برچسب: سلطه دلار آمریکا

عبدالناصر همتی، رئیس کل پیشین بانک مرکزی

دلاریزه شدن یا دلارزدایی؟

در حال حاضر دلار آمریکا بخشی از ۸۸درصد کل انتقالات بین‌المللی بوده و همچنان ذخیره غالب بین‌المللی است. بانک‌های مرکزی ...

پیشنهاد بنکر