• ۲۳ ارز بانکی کاهش قیمت خورد

  نرخ دلار بانکی تکان نخورد+جدول قیمت ها

  نرخ دلار بانکی تکان نخورد+جدول قیمت ها
  بانک مرکزی نرخ ۳۹ ارز بانکی را برای امروز شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۵ اعلام کرد که براین اساس نرخ بانکی ۱۱ ارز افزایش و قیمت ۲۳ واحد پولی کاهش داشته است.در این میان نرخ ۵ ارز نیز ثابت ماند.
  ۱۳۹۵/۱۱/۳۰
 • ۲۰ ارز بانکی کاهش قیمت خورد

  دلار با کاهش قیمت به تعطیلات رفت+نرخ

  دلار با کاهش قیمت به تعطیلات رفت+نرخ
  بانک مرکزی نرخ ۳۹ ارز بانکی را برای امروز پنجشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۵ اعلام کرد که براین اساس نرخ بانکی ۱۷ ارز افزایش و قیمت ۲۰ واحد پولی کاهش داشته است.در این میان نرخ ۲ ارز نیز ثابت ماند.
  ۱۳۹۵/۱۱/۲۸
 • قیمت ۲۲ ارز بانکی افزایش یافت

  بانک مرکزی دلار را گران کرد+جدول قیمت

  بانک مرکزی دلار را گران کرد+جدول قیمت
  بانک مرکزی نرخ ۳۹ ارز بانکی را برای امروز چهارشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۵ اعلام کرد که براین اساس نرخ بانکی ۲۲ ارز افزایش و قیمت ۱۲ واحد پولی کاهش داشته است.در این میان نرخ ۵ ارز نیز ثابت ماند.
  ۱۳۹۵/۱۱/۲۷
 • ۲۷ ارز بانکی گران شد

  دلار دولتی افزایش قیمت خورد+جدول

  دلار دولتی افزایش قیمت خورد+جدول
  بانک مرکزی نرخ ۳۹ ارز بانکی را برای امروز سه شنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۵ اعلام کرد که براین اساس نرخ بانکی ۲۷ ارز افزایش و قیمت ۶ واحد پولی کاهش داشته است.در این میان نرخ ۶ ارز نیز ثابت ماند.
  ۱۳۹۵/۱۱/۲۶
 • نرخ ۲۲ ارز بانکی کاهش یافت/دلار گران شد

  نرخ ۲۲ ارز بانکی کاهش یافت/دلار گران شد
  بانک مرکزی نرخ ۳۹ ارز بانکی را برای امروز دوشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۵ اعلام کرد که براین اساس نرخ بانکی ۱۴ ارز افزایش و قیمت ۲۲ واحد پولی کاهش داشته است.در این میان نرخ ۳ ارز نیز ثابت ماند.
  ۱۳۹۵/۱۱/۲۵
 • ۱۹ ارز بانکی گران شد

  نرخ رسمی دلار بالا رفت+جدول قیمت

  نرخ رسمی دلار بالا رفت+جدول قیمت
  بانک مرکزی نرخ ۳۹ ارز بانکی را برای امروز شنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۵ اعلام کرد که براین اساس نرخ بانکی ۱۹ ارز افزایش و قیمت ۱۷ واحد پولی کاهش داشته است.در این میان نرخ ۳ ارز نیز ثابت ماند.
  ۱۳۹۵/۱۱/۲۳
 • ۲۰ ارز بانکی گران شد

  دلار بانکی ۳۲۳۷ تومان قیمت خورد+جدول

  دلار بانکی ۳۲۳۷ تومان قیمت خورد+جدول
  بانک مرکزی نرخ ۳۹ ارز بانکی را برای امروز پنجشنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۵ اعلام کرد که براین اساس نرخ بانکی ۲۰ ارز افزایش و قیمت ۱۱ واحد پولی کاهش داشته است.در این میان نرخ ۸ ارز نیز ثابت ماند.
  ۱۳۹۵/۱۱/۲۱
 • کاهش قیمت ۱۹ واحد پولی

  دلار و پوند گران، یورو ارزان شد+جدول

  دلار و پوند گران، یورو ارزان شد+جدول
  بانک مرکزی نرخ ۳۹ ارز بانکی را برای امروز چهارشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۵ اعلام کرد که براین اساس نرخ بانکی ۱۲ ارز افزایش و قیمت ۱۹ واحد پولی کاهش داشته است.در این میان نرخ ۸ ارز نیز ثابت ماند.
  ۱۳۹۵/۱۱/۲۰
 • افزایش قیمت ۲۴ ارز بانکی

