• نرخ بانکی ۱۲ارز ارزان شد

  دلار دولتی ارزان شد+جدول

  دلار دولتی ارزان شد+جدول
  بانک مرکزی نرخ ۳۹ ارز بانکی را برای امروز شنبه ۳تیر ماه ۱۳۹۶ اعلام کرد که براین اساس نرخ بانکی ۲۳ ارز افزایش و قیمت ۱۲واحد پولی کاهش داشته است.در این میان نرخ ۴ ارز نیز ثابت ماند.
  ۱۳۹۶/۴/۳
 • نرخ ارزهای دولتی اعلام شد

  دلار ارزان، پوند انگلیس گران شد+جدول

  دلار ارزان، پوند انگلیس گران شد+جدول
  بانک مرکزی نرخ ۳۹ ارز بانکی را برای امروز پنج شنبه ۱تیر ماه ۱۳۹۶ اعلام کرد که براین اساس نرخ بانکی ۱۵ ارز افزایش و قیمت ۱۷واحد پولی کاهش داشته است.در این میان نرخ ۷ ارز نیز ثابت ماند.
  ۱۳۹۶/۴/۱
 • نرخ ارزهای دولتی اعلام شد

  نرخ دلار بانکی افزایش یافت+جدول

  نرخ دلار بانکی افزایش یافت+جدول
  بانک مرکزی نرخ ۳۹ ارز بانکی را برای امروز چهارشنبه ۳۱خرداد ۱۳۹۶ اعلام کرد که براین اساس نرخ بانکی ۱۴ارز افزایش و قیمت ۲۲واحد پولی کاهش داشته است.در این میان نرخ ۳ ارز نیز ثابت ماند.
  ۱۳۹۶/۳/۳۱
 • نرخ دلار بانکی افزایش و پوندکاهش یافت+جدول

  نرخ دلار بانکی افزایش و پوندکاهش یافت+جدول
  بانک مرکزی نرخ ۳۹ ارز بانکی را برای امروز سه شنبه ۳۰خرداد ۱۳۹۶ اعلام کرد که براین اساس نرخ بانکی ۱۳ارز افزایش و قیمت ۲۲واحد پولی کاهش داشته است.در این میان نرخ ۴ ارز نیز ثابت ماند.
  ۱۳۹۶/۳/۳۰
 • نرخ ۲۴ ارز دولتی افزایش یافت

  نرخ دلار بانکی و پوند کاهش یافت+جدول

  نرخ دلار بانکی و پوند کاهش یافت+جدول
  بانک مرکزی نرخ ۳۹ ارز بانکی را برای امروز دو شنبه ۲۹خرداد ۱۳۹۶ اعلام کرد که براین اساس نرخ بانکی ۲۴ارز افزایش و قیمت ۱۳واحد پولی کاهش داشته است.در این میان نرخ ۲ ارز نیز ثابت ماند.
  ۱۳۹۶/۳/۲۹
 • نرخ ارزهای دولتی اعلام شد

  نرخ بانکی دلار افزایش یافت +جدول

  نرخ بانکی دلار افزایش یافت +جدول
  بانک مرکزی نرخ ۳۹ ارز بانکی را برای امروز شنبه ۲۷خرداد ۱۳۹۶ اعلام کرد که براین اساس نرخ بانکی ۱۶ ارز افزایش و قیمت ۲۱واحد پولی کاهش داشته است.در این میان نرخ ۲ ارز نیز ثابت ماند.
  ۱۳۹۶/۳/۲۷
 • نرخ بانکی دلار و پوند کاهش یافت +جدول

  نرخ بانکی دلار و پوند کاهش یافت +جدول
  بانک مرکزی نرخ ۳۹ ارز بانکی را برای امروز پنج شنبه ۲۵خرداد ۱۳۹۶ اعلام کرد که براین اساس نرخ بانکی ۱۶ ارز افزایش و قیمت ۱۹واحد پولی کاهش داشته است.در این میان نرخ ۴ ارز نیز ثابت ماند.
  ۱۳۹۶/۳/۲۵
 • ثبت منشاء ارز واردکنندگان الزامی شد

  ثبت منشاء ارز واردکنندگان الزامی شد
  گمرک ایران از الزامی شدن ثبت منشاء ارز برای صاحبان کالا از ۲۴ خرداد خبر داد.
  ۱۳۹۶/۳/۲۵
 • نرخ ارزهای دولتی اعلام شد

