برچسب: آزادی‌‌های فردی

رفاه ایرانیان دو پله کم شد

گزارش شاخص رفاه لگاتوم (legatum prosperity Index) رتبه‌‌بندی سالانه‌‌ای است که موسسه پژوهشی لگاتوم از سطح رفاه کشورهای مختلف جهان ...

پیشنهاد بنکر