برچسب: سیاه سرفه

همه‌گیری‌های مرگبار

مرگ سیاه که اروپا را در ۱۳۵۲-۱۳۴۷میلادی فراگرفت به احتمال زیاد بدترین طاعون در کل تاریخ بود که بین یک ...

پیشنهاد بنکر