• نرخ دلار بانکی همچنان در اوج/جدول

  نرخ دلار بانکی همچنان در اوج/جدول
  بانک مرکزی نرخ ۳۹ ارز بانکی را برای امروز دوشنبه ۳۰مرداد ماه ۱۳۹۶اعلام کرد که براین اساس نرخ بانکی ۳۰ ارز افزایش و قیمت ۶واحد پولی کاهش داشته است.در این میان نرخ ۳ ارز نیز ثابت ماند.
  ۲۱ ساعت قبل
 • بازدید نقاش برجسته کشور از موزه بانک سپه

  بازدید نقاش برجسته کشور از موزه بانک سپه
  سیراک ملکنیان نقاش برجسته معاصر کشور در بازدید از موزه بانک سپه یکی از آثار خود را که در موزه بانک سپه به نمایش گذاشته شده، پس از گذشت ۴۲ سال از خلق آن امضا کرد.
  ۱۳۹۶/۵/۲۸
 • آغاز هفته گران دلار دولتی+جدول

  آغاز هفته گران دلار دولتی+جدول
  بانک مرکزی نرخ ۳۹ ارز بانکی را برای امروز شنبه ۲۸مرداد ماه ۱۳۹۶اعلام کرد که براین اساس نرخ بانکی ۲۶ ارز افزایش و قیمت ۱۰واحد پولی کاهش داشته است.در این میان نرخ ۳ ارز نیز ثابت ماند.
  ۱۳۹۶/۵/۲۸
 • افزایش نرخ بانکی دلار و پوند /جدول

  افزایش نرخ بانکی دلار و پوند /جدول
  بانک مرکزی نرخ ۳۹ ارز بانکی را برای امروز پنج شنبه ۲۶مرداد ماه ۱۳۹۶اعلام کرد که براین اساس نرخ بانکی ۳۳ ارز افزایش و قیمت ۵واحد پولی کاهش داشته است.در این میان نرخ ۱ ارز نیز ثابت ماند.
  ۱۳۹۶/۵/۲۶
 • نرخ ۲۲ ارز صعودی شد

  نرخ دلار بانکی همچنان در اوج/جدول

  نرخ دلار بانکی همچنان در اوج/جدول
  بانک مرکزی نرخ ۳۹ ارز بانکی را برای امروز چهار شنبه ۲۵مرداد ماه ۱۳۹۶اعلام کرد که براین اساس نرخ بانکی ۲۲ ارز افزایش و قیمت ۱۵واحد پولی کاهش داشته است.در این میان نرخ ۲ ارز نیز ثابت ماند.
  ۱۳۹۶/۵/۲۵
 • افزایش قیمت ۱۸ ارز بانکی

  نرخ دلار بانکی گران و پوند ارزان شد+جدول

  نرخ دلار بانکی گران و پوند ارزان شد+جدول
  بانک مرکزی نرخ ۳۹ ارز بانکی را برای امروز سه شنبه ۲۴مرداد ماه ۱۳۹۶اعلام کرد که براین اساس نرخ بانکی ۱۸ ارز افزایش و قیمت ۱۸واحد پولی کاهش داشته است.در این میان نرخ ۳ ارز نیز ثابت ماند.
  ۱۳۹۶/۵/۲۴
 • افزایش قیمت ۳۱ ارز بانکی

  روند افزایشی نرخ دلارادامه دار شد /جدول

   روند افزایشی نرخ دلارادامه دار شد /جدول
  بانک مرکزی نرخ ۳۹ ارز بانکی را برای امروز دوشنبه ۲۳مرداد ماه ۱۳۹۶اعلام کرد که براین اساس نرخ بانکی ۳۱ ارز افزایش و قیمت ۶واحد پولی کاهش داشته است.در این میان نرخ ۲ ارز نیز ثابت ماند.
  ۱۳۹۶/۵/۲۳
 • افزایش قیمت ۲۲ ارز بانکی

  روند افزایشی نرخ دلاردر اولین روز هفته/جدول

  روند افزایشی نرخ دلاردر اولین روز هفته/جدول
  بانک مرکزی نرخ ۳۹ ارز بانکی را برای امروز شنبه ۲۱مرداد ماه ۱۳۹۶اعلام کرد که براین اساس نرخ بانکی ۲۲ ارز افزایش و قیمت ۱۵واحد پولی کاهش داشته است.در این میان نرخ ۲ ارز نیز ثابت ماند.
  ۱۳۹۶/۵/۲۱
 • دلار با افزایش به تعطیلات رفت/جدول

