برچسب: سیگنال هشدار

“نه” بزرگ به اقتصاد ایران

حتی یک مورد تقاضا در این چارچوب هم صورت نگرفت. این گفته بابک دین‌پرست معاون اقتصادی وزارت کشور در خصوص ...

پیشنهاد بنکر