• نرخ دلار بانکی گران تر شد/جدول

  نرخ دلار بانکی گران تر شد/جدول
  بانک مرکزی نرخ ۳۹ ارز بانکی را برای امروز پنج شنبه ۲۷مهر ماه ۱۳۹۶ اعلام کرد که براین اساس نرخ بانکی ۲۲ارز افزایش و قیمت ۱۴واحد پولی کاهش داشته است.در این میان نرخ ۳ ارز نیز ثابت ماند.
  ۷ ساعت قبل
 • نرخ دلار بانکی باز هم گران شد/جدول

  نرخ دلار بانکی باز هم گران شد/جدول
  بانک مرکزی نرخ ۳۹ ارز بانکی را برای امروز چهارشنبه ۲۶مهر ماه ۱۳۹۶ اعلام کرد که براین اساس نرخ بانکی ۲۵ارز افزایش و قیمت ۱۱واحد پولی کاهش داشته است.در این میان نرخ ۳ ارز نیز ثابت ماند.
  ۱۳۹۶/۷/۲۶
 • نرخ دلار بانکی همچنان می تازد/جدول

  نرخ دلار بانکی همچنان می تازد/جدول
  بانک مرکزی نرخ ۳۹ ارز بانکی را برای امروز سه شنبه ۲۵مهر ماه ۱۳۹۶ اعلام کرد که براین اساس نرخ بانکی ۲۰ارز افزایش و قیمت ۱۷واحد پولی کاهش داشته است.در این میان نرخ ۲ ارز نیز ثابت ماند.
  ۱۳۹۶/۷/۲۵
 • نرخ دلار بانکی درمسیرصعود/جدول

  نرخ دلار بانکی درمسیرصعود/جدول
  بانک مرکزی نرخ ۳۹ ارز بانکی را برای امروز دوشنبه ۲۴مهر ماه ۱۳۹۶ اعلام کرد که براین اساس نرخ بانکی ۲۵ارز افزایش و قیمت ۱۲واحد پولی کاهش داشته است.در این میان نرخ ۲ ارز نیز ثابت ماند.
  ۱۳۹۶/۷/۲۴
 • الزامات ارز تک‌نرخی

   الزامات ارز تک‌نرخی
  *حجت میرزایی/* کارشناس اقتصادی و معاون شهردار تهران
  ۱۳۹۶/۷/۲۲
 • دلار هفته را با گرانی آغاز کرد/جدول

  دلار هفته را با گرانی آغاز کرد/جدول
  بانک مرکزی نرخ ۳۹ ارز بانکی را برای امروز شنبه ۲۲مهر ماه ۱۳۹۶ اعلام کرد که براین اساس نرخ بانکی ۲۶ارز افزایش و قیمت ۱۲واحد پولی کاهش داشته است.در این میان نرخ ۱ ارز نیز ثابت ماند.
  ۱۳۹۶/۷/۲۲
 • نرخ دلار بانکی در قله صعود/جدول

  نرخ دلار بانکی در قله صعود/جدول
  بانک مرکزی نرخ ۳۹ ارز بانکی را برای امروز پنج شنبه ۲۰مهر ماه ۱۳۹۶ اعلام کرد که براین اساس نرخ بانکی ۳۳ارز افزایش و قیمت ۳واحد پولی کاهش داشته است.در این میان نرخ ۳ ارز نیز ثابت ماند.
  ۱۳۹۶/۷/۲۰
 • نرخ بانکی دلار ارزان شد/جدول

  نرخ بانکی دلار ارزان شد/جدول
  بانک مرکزی نرخ ۳۹ ارز بانکی را برای امروز چهار شنبه ۱۹مهر ماه ۱۳۹۶ اعلام کرد که براین اساس نرخ بانکی ۲۲ارز افزایش و قیمت ۱۰واحد پولی کاهش داشته است.در این میان نرخ ۷ ارز نیز ثابت ماند.
  ۱۳۹۶/۷/۱۹
 • دلار بانکی ۳۴۱۱ تومان شد/جدول

