برچسب: حساب

زیان بی‌سابقه نظام بانکی

عملكرد بانک‌ها براساس آمار و اطلاعات منتشرشده، به‌هیچ‌وجه قابل دفاع نیست و شاهد تخلف گسترده بانک‌ها از مقررات ناظر بر ...

پیشنهاد بنکر