برچسب: بازار آزاد

آلبرت بغزیان

مصائب مستمر در اقتصاد ایران

هنوز ضرباهنگ مصاحبه‌های مسوولان اقتصادی دولت سیزدهم و گروهی از شبه‌کارشناسان نزدیک به دولت در گوشم طنین‌انداز است؛ زمانی که ...

ناصر بزرگمهر

اقتصاد بیمار

اقتصاد بیمار است و اقتصاد بیمار با شعار دولتی‌ها و دکترهای معدل ۱۹ و مهندس‌های معدل ۲۰ دانشگاه نرفته و ...

دلار

معمای دلار آزاد

از سال گذشته و همزمان با اوج گرفتن قیمت ارزهای خارجی، رویکرد رهاسازی بازار آزاد ارز در دستور کار سیاستی ...

صفحه 1 از 15 1 2 15

پیشنهاد بنکر