  دلار با افزایش به تعطیلات رفت/جدول
  بانک مرکزی نرخ ۳۹ ارز بانکی را برای امروز پنج شنبه ۱۹مرداد ماه ۱۳۹۶اعلام کرد که براین اساس نرخ بانکی ۲۶ ارز افزایش و قیمت ۱۲واحد پولی کاهش داشته است.در این میان نرخ ۱ ارز نیز ثابت ماند.
  ۱۳۹۶/۵/۱۹
 • دلار دولتی گران شد+جدول

  دلار دولتی گران شد+جدول
  بانک مرکزی نرخ ۳۹ ارز بانکی را برای امروز چهارشنبه ۱۸مرداد ماه ۱۳۹۶اعلام کرد که براین اساس نرخ بانکی ۱۵ ارز افزایش و قیمت ۱۹واحد پولی کاهش داشته است.در این میان نرخ ۵ ارز نیز ثابت ماند.
  ۱۳۹۶/۵/۱۸
 • افزایش قیمت ۲۴ ارز بانکی

  دلار گران، پوند ارزان شد+جدول

   دلار گران، پوند ارزان شد+جدول
  بانک مرکزی نرخ ۳۹ ارز بانکی را برای امروز سه شنبه ۱۷مرداد ماه ۱۳۹۶اعلام کرد که براین اساس نرخ بانکی ۲۴ ارز افزایش و قیمت ۱۰واحد پولی کاهش داشته است.در این میان نرخ ۵ ارز نیز ثابت ماند.
  ۱۳۹۶/۵/۱۷
 • افزایش قیمت ۲۹ ارز بانکی

  دلار، پوند و یورو دولتی گران شد+جدول

  دلار، پوند و یورو دولتی گران شد+جدول
  بانک مرکزی نرخ ۳۹ ارز بانکی را برای امروز دوشنبه ۱۶مرداد ماه ۱۳۹۶اعلام کرد که براین اساس نرخ بانکی ۲۹ ارز افزایش و قیمت ۶واحد پولی کاهش داشته است.در این میان نرخ ۴ ارز نیز ثابت ماند.
  ۱۳۹۶/۵/۱۶
 • افزایش قیمت ۲۵ ارز بانکی

  آغاز هفته گران دلار دولتی+جدول

  آغاز هفته گران دلار دولتی+جدول
  بانک مرکزی نرخ ۳۹ ارز بانکی را برای امروز شنبه ۱۴مرداد ماه ۱۳۹۶اعلام کرد که براین اساس نرخ بانکی ۲۵ ارز افزایش و قیمت ۱۲واحد پولی کاهش داشته است.در این میان نرخ ۲ ارز نیز ثابت ماند.
  ۱۳۹۶/۵/۱۴
 • خبری که نیاز به شنیدن آن دارید

  خبری که نیاز به شنیدن آن دارید
  با سریعترین پیام رسان خبری به بهترین و جذابترین اخبار روز ایران و جهان دسترسی داشته باشید.
  ۱۳۹۶/۵/۱۴
 • افزایش نرخ بانکی ۲۴ ارز

  دلار، پوند و یورو دولتی گران شد+جدول

  دلار، پوند و یورو دولتی گران شد+جدول
  بانک مرکزی نرخ ۳۹ ارز بانکی را برای امروز پنح شنبه ۱۲مرداد ماه ۱۳۹۶اعلام کرد که براین اساس نرخ بانکی ۲۴ ارز افزایش و قیمت ۱۱واحد پولی کاهش داشته است.در این میان نرخ ۴ ارز نیز ثابت ماند.
  ۱۳۹۶/۵/۱۲
 • کاهش نرخ بانکی ۲۰ ارز

  بانک مرکزی نرخ دلار را افزایش داد/جدول

  بانک مرکزی نرخ دلار را افزایش داد/جدول
  بانک مرکزی نرخ ۳۹ ارز بانکی را برای امروزچهار شنبه ۱۱مرداد ماه ۱۳۹۶اعلام کرد که براین اساس نرخ بانکی ۱۴ارز افزایش و قیمت ۲۰واحد پولی کاهش داشته است.در این میان نرخ۵ ارز نیز ثابت ماند.
  ۱۳۹۶/۵/۱۱
 • افزایش نرخ بانکی ۲۹ ارز