  نرخ دلار بانکی آب رفت +جدول قیمت

  نرخ دلار بانکی آب رفت +جدول قیمت
  بانک مرکزی نرخ ۳۹ ارز بانکی را برای امروز چهارشنبه ۲۴خرداد ۱۳۹۶ اعلام کرد که براین اساس نرخ بانکی ۲۲ ارز افزایش و قیمت ۱۱واحد پولی کاهش داشته است.در این میان نرخ ۶ ارز نیز ثابت ماند.
  ۱۳۹۶/۳/۲۴
 • نرخ دلار بانکی افزایش یافت+جدول

  نرخ دلار بانکی افزایش یافت+جدول
  بانک مرکزی نرخ ۳۹ ارز بانکی را برای امروز سه شنبه ۲۳خرداد ۱۳۹۶ اعلام کرد که براین اساس نرخ بانکی ۱۸ ارز افزایش و قیمت ۱۶واحد پولی کاهش داشته است.در این میان نرخ ۵ ارز نیز ثابت ماند.
  ۱۳۹۶/۳/۲۳
 • نرخ ارزهای دولتی اعلام شد

  نرخ دلار بانکی کاهش و پوند افزایش یافت+جدول

  نرخ دلار بانکی کاهش و پوند افزایش یافت+جدول
  بانک مرکزی نرخ ۳۹ ارز بانکی را برای امروز دوشنبه ۲۲خرداد ۱۳۹۶ اعلام کرد که براین اساس نرخ بانکی ۲۱ ارز افزایش و قیمت ۱۵واحد پولی کاهش داشته است.در این میان نرخ ۳ ارز نیز ثابت ماند.
  ۱۳۹۶/۳/۲۲
 • برتری دلار بر پوند

  پیامدهای انتخابات انگلیس بر اقتصاد جهان

   پیامدهای انتخابات انگلیس بر اقتصاد جهان
  انتخابات مجلس عوام بریتانیا علاوه بر تاثیری که بر سیاست این قدرت سنتی گذاشت، معادلات اقتصادی جهان را هم متاثر کرد. هر چند این تحولات نسبت به رای آری شهروندان این کشور به خروج از اتحادیه اروپا، تاثیر نداشت، با این وجود رشد حامیان حزب کارگر و جرمی کوربین اقتصاد جهان را، چون حزب محافظه‌کار، به حیرت فرو برد.
  ۱۳۹۶/۳/۲۱
 • کاهش نرخ ۲۳ارزدولتی

  نرخ دلار بانکی افزایش و پوند کاهش یافت+جدول

  نرخ دلار بانکی افزایش و پوند کاهش یافت+جدول
  بانک مرکزی نرخ ۳۹ ارز بانکی را برای امروز شنبه ۲۰خرداد ۱۳۹۶ اعلام کرد که براین اساس نرخ بانکی ۱۲ ارز افزایش و قیمت ۲۳واحد پولی کاهش داشته است.در این میان نرخ ۴ ارز نیز ثابت ماند.
  ۱۳۹۶/۳/۲۰
 • نرخ ارزهای دولتی اعلام شد

  نرخ دلار بانکی ۳ ریال افزایش یافت+جدول

  نرخ دلار بانکی ۳ ریال افزایش یافت+جدول
  بانک مرکزی نرخ ۳۹ ارز بانکی را برای امروز پنج شنبه ۱۸خرداد ۱۳۹۶ اعلام کرد که براین اساس نرخ بانکی ۱۳ ارز افزایش و قیمت ۱۹واحد پولی کاهش داشته است.در این میان نرخ ۷ ارز نیز ثابت ماند.
  ۱۳۹۶/۳/۱۸
 • دلار گران ، پوند ارزان شد+جدول قیمت

  دلار گران ، پوند ارزان شد+جدول قیمت
  بانک مرکزی نرخ ۳۹ ارز بانکی را برای امروز چهارشنبه ۱۷خرداد ۱۳۹۶ اعلام کرد که براین اساس نرخ بانکی ۲۱ ارز افزایش و قیمت ۱۵واحد پولی کاهش داشته است.در این میان نرخ ۳ ارز نیز ثابت ماند.
  ۱۳۹۶/۳/۱۷
 • نرخ بانکی ۲۲ارز گران شد

