برچسب: شكل‌گيري تورم

آلبرت بغزیان

تورم حاكم بر ايران چيست؟

نامگذاري سال جاري به عنوان «مهار تورم و رونق توليد» فضايي را به وجود آورده كه حالا دولت از برنامه ...

پیشنهاد بنکر