  نرخ بانکی دلار و پوند افزایش یافت/جدول

  نرخ بانکی دلار و پوند افزایش یافت/جدول
  بانک مرکزی نرخ ۳۹ ارز بانکی را برای امروزسه شنبه ۱۰مرداد ماه ۱۳۹۶اعلام کرد که براین اساس نرخ بانکی ۲۹ارز افزایش و قیمت ۷واحد پولی کاهش داشته است.در این میان نرخ۳ ارز نیز ثابت ماند.
  ۱۳۹۶/۵/۱۰
 • تداوم افزایش نرخ بانکی دلار/جدول

  تداوم افزایش نرخ بانکی دلار/جدول
  بانک مرکزی نرخ ۳۹ ارز بانکی را برای امروز دوشنبه ۹مرداد ماه ۱۳۹۶اعلام کرد که براین اساس نرخ بانکی ۲۵ارز افزایش و قیمت ۹واحد پولی کاهش داشته است.در این میان نرخ ۵ ارز نیز ثابت ماند.
  ۱۳۹۶/۵/۹
 • نرخ دلار بانکی افزایش و پوند کاهش یافت/جدول

  نرخ دلار بانکی افزایش و پوند کاهش یافت/جدول
  بانک مرکزی نرخ ۳۹ ارز بانکی را برای امروز شنبه ۷مرداد ماه ۱۳۹۶اعلام کرد که براین اساس نرخ بانکی ۱۳ارز افزایش و قیمت ۲۲واحد پولی کاهش داشته است.در این میان نرخ ۴ ارز نیز ثابت ماند.
  ۱۳۹۶/۵/۷
 • افزایش نرخ بانکی ۳۵ ارز

  تداوم افزایش نرخ بانکی دلار و یورو/جدول

  تداوم افزایش نرخ بانکی دلار و یورو/جدول
  بانک مرکزی نرخ ۳۹ ارز بانکی را برای امروز پنج شنبه ۵مرداد ماه ۱۳۹۶اعلام کرد که براین اساس نرخ بانکی ۳۵ارز افزایش و قیمت ۳واحد پولی کاهش داشته است.در این میان نرخ ۱ ارز نیز ثابت ماند.
  ۱۳۹۶/۵/۵
آخرین اخبار

هدف اصی بانک ملی در حوزه منابع انسانی

بخشودگی ۲۵۰هزار نفر بدهکار در بانک کشاورزی

اقتصاد مقاومتی هویت مشخص دارد

"عکس بفرست، جایزه بگیر" از بانک ملی

حجم فعالیت‌های ارزی بانک رفاه به ۳.۷ میلیارد یورو رسید

افتتاح شرکت با تسهیلات بانک صنعت ومعدن

قدردانی وزیر صنعت از بانک کشاورزی

بانک ملی در ۳ شهر عراق شعبه زد

تعیین‌تکلیف حساب‌های راکد بانکی

خسارت 62 درصدي بيمه هاطي 4 ماه

تامین‌اجتماعی محور توسعه اقتصادی است

افزایش خدمات پیشخوان‌های شهرنت

چند نرخی شدن ارز فساد آور است

شاخص بورس ۵۸ واحد رشد کرد

معرفی اعضای جدید هیات مدیره بیمه پارسیان

سود بانکی فعلا ثابت است/تغییر در کار نیست

۲ عاملی که مانع برگزاری مجامع بانک‌ها می‌شود

روندی صعودی در بازارسکه/ دلار ۳۸۳۲تومان

بانک مرکزی اسناد مطالبات کاسپینی‌ها را بازنمی‌‎گرداند

دولت دوازدهم و ضرورت بازبینی نظام بانکی

شناسه ملی اشخاص حقوقی را تکمیل کنید

فشار نقدیندگی بر روی بانک‌های قطر

رقم جدید سود سهام عدالت اعلام شد

بانک سامان به دارندگان کارتخوان‌‌ها وام می‌دهد+شرایط

ضرورت افزایش سرمایه بانک صنعت و معدن

خواسته وزیر صنعت از کرباسیان و سیف

ترامپ به نفع بازار طلا عمل می کند

کاهش نرخ دلار درصرافی ها /جدول

ریزش ادامه دار سکه در صرافی ها /جدول

راهبردهای برون رفت از بحران نظام بانکی