برچسب: بخشنامه‌

بخشنامه

دریافت کپی در بانک‌ها ممنوع شد

بانک مرکزی در بخشنامه‌ای مجددا بر ممنوعیت دریافت تصاویر مدارک شناسایی شناسنامه و کارت ملی هنگام ارائه خدمات بانکی تاکید ...

پیشنهاد بنکر