برچسب: تورم خوراکی‌ها

تب ۴۵ درجه ای اقتصاد

نخستین ماه از دولت سیزدهم یعنی مرداد 1400، نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به 45.2 درصد رسید.

پیشنهاد بنکر