برچسب: دونیشن

حمایت مالی از بنکر- Donation

حمایت مالی یا دونیشن (Donation) یکی از راه‌های تامین هزینه ‌های وب سایت ها و منابع رایج تامین مالی موسسات ...

پیشنهاد بنکر