  دلار گران، پوند و یورو ارزان شد+نرخ ها

  دلار گران، پوند و یورو ارزان شد+نرخ ها
  بانک مرکزی نرخ ۳۹ ارز بانکی را برای امروز دوشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۵ اعلام کرد که براین اساس نرخ بانکی ۲۴ ارز افزایش و قیمت ۱۰ واحد پولی کاهش داشته است.در این میان نرخ ۵ ارز نیز ثابت ماند.
  ۱۳۹۵/۱۱/۱۸
 • ۲۰ ارز بانکی گران شد

  دلار فاز افزایش برداشت+جدول نرخ

  دلار فاز افزایش برداشت+جدول نرخ
  بانک مرکزی نرخ ۳۹ ارز بانکی را برای امروز شنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۵ اعلام کرد که براین اساس نرخ بانکی ۲۰ ارز افزایش و قیمت ۱۵ واحد پولی کاهش داشته است.در این میان نرخ ۴ ارز نیز ثابت ماند.
  ۱۳۹۵/۱۱/۱۶
 • تصاویرمعتادان به ماده مخدر آدمخوار (۱۸+)

  تصاویرمعتادان به ماده مخدر آدمخوار (۱۸+)
  این ماده مخدر که به ماده مخدر آدمخوار معروف است بعد از مدت کوتاهی فرد معتاد را شبیه به زامبی می کند.
  ۱۳۹۵/۱۱/۱۶
 • ۲۰ ارز بانکی گران شد

  سیر نزولی قیمت دلار بانکی+جدول نرخ

  سیر نزولی قیمت دلار بانکی+جدول نرخ
  بانک مرکزی نرخ ۳۹ ارز بانکی را برای امروز پنجشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۵ اعلام کرد که براین اساس نرخ بانکی ۲۰ ارز افزایش و قیمت ۱۲ واحد پولی کاهش داشته است.در این میان نرخ ۷ ارز نیز ثابت ماند.
  ۱۳۹۵/۱۱/۱۴
 • ۱۸ ارز بانکی گران شد

  کاهش ناچیز نرخ دلار بانکی +جدول قیمت

  کاهش ناچیز نرخ دلار بانکی +جدول قیمت
  بانک مرکزی نرخ ۳۹ ارز بانکی را برای امروز چهارشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۵ اعلام کرد که براین اساس نرخ بانکی ۱۸ ارز افزایش و قیمت ۱۶ واحد پولی کاهش داشته است.در این میان نرخ ۵ ارز نیز ثابت ماند.
  ۱۳۹۵/۱۱/۱۳
 • ۲۸ ارز بانکی گران شد

  نرخ دلار دولتی افرایش یافت+جدول قیمت

  نرخ دلار دولتی افرایش یافت+جدول قیمت
  بانک مرکزی نرخ ۳۹ ارز بانکی را برای امروز سه شنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۵ اعلام کرد که براین اساس نرخ بانکی ۲۸ ارز افزایش و قیمت ۶ واحد پولی کاهش داشته است.در این میان نرخ ۵ ارز نیز ثابت ماند.
  ۱۳۹۵/۱۱/۱۲
 • ۱۹ ارز گران شد

  نرخ دلار بانکی پایین آمد+جدول قیمت

  نرخ دلار بانکی پایین آمد+جدول قیمت
  بانک مرکزی نرخ ۳۹ ارز بانکی را برای امروز دوشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۵ اعلام کرد که براین اساس نرخ بانکی ۱۹ ارز افزایش و قیمت ۱۴ واحد پولی کاهش داشته است.در این میان نرخ ۶ ارز نیز ثابت ماند.
  ۱۳۹۵/۱۱/۱۱
 • ۲۳ ارز بانکی کاهش قیمت خورد

  نرخ رسمی دلار بالا رفت+جدول

  نرخ رسمی دلار بالا رفت+جدول
  بانک مرکزی نرخ ۳۹ ارز بانکی را برای امروز شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۵ اعلام کرد که براین اساس نرخ بانکی ۸ ارز افزایش و قیمت ۲۳ واحد پولی کاهش داشته است.در این میان نرخ ۸ ارز نیز ثابت ماند.
  ۱۳۹۵/۱۱/۹
 • کاهش قیمت ۱۹ واحد پولی

