برچسب: انتشار گواهی سپرده

خطر تولد «سلطان یورو»

عبدالناصر همتی در حالی از تصمیم برای انتشار گواهی سپرده یورویی خبر داده که فشار دولت به این بانک در ...

پیشنهاد بنکر