  دلار بانکی ۳۴۱۱ تومان شد/جدول
  بانک مرکزی نرخ ۳۹ ارز بانکی را برای امروز سه شنبه ۱۸مهر ماه ۱۳۹۶ اعلام کرد که براین اساس نرخ بانکی ۳۳ارز افزایش و قیمت ۵واحد پولی کاهش داشته است.در این میان نرخ ۱ ارز نیز ثابت ماند.
  ۱۳۹۶/۷/۱۸
 • نرخ ۳۵ ارز بانکی گران شد

  نرخ دلار بانکی همچنان درمسیرصعود/جدول

  نرخ دلار بانکی همچنان درمسیرصعود/جدول
  بانک مرکزی نرخ ۳۹ ارز بانکی را برای امروز دوشنبه ۱۷مهر ماه ۱۳۹۶ اعلام کرد که براین اساس نرخ بانکی ۳۵ارز افزایش و قیمت ۳واحد پولی کاهش داشته است.در این میان نرخ ۱ ارز نیز ثابت ماند.
  ۱۳۹۶/۷/۱۷
 • نرخ ۲۰ ارز بانکی گران شد

  شروع هفته با گرانی نرخ دلار/ جدول

  شروع هفته با گرانی نرخ دلار/ جدول
  بانک مرکزی نرخ ۳۹ ارز بانکی را برای امروز شنبه ۱۵مهر ماه ۱۳۹۶ اعلام کرد که براین اساس نرخ بانکی ۲۰ارز افزایش و قیمت ۱۷واحد پولی کاهش داشته است.در این میان نرخ ۲ ارز نیز ثابت ماند.
  ۱۳۹۶/۷/۱۵
 • نرخ رسمی دلار در مسیر صعود/جدول

  نرخ رسمی دلار در مسیر صعود/جدول
  بانک مرکزی نرخ ۳۹ ارز بانکی را برای امروز پنج شنبه ۱۳مهر ماه ۱۳۹۶ اعلام کرد که براین اساس نرخ بانکی ۳۰ارز افزایش و قیمت ۸واحد پولی کاهش داشته است.در این میان نرخ ۱ ارز نیز ثابت ماند.
  ۱۳۹۶/۷/۱۳
 • نرخ ۳۶ارز بانکی گران شد

  دلار بانکی قد کشید/جدول

  دلار بانکی قد کشید/جدول
  بانک مرکزی نرخ ۳۹ ارز بانکی را برای امروز چهارشنبه ۱۲مهر ماه ۱۳۹۶ اعلام کرد که براین اساس نرخ بانکی ۳۶ارز افزایش و قیمت ۲واحد پولی کاهش داشته است.در این میان نرخ ۱ ارز نیز ثابت ماند.
  ۱۳۹۶/۷/۱۲
 • نرخ دلاربانکی گران شد /جدول

  نرخ دلاربانکی گران شد /جدول
  بانک مرکزی نرخ ۳۹ ارز بانکی را برای امروز سه شنبه ۱۱ مهر ماه ۱۳۹۶ اعلام کرد که براین اساس نرخ بانکی ۱۸ارز افزایش و قیمت ۲۰واحد پولی کاهش داشته است.در این میان نرخ ۱ ارز نیز ثابت ماند.
  ۱۳۹۶/۷/۱۱
 • نرخ ۳۱ارز بانکی گران شد

  نرخ دلاربانکی و پوندافزایش یافت/جدول

  نرخ دلاربانکی و پوندافزایش یافت/جدول
  بانک مرکزی نرخ ۳۹ ارز بانکی را برای امروز دوشنبه ۱۰ مهر ماه ۱۳۹۶ اعلام کرد که براین اساس نرخ بانکی ۳۱ ارز افزایش و قیمت ۵واحد پولی کاهش داشته است.در این میان نرخ ۳ ارز نیز ثابت ماند.
  ۱۳۹۶/۷/۱۰
 • نرخ جدید ارزهای دولتی اعلام شد

  قیمت دلار بالا رفت /جدول

   قیمت دلار بالا رفت /جدول
  بانک مرکزی نرخ ۳۹ ارز بانکی را برای امروز پنجشنبه ۶ مهر ماه ۱۳۹۶ اعلام کرد که براین اساس نرخ بانکی ۱۷ ارز افزایش و قیمت ۲۱ واحد پولی کاهش داشته است.در این میان نرخ ۱ ارز نیز ثابت ماند.
  ۱۳۹۶/۷/۶
 • نرخ ۲۰ ارز بانکی گران شد

