برچسب: مقروض

ورشکستگان در تملک بانک‌ها

از زمانی که دولت ترامپ با نادیده گرفتن تعهدات دیپلماتیک خود برجام را ترک کرد، محدودیت‌های مالی و بانکی علیه ...

پیشنهاد بنکر