برچسب: زير خط فقر

مالیات کارمندی چرا؟

یكي از اقلام كسورات فيش حقوقي ما كارمندان دولت، ماليات است! يعني كارمند دولت چون حقوقش را از دولت مي ...

پیشنهاد بنکر