برچسب: سردار محمد داوودخان

آنها که تاریخ را جعل کردند

نویسندگان غربی و روس، آثار معتبر مکتوبی در مورد افغانستان نوشته‌اند. آنچه عده‌‌‌ای در داخل افغانستان نوشته‌‌‌اند، زیر نظر حاکمان ...

پیشنهاد بنکر