برچسب: حجم پولی

افزایش نقدینگی

خطر یک نقدینگی سرگردان

انتشار آمار رشد نقدینگی ۳۰ درصدی برای انتهای خرداد سال جاری، نسبت به خرداد‌ سال گذشته (که حدود ۴۱ درصد ...

پیشنهاد بنکر