برچسب: لار

رفت و برگشت قیمت دلار

رفت و برگشت قیمت دلار در دو روز ابتدایی یازدهمین ماه سال می‌تواند انتظارات متناقض معامله‌گران را نشان ‌دهد.

پیشنهاد بنکر