  پوند و دلار گران شد+جدول قیمت

  پوند و دلار گران شد+جدول قیمت
  بانک مرکزی نرخ ۳۹ ارز بانکی را برای امروز چهارشنبه ۶ بهمن ۱۳۹۵ اعلام کرد که براین اساس نرخ بانکی ۱۸ ارز افزایش و قیمت ۱۹ واحد پولی کاهش داشته است.در این میان نرخ ۲ ارز نیز ثابت ماند.
  ۱۳۹۵/۱۱/۶
 • ریزش های ادامه دار دلار بانکی+جدول

  ریزش های ادامه دار دلار بانکی+جدول
  بانک مرکزی نرخ ۳۹ ارز بانکی را برای امروز سه شنبه ۵ بهمن ۱۳۹۵ اعلام کرد که براین اساس نرخ بانکی ۲۳ ارز افزایش و قیمت ۱۳ واحد پولی کاهش داشته است.در این میان نرخ ۳ ارز نیز ثابت ماند.
  ۱۳۹۵/۱۱/۵
 • قیمت ۲۳ ارز بانکی افزایش یافت

  دلار دولتی کاهش قیمت خورد+جدول

  دلار دولتی کاهش قیمت خورد+جدول
  بانک مرکزی نرخ ۳۹ ارز بانکی را برای امروز دوشنبه ۴ بهمن ۱۳۹۵ اعلام کرد که براین اساس نرخ بانکی ۲۳ ارز افزایش و قیمت ۹ واحد پولی کاهش داشته است.در این میان نرخ ۷ ارز نیز ثابت ماند.
  ۱۳۹۵/۱۱/۴
 • ۱۹ ارز بانکی گران شد

  دلار هفته را با ریزش آغاز کرد+جدول

  دلار هفته را با ریزش آغاز کرد+جدول
  بانک مرکزی نرخ ۳۹ ارز بانکی را برای امروز شنبه ۲ بهمن ۱۳۹۵ اعلام کرد که براین اساس نرخ بانکی ۱۹ ارز افزایش و قیمت ۱۷ واحد پولی کاهش داشته است.در این میان نرخ ۳ ارز نیز ثابت ماند.
  ۱۳۹۵/۱۱/۲
آخرین اخبار

اختلاف نظر در راه‌اندازی کیف‌ پول الکترونیک

نرخ سکه کمی بالا رفت/دلار ۳۷۹۳ تومان شد

وزارت اقتصاد میزان بدهی دولت را اعلام کرد

تورم بهمن ماه ٦.٨ درصد اعلام شد

پاسخ دبیرکل بانک مرکزی به اظهارات ترکان

جزییات پرداخت تسهیلات بانکی

بانک ملت ۱۳۳ ریال سود پیش بینی کرد

پرداخت سود شرکت سرمایه گذاری اعتبار

بانک ملت محبوب ترین بانک کشور شد

تهران هاب فین تک خاورمیانه می شود

از کارکنان برتر بانک رفاه تجلیل شد

پورتال جدید بانک رفاه رونمایی شد

حمایت بانک ملی و میربیزنس از تجار

رضایتمندی مردم از خدمات بانک شهر

قیمت اوراق تسهیلات مسکن کاهش یافت

بانک صادرات ۷۵۳ ریال زیان پیش بینی کرد

قیمت جهانی طلا با افزایش روبرو خواهد شد

نقش مهم شرکت‌های دانش بنیان در اقتصاد

شاخص کل بورس 59 واحد رشد کرد

عوامل موثر بر قیمت طلا در روزهای آینده

دیوار کوتاه بیمه ها

بدهکاران ۹۶ هم بخشیده می شوند؟

فاینکس ۲۰۱۷، ویترین بازار سرمایه

ترامپ فرصتی برای صنعت بیمه

روسیه برای تحریم بانکی آماده می شود

دلایل زیاندهی و برنامه های آینده بانک صادرات

دلایل شکست سیاست‌های پولی بانک مرکزی

دلایل ترک موقت ۱۶ نماداز فرابورس

"مجوز سوء تفاهمی" موسسه کاسپین!

اعلام اسامی برندگان قرعه‌کشی بانک سامان