برچسب: بدهی‌های بلند مدت ایران

بدهی خارجی ایران زیاد شد

گزارش جدید بانک مرکزی از گزیده آمارهای اقتصادی در پایان سال ۹۹ نشان می‌دهد که میزان بدهی‌های خارجی کشور در ...

پیشنهاد بنکر