برچسب: ارزش برابري ريال

بانک مرکزی

عقب‌نشينی بانك مركزی

در ماه پاياني سال، آشفتگي عجيب و غريبي در بازار ارز شكل گرفته است. نمودهاي اين آشفتگي را مي‌توان به‌طور ...

پیشنهاد بنکر