;

برچسب: تورم تولید

دوتصویر خاکستری از رکود و تورم

اصلاح شاخص تورم پیش‌نگر در کنار تقویت چشم‌انداز رکود اقتصادی؛ اینها 2تصویری است که برایند گزارش‌های اتاق ایران و مرکزآمار، ...

پیشنهاد بنکر