکه را حراج می‌کنند؟
  با وجود انتقاداتی که به روش عرضه سکه با برگزاری حراجی مطرح می‌شود، متولیان آن معتقدند که این بهترین و موثرترین روش برای تامین نیاز بازار و کنترل قیمت‌هاست و در نهایت سکه‌های فروش رفته در حراجی نیز روانه بازار شده و تعدیل قیمت‌ها را به دنبال دارد.
  ۱۳۹۶/۱۰/۱۲
 • نرخ ۱۵ ارز در مدار کاهش قرار گرفت

  نرخ ۱۵ ارز در مدار کاهش قرار گرفت
  بانک مرکزی امروز سه شنبه ۱۲دی ماه ۱۳۹۶نرخ ۳۹ ارز مبادله ای را اعلام کرد که براین اساس نرخ بانکی۱۸ارز افزایش و قیمت ۱۵ واحد پولی کاهش داشته است . در این میان نرخ ۶ ارز نیز ثابت ماند.
  ۱۳۹۶/۱۰/۱۲
 • کاهش نرخ دلار و پوند بانکی/جدول

  کاهش نرخ دلار و پوند بانکی/جدول
  بانک مرکزی امروز دوشنبه ۱۱ دی ماه ۱۳۹۶نرخ ۳۹ ارز مبادله ای را اعلام کرد که براین اساس نرخ بانکی۱۴ارز افزایش و قیمت ۲۰ واحد پولی کاهش داشته است . در این میان نرخ ۵ارز نیز ثابت ماند.
  ۱۳۹۶/۱۰/۱۱
 • نرخ دلار در صرافی ها اعلام شد /جدول

  نرخ دلار در صرافی ها اعلام شد /جدول
  امروز یکشنبه ۱۰ دی ماه ۱۳۹۶ صرافی ها هر دلار آمریکا را بدون تغییر نسبت به روز گذشته با قیمت ۴هزار و ۲۰۹تومان به فروش رساندند.
  ۱۳۹۶/۱۰/۱۰
 • افزایش نرخ دلار در صرافی ها /جدول

  افزایش نرخ دلار در صرافی ها /جدول
  امروز شنبه ۹ دی ماه ۱۳۹۶ صرافی ها هر دلار آمریکا را با افزایش قیمت نسبت به پنج گذشته با قیمت ۴هزار و ۲۰۹تومان به فروش رساندند.
  ۱۳۹۶/۱۰/۹
 • دلار بانکی کوتاه آمد+جدول

  دلار بانکی کوتاه آمد+جدول
  بانک مرکزی امروز شنبه ۹ دی ماه ۱۳۹۶نرخ ۳۹ ارز مبادله ای را اعلام کرد که براین اساس نرخ بانکی ۱۸ ارز افزایش و قیمت ۱۹ واحد پولی کاهش داشته است . در این میان نرخ ۲ ارز نیز ثابت ماند.
  ۱۳۹۶/۱۰/۹
 • نرخ دلار بانکی درمسیر افزایش/جدول

  نرخ دلار بانکی درمسیر افزایش/جدول
  بانک مرکزی امروز چهارشنبه ۶ دی ماه ۱۳۹۶نرخ ۳۹ ارز مبادله ای را اعلام کرد که براین اساس نرخ بانکی ۳۱ارز افزایش و قیمت ۶ واحد پولی کاهش داشته است . در این میان نرخ ۲ارز نیز ثابت ماند.
  ۱۳۹۶/۱۰/۶
آخرین اخبار

نقش بانک مرکزی در تنظیم بازار ارز

رازهای پشت‌پرده موسسات غیرمجاز

طلا به ۱۴۴۰ دلار خواهد رسید

تقویت ارزش دلار به ضرر طلا است

بانک ملی ۱۸۵ هزار فقره وام ازدواج پرداخت کرد

افت بیت کوین به نفع طلا خواهد بود

رشد واردات طلای هند در سال ۲۰۱۷

عرضه قطره‌چکانی دلار به صراف‌های منتخب

دلار رسما چهارنرخی شد

چین قوانین بانکی را سخت تر می‌کند

چالش‌ افشا و گزارشگری ریسک در بانک‌ها

اجاره بها تا ابتدای تابستان ۹۷ ثابت می ماند

اقتصاد سیاسی غیرمجازها

دورنمای بازار ارز

دولت و موسسات غیرمجاز

حل مشکل حساب‌های ایرانی در چین

چرخش طلا پس از ۵ هفته

آغاز گفت‌و‌گوهای بانکی با اروپا

دلایل رشد نرخ ارز در بازار

عاقبت دستکاری نرخ سود

راه های هیجان‌زدایی از بازار ارز

بیست‌وچهارمین حراجی سکه پر رونق

از بانک رفاه تقدیر شد

نحوه برداشت از صندوق توسعه تغییر کرد

ابراز نگرانی از حذف تعهدات بیمه گر پایه

چرا پرداخت وام ازدواج اجباری نمی‌شود؟

گزارش بانک مرکزی از نرخ سود بانکی+جدول

امکان صدور گواهی‌عدم‌پرداخت چک فقط یکبار

قیمت دلار در بودجه غیر واقعی است

سونامی بیت کوین از ژاپن می‌آید