  نرخ دلار بانکی همچنان درمسیر افزایش/جدول

  نرخ دلار بانکی همچنان درمسیر افزایش/جدول
  بانک مرکزی نرخ ۳۹ ارز بانکی را برای امروز چهارشنبه ۵ مهر ماه ۱۳۹۶ اعلام کرد که براین اساس نرخ بانکی ۲۰ ارز افزایش و قیمت ۱۸ واحد پولی کاهش داشته است.در این میان نرخ ۱ ارز نیز ثابت ماند.
  ۱۳۹۶/۷/۵
 • نرخ ۱۹ ارز بانکی گران شد

  نرخ دلار بانکی همچنان می تازد/جدول

  نرخ دلار بانکی همچنان می تازد/جدول
  بانک مرکزی نرخ ۳۹ ارز بانکی را برای امروز سه شنبه ۴ مهر ماه ۱۳۹۶ اعلام کرد که براین اساس نرخ بانکی ۱۹ ارز افزایش و قیمت ۱۸ واحد پولی کاهش داشته است.در این میان نرخ ۲ ارز نیز ثابت ماند.
  ۱۳۹۶/۷/۴
 • رشد پاییزی نرخ دلار بانکی/جدول

  رشد پاییزی نرخ دلار بانکی/جدول
  بانک مرکزی نرخ ۳۹ ارز بانکی را برای امروز شنبه اول مهر ماه ۱۳۹۶اعلام کرد که براین اساس نرخ بانکی ۳۱ارز افزایش و قیمت ۱ واحد پولی کاهش داشته است.در این میان نرخ ۳ ارز نیز ثابت ماند.
  ۱۳۹۶/۷/۱
 • نرخ دلار بانکی همچنان در اوج/جدول

  نرخ دلار بانکی همچنان در اوج/جدول
  بانک مرکزی نرخ ۳۹ ارز بانکی را برای امروز پنج شنبه ۳۰ شهریور ماه ۱۳۹۶اعلام کرد که براین اساس نرخ بانکی ۱۶ارز افزایش و قیمت ۲۰ واحد پولی کاهش داشته است.در این میان نرخ ۳ ارز نیز ثابت ماند.
  ۱۳۹۶/۶/۳۰
آخرین اخبار

سایت خبری بانکیا به فروش می رسد

شرایط جدید تسهیلات کارت اعتباری طرح پرنیان

نوسان قیمت سکه در بازار/کاهش ارزش دلار

تعامل بانک گردشگری با موسسه عصای سفید

کاهش نرخ دلار در صرافی ها /جدول

ریزش قیمت سکه در صرافی‌ها /جدول

رصد تراکنش‌های بانکی وجاهت قانونی ندارد

مدیرعامل شستا منصوب شد

اسامی برندگان قرعه کشی بانک آینده اعلام شد

بانک خاورمیانه به مجمع می رود

بار روانی نرخ ارز بر قشر متوسط جامعه

رتبه نخست بانک ملت در اعطای تسهیلات

روزهای خوش طلا به پایان می رسد

سکوت بانک صادرات درباره تاخیر مجمع و توقف نماد

طلا ارزان تر شد

لزوم حل مسئله بررسی تراکنش‌های بانکی

رئیس جدید فدرال رزرو از نگاه اقتصاددانان

حرکت دولت به سمت یکسان‌سازی ارز

سود نقدی سهام عدالت پرداخت می شود

پنج‌گانه‌های تضعیف دلار در بازارهای جهانی

عواملی که جلوی« آقایی دلار» را می‌گیرد

یارانه مهرماه واریز و قابل برداشت شد

نرخ دلار بانکی گران تر شد/جدول

بازدید رئیس پلیس راهور از موزه بانک ملی

تاثیرپذیری بورس از نوسانات دلار

علت افزایش اخیر قیمت مسکن

توضیح بانک مرکزی درباره گرفتن وام ازIMF

آینده بیت‌کوین در کسب‌وکارایران

تعیین‌تکلیف ٨٥درصد سپرده‌گذاران افضل توس

ایستادگی دلار برابر نوسان‌گیران