برچسب: سرمایه‌داری

حقایقی درباره سرمایه داری

کتاب «سیاست اقتصادی» اثر لودویگ فون میزس، از اقتصاددانان بزرگ قرن بیستم، شامل ۶ گفتار درباره سوسیالیسم، کاپیتالیسم، اقتصاد و ...

پیشنهاد بنکر