  نرخ دلار بانکی گران شد+جدول قیمت

  نرخ دلار بانکی گران شد+جدول قیمت
  بانک مرکزی نرخ ۳۹ ارز بانکی را برای امروز سه شنبه 16خرداد ۱۳۹۶ اعلام کرد که براین اساس نرخ بانکی ۲۲ ارز افزایش و قیمت ۱۴واحد پولی کاهش داشته است.در این میان نرخ ۳ ارز نیز ثابت ماند.
  ۱۳۹۶/۳/۱۶
 • دلار ارزان، پوند گران شد+جدول قیمت

  دلار ارزان، پوند گران شد+جدول قیمت
  بانک مرکزی نرخ ۳۹ ارز بانکی را برای امروز شنبه ۱۳خرداد ۱۳۹۶ اعلام کرد که براین اساس نرخ بانکی ۲۳ ارز افزایش و قیمت ۱۲واحد پولی کاهش داشته است.در این میان نرخ ۴ ارز نیز ثابت ماند.
  ۱۳۹۶/۳/۱۳
 • نرخ دلار بانکی اندکی کاهش یافت+جدول

  نرخ دلار بانکی اندکی کاهش یافت+جدول
  بانک مرکزی نرخ ۳۹ ارز بانکی را برای امروزپنج شنبه ۱۱خرداد ۱۳۹۶ اعلام کرد که براین اساس نرخ بانکی ۱۹ ارز افزایش و قیمت ۱۳واحد پولی کاهش داشته است.در این میان نرخ ۷ ارز نیز ثابت ماند.
  ۱۳۹۶/۳/۱۱
 • نرخ بانکی ۲۰ارز ارزان شد

  نرخ دلار بانکی آب رفت +جدول قیمت

  نرخ دلار بانکی آب رفت +جدول قیمت
  بانک مرکزی نرخ ۳۹ ارز بانکی را برای امروز چهار شنبه ۱۰خرداد ۱۳۹۶ اعلام کرد که براین اساس نرخ بانکی ۱۶ ارز افزایش و قیمت ۲۰واحد پولی کاهش داشته است.در این میان نرخ ۳ ارز نیز ثابت ماند.
  ۱۳۹۶/۳/۱۰
 • نرخ بانکی ۱۶ارز گران شد+جدول

  نرخ بانکی ۱۶ارز گران شد+جدول
  بانک مرکزی نرخ ۳۹ ارز بانکی را برای امروز سه شنبه ۹خرداد ۱۳۹۶ اعلام کرد که براین اساس نرخ بانکی ۱۶ ارز افزایش و قیمت ۱۸واحد پولی کاهش داشته است.در این میان نرخ ۵ ارز نیز ثابت ماند.
  ۱۳۹۶/۳/۹
آخرین اخبار

نرخ طلای جهانی بالا رفت

حال و هوای بازار جهانی طلا

مراقب سوداگران مسکن باشید

دستگیری ۲ جاعل چک پول‌های تقلبی

حساب‌های موسسات غیرمجاز دستکاری نمی‌شود

فریب تابلوهای عوام‌فریبانه را نخورید

برای وام‌ مسکن چقدر اوراق بخریم؟

تقاضا برای خرید ارز بالا رفت

دلایل تقویت و تضعیف ارزش دلار

حمایت بانک شهر از پروژه‌های عمرانی

تقدیر از مدیرعامل بانک پارسیان

نرخ دلار آزاد گران شد/جدول

تداوم افزایش نرخ سکه در بازار آزاد/جدول

نرخ دلار در صرافی ها بالا رفت/جدول

سکه در صرافی ها ارزان شد/جدول

نوسانات افزایشی قیمت طلا

آینده بازار طلا

دلار به یک قدمی ۳۷۶۰ تومان رسید

چرا بانک‌ها زیاد شدند؟

شایعات بانکی جنبه تخریبی دارد

تقویت استقلال بانک‌های مرکزی در دنیا

زمزمه ادغام کارت‌های بانکی

تحولی که "چکاوک" در بانک ملی ایجاد کرد

ابتکارات عجیب روسای شعب بانکی!

تسهیل روابط بانکی تهران - سئول

لزوم ورود بانک‌ها به هجینگ ارزی

چالش بانکی برای اقتصاد

سپرده های بانکی کجا می روند؟

۳ بانک رکورددار صدور کارت + جدول

آوانس تابستانی بازار مسکن